Functie: Community Manager


Standplaats: Den Haag
Startdatum: 15-03-2021
Einddatum: 30-06-2021
Tijdelijk dienstverband: Ja
Uren per week: 16

Online sinds: 22-02-2021


Functie
Voor een non-profit organisatie in Den Haag zoeken we een Community Manager.

De duur van de opdracht betreft 3 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 16 uur per week.

Bedrijfscultuur
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis

Het Basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis (OGB) ontwikkelt producten en diensten die de informatiehuishouding en dienstverlening van gemeenten laat aansluiten bij de eisen van de informatiesamenleving. Thema’s binnen dit basisteam zijn onder meer Common Ground, gemeentelijke dienstverlening, leveranciersmanagement en digitale identiteit. Binnen het Basisteam OGB wordt actief aandacht besteed aan de versterking van de gemeentelijke dienstverlening vanuit het Kenniscentrum.

Over Kenniscentrum Dienstverlening

Het Kenniscentrum Dienstverlening (KCDV) van VNG Realisatie staat voor dienstverlening van gemeenten waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. We bieden gemeenten kennis, innovatie en praktische handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren en zoeken steeds naar wat binnen gemeenten nodig is om de belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van dienstverlening te realiseren en ontwikkelen. Zo werken we efficiënt aan één overheid die begrijpelijke, inclusieve en toegankelijke dienstverlening levert.

Functiebeschrijving
Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) gericht op het toegankelijk maken van platforms van overheidsorganisatie voor mensen met een beperking is op 1 juli 2018 in werking getreden. In het Besluit is bepaald dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring en voor de verschillende platforms gelden verschillende ingangsdata. Vanuit inclusieve dienstverlening hebben gemeenten zorg om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar hun inwoners. Ze willen er graag meer en beter werk van maken en daarbij willen ze worden ondersteund. BZK zet daarvoor de Direct Duidelijk brigade in.

VNG Realisatie wil met het project Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid de implementatie van het BDTO gemeenten significant versnellen en het (bestuurlijk) bewustzijn van het belang van duidelijke overheidscommunicatie vergroten. Om gemeenten te activeren om te voldoen aan de vereisten van het BDTO en werk te maken van duidelijke overheidscommunicatie richt dit project zich op het stimuleren van bestuurlijk draagvlak (burgemeesters, wethouders, raadsleden) en hoogambtelijk draagvlak (CIO’s en gemeentesecretarissen) door middel van ambassadeurs. Daarnaast het ondersteunen van gemeenten bij leveranciersmanagement met advies en expertise.

De communitymanager speelt een rol in het bevorderen van uitwisseling van kennis, ontwikkeling van handreikingen en instrumenten ter ondersteuning van gemeenten. Onder meer op het gebied van het (horizontale en verticale) toezicht. Dit in samenwerking met partijen als het steunpunt Digitoegankelijk bij Logius, de zogenoemde Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal; alsmede met IPO c.q. (voorlopers) onder de provincies die het interbestuurlijk toezicht houden op de uitvoering van het besluit Digitale toegankelijkheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De community manager is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kennis bij gemeenten en het bevorderen van kennisdeling en uitwisseling in een VNG-community. De community manager is verantwoordelijk voor de VNG community en de positionering hiervan door:

Het VNG forum Digitale toegankelijkheid beheren in samenwerking met VNG Beleid met het oog op bevorderen van:

