Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Contractmanager Doelgroepenvervoer

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Contractmanager Doelgroepenvervoer.

Algemeen
Standplaats:       Haarlemmermeer
Startdatum:        15-10-2018
Einddatum:         31-12-2024 (met optie tot verlenging)
Uren per week:    32

Omschrijving

Opdrachtgever

Al sinds 1852 heeft Haarlemmermeer een speciale plek in de Nederlandse samenleving. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van onze nationale luchthaven Schiphol Airport, maar ook vanwege haar rijke historie is Haarlemmermeer in vele opzichten uniek. Het begon met de drooglegging van Haarlemmermeer en de komst van vele pioniers om het nieuwe land te bewerken. Ondernemend, saamhorig en innovatief zijn elementen die al vanaf toen diep in onze samenleving zijn geborgd. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de grootste gemeenten van Nederland en is de 18.500 hectare land opgebouwd uit 26 kernen.

Van agrarisch tot de dynamiek van de internationale handel en logistiek. Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. In Park 20|20 komen deze begrippen op zeer unieke wijze samen. Daarnaast betrekken we burgers steeds meer bij participatieprojecten. Samen met hen kijken we hoe onze woon-, werk- en leefgebieden steeds beter ingevuld kunnen worden. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

Waar ga je werken?

Het Regionaal Contractmanagement Team bestaat uit 4 professionals met bijbehorende expertisevelden en affiniteit op het gebied van doelgroepenvervoerbeleid. Het RCT maakt inhoudelijke beleidsvoorstellen en legt concept besluiten voor aan de regionale adviesgroep bestaand uit beleidsadviseurs vanuit Wmo, dagbesteding en leerlingenvervoer van de deelnemende gemeenten.

Het RCT werkt voor alle deelnemende gemeenten. De basis werklocatie voor het RCT is het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp. Voor de invulling van het RCT wordt de werving- en selectieproces opgezet door gemeente Haarlemmermeer.

Functieomschrijving

Functioneert het totale systeem zoals we willen en zijn er verbeteringen mogelijk die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling? Kunnen we het regiemodel nog verder ontwikkelen en in de samenwerking een nog slimmere organisatie van het vervoer bereiken? Dit zijn vraagstukken die vragen om constante monitoring en die de contractmanager van RCT bezighoudt. Word jij enthousiast van deze vragen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet.

Jouw rol als contractmanager

Als contractmanager ben je onderdeel van het Regionaal Contractmanagement Team (RCT) en werk je nauw samen met de netwerkregisseur/projectleider. Het team opereert namens acht gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Je zorgt voor uitvoering van de contractmanagementtaken en hebt een directe rol in (aan)sturing van de vervoercentrale en de vervoerders. Je functie bestaat voor een grote deel uit sturing, maar ook ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de functie.

De werkzaamheden van het sturingsdeel bestaan uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de contracten en bewaakt de uitvoeringsafspraken zoals vastgelegd in het bestek en de contracten van de aanbesteding;
 • Scherp toetsen en bewaken van de kwaliteit van het vervoersysteem door middel van het monitoren van kpi’s en het verrichten van onderzoek. Regisseren van kwaliteits- en klantonderzoeken;
 • Bewaken van de klachtenafhandeling en signaleert bij afwijkingen;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de vervoercentrale en vervoerders;
 • Voeren van voortgangsoverleg met de vervoercentrale en de vervoerders. Je bent voor contractpartijen het eerste aanspreekpunt. In conflictsituaties adviseer je projectmanager/netwerkregisseur. Hierbij heb je oog voor het evenwicht in belangen tussen opdrachtgever en marktpartijen;
 • Zorgen voor de (digitale) archivering van contracten en afspraken (dossieropbouw);
 • Deelname aan regionale adviesgroep.

Het tweede deel van de functie bestaat uit ontwikkel. Momenteel is het contractmanagement niet in een regionaal contractteam belegd: de projectmanager/netwerkregisseur heeft hierin een eerste monitoringsfunctie. Deze taak wordt overgenomen door het RCT en uitgebreid naar contractmanagement. Het RCT heeft de opdracht actief te sturen op het door ontwikkelen van het systeem in samenhang met andere vervoersinitiatieven en ontwikkelingen in het OV. Een ander onderdeel van de ontwikkelfunctie is de instroom van nieuwe vervoervormen (o.a. leerlingenvervoer en Wmo-dagbestedingsvervoer).

De werkzaamheden van het ontwikkel deel bestaan uit:

 • Monitort het functioneren van het totale vervoersysteem en kan vanuit die rol trends, ontwikkelingen en knelpunten/kansen signaleren.
 • Zet een ontwikkelprogramma op en bewaakt de implementatie van dit programma.
 • Draagt zorg voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses teneinde een problematiek/ontwikkelkans scherp in kaart te brengen.
 • Vertaalt de analyses in concrete verbetervoorstellen aan de regionale adviesgroep en bestuurders.
 • Schakelt tussen (strategisch) beleid en de operationele regie door de vervoercentrale en komt met voorstellen voor evt. (andere) beleidskeuzes.
 • Coördineert en implementeert de voorstellen en maakt afspraken over de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van instroom van nieuw vervoer en/of nieuwe vervoersvormen.
 • Adviseert en signaleert aan beleidsmakers van gemeenten, bijvoorbeeld ten aanzien van het reizigersprofiel, productformules per reizigersgroep, tarieven en financieel- en kwaliteitsmanagement.
 • Onderzoekt en coördineert initiatieven van andere partijen. Daarbij zoek je naar synergie tussen OV-doelgroepenvervoer, gaat op zoek naar nieuwe allianties, bijvoorbeeld met instellingen en zoekt samenwerking met andere regio's

Persoonlijke profiel

 • Je beschikt over HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • Je bent een echte senior als het gaat over vervoer, zowel op het vlak van inhoud als sturing;
 • Je hebt aantoonbare relevante ervaring met het optreden in een rol als accountmanager, contractmanager en inkoop- en aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt ervaring met ambtelijke processen en verhoudingen binnen een gemeentelijke/regionale organisatie;
 • Je hebt bewezen ervaring in de rol van ontwikkeladviseur in innovatieprocessen;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving, procedures en processen, beleidsplannen binnen gemeenten en kennis hebt van informatisering.
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. 
Competenties
 • Als contractmanager ben je een volwaardige en gelijkwaardige partner voor onze opdrachtnemers.
 • Als bruggenbouwer dien je te kunnen netwerken en initiatieven te nemen om de benodigde resultaten te kunnen bewerkstelligen.
 • Je bent in staat te schakelen tussen uitvoering en beleid, en management en bestuur om vraagstukken van beide bij elkaar te brengen.
 • Je hebt gevoel voor de markt van doelgroepenvervoerders en mogelijk tegenstrijdige bedrijfsbelangen.
 • Dankzij jouw actuele kennis, expertise en affiniteit van vervoersstromen heeft het doelgroepenvervoer WMO en het leerlingenvervoer geen geheimen voor jou.
 • Tot slot bezit je over een scherp analytisch vermogen op tactisch niveau.
 • Het analyseren, doorgronden en vertalen van resultaten naar beleid- en verbetervoorstellen in de vorm van businesscases is voor jou gesneden koek.

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria:

Functioneert het totale systeem zoals we willen en zijn er verbeteringen mogelijk die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling? Kunnen we het regiemodel nog verder ontwikkelen en in de samenwerking een nog slimmere organisatie van het vervoer bereiken? Dit zijn vraagstukken die vragen om constante monitoring en die de contractmanager van RCT bezighoudt. Word jij enthousiast van deze vragen? Dan zien wij jouw motivatie graag tegemoet.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Haarlemmermeer

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Contractmanager Doelgroepenvervoer

Vacature nummer
180911A

Sluitingsdatum
2018-09-27