- Kennis en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten;
- Samenwerking op de oplossing van vraagstukken en knelpunten op het gebied van digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie;
- Het bundelen van vragen en knelpunten en opstellen van Q&A en FAQ in dit verband. Het monitoren van feedback, reviews en het doorvertalen van vragen en opmerkingen vanuit de community naar acties voor het projectteam;
- Het online onder de aandacht brengen van tools en handelingsperspectieven voor gemeenten. Handelingsperspectieven kunnen zijn presentaties, handreikingen, factsheets, best practices, standaardteksten, etc;
- Sturen op interactie met de community, coördinatie van de content en moderatie op het VNG Forum. Opstellen van blogposts, nieuwsberichten, afhandelen van vragen en opmerkingen, promotie van de webinars/bijeenkomsten, interviews, filmpjes en dergelijke. Creëren van content voor relevante social media kanalen zoals Twitter, LinkedIn-groepen of Facebookpagina’s;
- Het ondersteunen van gemeenten bij (online) kennisuitwisseling over de werkpraktijk door het organisatie van webinars en regionale bijeenkomsten;
- Het ondersteunen van de ambtelijke werkgroep Digitale toegankelijkheid;
- De ontwikkeling van handreikingen, factsheets en penvoering in dit verband in samenwerking met de werkgroep;
- Uitvoeren van activiteiten en behalen van de resultaten binnen de afgesproken kaders in afstemming met de projectleider en in samenwerking met de andere leden van het projectteam (ambassadeurs en betrokken collega’s van het expertisecentrum markt en overheid), tekstschrijvers/taaldeskundigen, VNG Beleid en communicatie. Alsmede externe partijen als IPO, Logius, Gebruiker Centraal, Direct Duidelijk Brigade etc;
- Verantwoording van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met de projectleider en de opdrachtgever VNG beleid. Bij aanvang van de opdracht wordt een plan van aanpak samengesteld en procesafspraken gemaakt.

Resultaat van de opdracht

De community manager realiseert een actieve VNG community Digitale toegankelijkheid door de volgende activiteiten:

- Het VNG forum Digitale toegankelijk is operationeel en actief in gebruik door minimaal 180 deelnemers. Dit is meetbaar door de aanmeldingen en het actief gebruik door gemeenten;
- Minstens 6 bijeenkomsten van de werkgroep Digitale Toegankelijkheid organiseren;
- Minstens 2 handreikingen, factsheets of verzamelingen van best practices voor ondersteuning van de werkpraktijk ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep en relevante externe partijen;
- 4 Webinars/regionale bijeenkomsten organiseren voor ambtenaren bij gemeenten.

Jouw profiel
- Je hebt minimaal HBO werk -en denkniveau;
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opzetten en uitbouwen van online community platforms binnen de overheidsdienstverlening;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met 1 concreet voorbeeld van ervaring met implementatie van wetgeving bij decentrale overheden;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met 1 concreet voorbeeld ervaring op het gebied van verbetering van toegankelijke / inclusieve overheidsdienstverlening;
- Je hebt ervaring met het ontwikkelen van handreikingen, factsheets en tools voor de werkpraktijk van gemeenten (blijkend uit CV);
- Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van content(beheer) op social media kanalen ten behoeve van overheidsorganisaties;
- Je hebt ervaring met de organisatie van webinars en online bijeenkomsten van boven 100 online deelnemers per event;
- Je hebt kennis in interbestuurlijke toezicht en verantwoordingskaders voor compliancy aan wet- en regelgeving;
- Je hebt ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken binnen communicatie voor burgers vanuit overheidsorganisaties.

Competenties

• Resultaatgerichtheid;
• Overtuigingskracht;
• Klantgerichtheid;
• Omgevingsbewustzijn;
• Samenwerken;
• Integriteit;
• Creatief / innovatief;
• Enthousiast/positieve instelling;
• Netwerken, intern en extern (verbinder);
• Sterk in woord en schrift.

Verdiensten
Het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3.000,- en € 4.000,- (o.b.v. 36 uur), of een max. uurtarief van € 50,-, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Solliciteer direct
Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw cv met motivatie waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Reageren kan tot en met 7 maart.

De gesprekken zijn op 11 maart 2021, tussen 9.00-12.00 uur.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle updates bij VBCI. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief door hier je emailadres achter te laten.

Laatste nieuws

Van Boheemen Consultancy BV © .

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring