Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

2 openstaande opdrachten in de branche Sociaal Maatschappelijk

Bekijk deze
opdracht

WMO Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Adviseur. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        12 maart 2018 Einddatum:         31 mei 2018 (met optie 6 maanden verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Plaats in de organisatie Ressorteert onder het tactisch/operationeel leidinggevend niveau. Doel en generiek resultaat van de functie Het zelfstandig uitvoeren van specialistische opdrachten op het vakgebied met invloed op en samenhang met andere vakgebieden, om te komen tot een optimale dienstverlening ten behoeve van het publiek met een doorlooptijd van een middellange termijn. Kerntaken Voert zelfstandig specialistische opdrachten uit op het vakgebied, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de invloed op en samenhang met andere vakgebieden.   Stelt prioriteiten vast en bepaalt de keuze voor werkwijze, methoden en technieken. Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en signaleert mogelijkheden voor procesverbeteringen op het vakgebied.   Behandelt een breed pakket van complexe (aan)vragen. Volgt de voortgang van de afhandeling van dossiers en stuurt bij wanneer nodig. Adviseert over verbeteringen op het betreffende vakgebied. Rapporteert op basis van analyses van gegevens, binnen globale kaders. Fungeert als vraagbaak voor (beginnende) collega’s. Contactpatroon Onderhoudt intern contact met collega’s over (aan)vragen en de voortgang van werkzaamheden om te adviseren. Er kan sprake zijn van tegengestelde belangen. Onderhoudt extern contact met organisaties, diensten en burgers over (aan)vragen en/of producten om te adviseren. Er kan sprake zijn van tegengestelde belangen. Persoonlijke profiel De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau 4, of hoger. De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde aanvullende Post-HBO opleiding WMO Consulent. De kandidaat heeft 1 jaar ervaring in het WMO werkveld, waarbij tenminste is gewerkt met het vaststellen of verwerken van WMO indicaties De kandidaat heeft recente ervaring met het verwerken in administratieve zin van WMO-AWBZ indicaties De kandidaat heeft recente ervaring met het vaststellen van WMO-AWBZ indicaties De kandidaat heeft 3 jaar ervaring binnen een overheidsinstelling De kandidaat heeft kennis van de WMO 2015 - indiceren dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke verzorging De kandidaat beschikt over de systeem kennis Socrates Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  ​Competenties Integriteit Oordeelsvorming Planmatig werken Klantgericht  Communiceren Resultaatgericht  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Bekijk deze
opdracht

Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein. Algemeen Standplaats:       Oss Startdatum:       15 maart 2018 Einddatum:        15 augustus 2018 (met optie 12 maanden verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: Ondersteunt bij de invoering van de nieuwe wet en regelgeving op het gebied van privacy; Bent vraagbaak voor de uitvoerende collega’s in het sociaal domein als het gaat om ingewikkelde casuïstiek; Coördineert projecten die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van het sociaal domein; Toetst de kwaliteit van het werk van de uitvoerende collega’s; Vertaalt signalen uit de uitvoering naar de collega’s van beleid en vertaalt beleidsstukken naar uitvoering. Persoonlijke profiel Aantoonbaar uit minimaal 2 jaar ervaring als kwaliteitsmedewerker bij een gemeente in de laatste 5 jaar. Aantoonbaar uit cv minimaal 2 jaar ervaring op het vakgebied Sociaal Domein bij een gemeente in de laatste 5 jaar. Je beschikt over ruime ervaring in het Sociaal Domein: Wmo, Jeugdwet en W&I. Ervaring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een pre; Je functioneert goed in teamverband en vindt het leuk om projecten te trekken; Je bent een analytische procesdenker die zelfstandig werkt, communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) is en het overzicht bewaakt; Je functioneert goed in een dynamische omgeving; Je bent klant- en kwaliteitsgericht en houdt ervan resultaten te behalen. Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding. Je hebt bij voorkeur ervaring met GWS4all en bent handig met Excel, Word en Outlook. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.   Ervaring als kwaliteitsmedewerker bij een gemeente Ervaring met (kwaliteits-) ontwikkeling Ervaring met kwaliteitsprocessen Er wordt zowel inhoudelijk op de motivatie getoetst als ook op de taalvaardigheid van de kandidaat Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Beleidsmedewerker WMO

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Beleidsmedewerker WMO Algemeen Standplaats:       Geertruidenberg Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:        28-02-2019 (met optie tot 1 jaar verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving De gemeente Geertruidenberg is in ontwikkeling! Jij, als enthousiaste beleidsmedewerker Wmo voelt je als een vis in het water in een professionele en vraaggerichte organisatie. Natuurlijk staat integraal werken ook bij jou centraal. Jij hecht net als wij grote waarde aan betrokkenheid. Ook ben je ondernemend en professioneel. Samen resultaten behalen voor onze burgers, daar gaan we voor. Van zo’n lerende organisatie waarin jouw talent gezien wordt wil jij toch ook deel uitmaken? De functie is gepositioneerd binnen het cluster Beleid. Binnen dit cluster werken circa 20 enthousiaste beleidsmedewerkers aan het integraal opstellen van beleid van de gemeente op het sociaal en ruimtelijk domein. Burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen zijn voor ons cruciale partners bij het voorbereiden en ontwikkelen van nieuw beleid. Bij het opstellen van het beleid werk je nauw samen met je collega’s van het cluster beleid en de andere clusters Voor het cluster beleid zijn we op zoek naar een collega, die als beleidsmedewerker uitvoering geeft aan diverse taken binnen het sociaal domein. Opstellen van beleid omtrent verslavingsbeleid;  Uitvoering mantelzorgbeleid  Verder vormgeven aan het (borgen) van het project WeHelpen;  Overige taken binnen het sociaal domein gericht op een verdere transformatie. Persoonlijke profiel Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding met kennis en ervaring in de rol van beleidsmedewerker binnen het sociaal domein;  Daarnaast heb je kennis van en ervaring met de doelgroep(-en) en de betrokken organisaties in het maatschappelijke middenveld;  Je bent uitstekend in staat om beleid overstijgend en integraal te denken;  Je kunt zowel zelfstandig als interdisciplinair werken;  Je kunt uitstekend motiveren, bruggenbouwen en verbinden;  Je bent overtuigend op basis van je kennis en kunde en een uitstekende onderhandelaar;  Je weet binnen de planning beoogde resultaten te bereiken;  Je bent een inhoudelijke gesprekspartner voor onze burgers, samenwerkingspartners, collega’s en het gemeentebestuur;  Je beschikt over een goede politiek bestuurlijke antenne;  Je kunt zaken mondeling en schriftelijk uitstekend onder woorden brengen. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op woensdagmiddag 21-2-2018 Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Adviseur Algemeen Standplaats:        Rotterdam Startdatum:        26-02-2018 Einddatum:         25-08-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden, of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. De afdeling Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Onze dienstverlening richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. We ondersteunen deze jongeren door inzet van de mogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en zorg, of een combinatie hiervan. In het kader van de Wmo 2015 is het jongerenloket verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor tweedelijns ondersteuningsarrangementen voor de doelgroep dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar én jongeren die intramurale zorg nodig hebben. Het jongerenloket draagt o.a. zorg voor de toegang tot maatschappelijke opvang en ondersteuning vanuit de Wmo voor jongeren die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. De functie De Wmo adviseur Jongerenloket adviseert bij Wmo hulpvragen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar, met vaak meervoudige problematiek (o.a. psychiatrische, financiële, sociale en huisvestingsproblemen). Na een intakegesprek met de jongere zoekt de Wmo-adviseur naar passende oplossingen om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met interne en externe lokale partners. Als Wmo-adviseur heb je een grote diversiteit aan taken die terug te brengen zijn tot een hoofdtaak: het onderzoeken van de zorgbehoefte en tot een passende oplossing komen. Het samenstellen van een Wmo-arrangement op het vlak van sociaal en persoonlijk functioneren, voeren van een huishouding, financiën, dagbesteding, zelfzorg en gezondheid, mantelzorg respijt en huisvesting is hier een onderdeel van, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van andere mogelijke oplossingen. De Wmo-adviseur vertaalt een door een zorgaanbieder uitgevoerd onderzoek of behandeldossier naar een helder ondersteuningsplan en arrangement. Het resultaat van je bevindingen wordt verwoord in een objectieve en juiste indicatie. Persoonlijke profiel Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Relevante werkervaring m.b.t. het indiceren van begeleiding en beschermd wonen heb je opgedaan bij gemeenten, het CIZ of daaraan grenzende organisaties. Bekend met het indiceren van beschermd en begeleid wonen. Je bent bekend met Microsoft Office (Word, Excel en Outlook) Je hebt een resultaatgerichte instelling en je blijft onder hoge werkdruk goed presteren. Je bent analytisch en in staat om tot een snel en adequaat oordeel te komen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waardoor je in staat bent op verschillende niveaus, intern en extern, te acteren. Je hebt een flexibele en klantgerichte houding en werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan de afgesproken resultaten. Je hebt adequate kennis over de regelgeving binnen de Wmo 2015, aanverwante wetten (WLZ, ZVW) en de ziektebeelden binnen de VG, GZ en GGZ. Tevens ben je bekend met de maatschappelijke opvang en de sociale kaart in Rotterdam. Bij voorkeur heb je affiniteit met de doelgroep dak- en thuisloze jongeren. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Flexibel Stressbestendig Accuraat Klantgericht Integriteit Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen dinsdag 20 februari en vrijdag 23 februari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Leerplichtambtenaar

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Leerplichtambtenaar. Algemeen Standplaats:       Zoetermeer Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969. De leerplichtambtenaar biedt hulp en steun aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen bij schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten en verleent vrijstellingen. De wijze van toezicht draagt het karakter van de maatschappelijke zorg. Dit houdt in dat de leerplichtambtenaar onderzoekt wat de oorzaken van het schoolverzuim zijn en met eventuele hulp van andere maatschappelijke organisaties hulp verleent bij het oplossen van de oorzaken van het schoolverzuim. De leerplichtambtenaar heeft zowel een controlerende, preventieve, curatieve als justitiële functie.  Werkzaamheden het controleren van de verplichtingen waar ouders, leerlingen en scholen aan moeten voldoen; het administreren, kwantificeren en analyseren van gegevens; het geven van voorlichting en advies op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten; bemiddelen en verwijzen en bij gemeld schoolverzuim, inclusief dossiervorming; het signaleren van verschijnselen, ontwikkelingen, behoeften en effecten m.b.t. schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (RMC-functie); het verlenen van vrijstellingen; het opmaken van proces-verbaal; deelnemen aan zorgteams en netwerken op het gebied van jeugdhulpverlening. Functie-eisen Minimaal afgeronde HBO-opleiding Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare functie  Aantoonbare kennis van leerplichtwetgeving  In het bezit van een BOA-certificaat  Competenties Uitstekende communicatieve vaardigheden Stressbestendig Inlevingsvermogen Affiniteit met onderwijs, arbeidsmarkt en de brede sociale kaart Kennis van instellingen voor jeugdhulpverlening en hun relatie tot het onderwijs Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op maandag 12 februari van 09:00u tot 11:30u.  Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Beleidsmedewerker WMO

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Beleidsmedewerker WMO Algemeen Standplaats:       's-Hertogenbosch Startdatum:       19-02-2018 Einddatum:        19-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Algemeen Het primaire aandachtsterrein van de beleidsmedewerker worden in eerste instantie de oude taken van de WMO 2015 (huishoudelijke hulp, individuele voorzieningen, groepsvervoer). Je speelt daarbij zowel beleidsinhoudelijk als in de contractering van deze taken een rol. Naast de ontwikkelkant van deze functie heb je oog voor de uitvoering van het beleid: werkt het zoals het bedoeld is? Je hebt  aantoonbare kennis van en ervaring met de politiek-bestuurlijke context waarin je werkt. Het projectmatig kunnen werken is essentieel daarbij.    Beleidsmedewerkers zijn bij ons 'doe'- medewerkers Als beleidsmedewerker zorg je voor de ontwikkeling van beleid, besluitvorming, contractering en facilitering van de implementatie daarvan. Je overziet de hele lijn vanaf visie en concept tot aan hoe het in de praktijk werkt. De komende jaren vraagt de vergrijzing en langer thuis wonen om een transformatie van deze voorzieningen zodat ze toegankelijk blijven voor de mensen die het nodig hebben. Je hebt daar zelf een visie op en weet die te verbinden met de gemeentelijke ambities in het sociaal domein. Je onderhoudt relaties met de aanbieders en met (vertegenwoordigers van) de inwoners die gebruik maken van de voorzieningen. Je weet verbanden te leggen met andere vakdisciplines zoals die van jeugd, veiligheid, financiën en collectieve voorzieningen. Je houdt daarbij steeds voor ogen, 'wat schiet de burger hiermee op?'.  Bij de functie horen de volgende taken: Actief volgen van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen rondom de WMO. Ontwikkelen / herijken van beleid en zorgen voor besluitvorming hierover. Bestuurder adviseren en raadsvragen beantwoorden. Vertaling van beleid naar operationalisering zowel wat contractering als uitvoering ervan betreft. Accounthouder voor de gecontracteerde aanbieders. Budgetten beheren voor de betreffende beleidsterreinen. Contact houden met de doelgroep en met de uitvoerders van beleid. Participeren in projecten die de doelgroep of jouw vakgebied raken, zoals langer thuis wonen. Persoonlijke profiel WO Sociale Wetenschappen. Minimaal 2 jaar gemeentelijk beleids- en projectervaring binnen de WMO. Minimaal 4 jaar ervaring binnen het sociaal domein. Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar werkervaring opgedaan op beleidsniveau rondom huishoudelijke hulp. Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar werkervaring opgedaan op beleidsniveau rondom individuele voorzieningen. Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar werkervaring opgedaan op beleidsniveau rondom groepsvervoer. Kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar werkervaring opgedaan binnen een gemeente met minimaal 100.000 inwoners. Aantoonbare bestuurlijke adviesvaardigheden in een complex veld. Aantoonbaar kunnen overbruggen van belangentegenstellingen. Gericht op samenwerking met andere vakdisciplines. Organisatie-sensitief. Initiatiefrijk en pro-actief. Een ‘doener’. Doortastend en communicatief. Flexibel in takenpakket en functievervulling. Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Bestuurlijke adviesvaardigheden  Kunnen overbruggen van belangentegenstellingen Initiatiefrijk Pro-actief Praktisch Doortastend Communicatief vaardig ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op donderdagochtend 15 februari 2018 en zullen in overleg worden ingepland. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Klantmanager

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Klantmanager Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:       15-02-2018 Einddatum:        15-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Taken   De klantmanager is verantwoordelijk voor intake (poortwachter) en bemiddeling van klanten op vacatures.   Functie-inhoud  Matchen van klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt op vacatures en kortdurende instrumenten,  volgt de activiteiten op en zet vervolgacties uit past, indien nodig, actief de afstemmingsverordening toe; De kandidaat is bereid om een taakstellingen te aanvaarden (aantal aanmeldingen) Intake van kandidaat klanten en daar waar van toepassing de aanvraag om een uitkering ombuigen naar een aanvraag voor ondersteuning in het vinden van werk Voorkomen van instroom (poortwachter) Is in staat om Workshops te geven Persoonlijke profiel Hbo werk- en denkniveau 2 jaar relevante ervaring met de uitvoering van de Wwb (harde eis) / participatiewet Minimaal 2 jaar ervaring met diagnosestelling in het kader van re-integratie Kennis van GWS4all en Mre Competenties Communicatief vaardig Inlevingsvermogen Integer Stressbestendig Zelfstandig ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op dinsdag 13 februari 2018 en zullen in overleg worden ingepland. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Kwaliteitsmedewerker Jeugd / Wmo

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Jeugd / Wmo. Algemeen Standplaats:       Nijkerk Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Organisatie Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met ruim 40.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Werkzaamheden vinden plaats binnen het team Kwaliteit Sociaal Domein. Dit team voert taken uit onder andere op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. De uitvoering van de Wmo en Jeugdwet is belegd bij gebiedsteams en zorgconsulenten. Opdracht In de loop van de opdracht kunnen hierbij accenten op bepaalde onderdelen worden gelegd. Toetsing van rapporten en besluiten van gebiedsteammedewerkers Jeugd en Wmo. In de toekomst wellicht ook de zorgconsulenten Wmo. Instructie en ondersteuning geven aan de uitvoering. Kandidaatomschrijving Aantoonbare kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding (25 punten); Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd / WMO; Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een kleinere gemeente (tot 50.000 inwoners); Aantoonbare kennis van en werkervaring met Mens Centraal en GWS/Suite; Competenties Nieuwsgierig blijven en zichzelf willen blijven ontwikkelen; Teamplayer en zelfstandigheid; Constant naar ontwikkelpunten zoeken en vernieuwend durven te zijn; Probleemoplossend vermogen hebben; Resultaatgericht zijn; Kritisch durven te zijn en feedback durven te geven; Flexibel en pragmatisch; Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op maandag 12 februari 2018 vanaf 09.00 uur en zullen in overleg worden ingepland. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Verandermanager Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Verandermanager/ Projectleider Sociaal Domein Algemeen Standplaats:        Delft Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot 12 maanden verlenging) Uren per week:   16-24 Omschrijving Delft Support, voorheen Toegang, wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Goede zorg en ondersteuning voor de inwoners van Delft vraagt om professionals die goed hun werk kunnen doen. Toen op 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning is in Delft gekozen voor een tijdelijke projectorganisatie: Toegang. Met alle lessen die er in de afgelopen drie jaar zijn geleerd, komt er nu een definitieve organisatievorm. Gekozen is voor een zelfstandige BV met de gemeente Delft als volledige eigenaar. Het opzetten van deze BV (invlechten van de nieuwe organisatie), vraagt ook een ontvlechting aan de kant van de gemeente Delft. Om deze ontvlechting goed te organiseren en te realiseren zijn wij op zoek naar een projectleider. Jouw kerntaken zijn: Samenstellen van een projectteam waarin alle benodigde interne expertise vertegenwoordigd is; Met het projectteam in beeld brengen van alle ontvlechtingswerkzaamheden. Op het gebied van processen en systemen en overige werkzaamheden; Samen met het projectteam opstellen van een projectplan; Het uitvoeren van het projectplan. Persoonlijke profiel Minimaal een afgeronde relevante WO-opleiding; Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider; Aantoonbare werkervaring met ontvlechting van organisaties Aantoonbare ervaring met processen en systemen binnen een overheidsorganisatie zoals: Primaire processen: WMO, Jeugd en Zorg; Bedrijfsprocessen: Dienstverlening ICT, facilitair en HRM; Besturende processen: Bestuurlijk en ambtelijke sturing;​ Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Regisseren; Verantwoordelijkheid; Goed kunnen schakelen tussen belangen van verschillende partners; Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; Een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht; Goed kunnen samenwerken, je bent een teamspeler; Omgevingsbewustzijn; Resultaatgerichtheid. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Het motiverend schrijven moet de volgende aspecten bevatten:  a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie); b. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie); c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht; d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2018 tussen 09.00 - 12.00. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Kwaliteitsmedewerker

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        05-02-2018 Einddatum:        04-08-2018 (met optie tot 12 maanden verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Afdeling Beheer Inkomen De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden voorkomen. Positionering Heeft beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking Heeft een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus Draagt mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften. Coacht medewerkers in hun functie ​Kern van de functie Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening. Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en itvoeringsvoorschriften. Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoudt contact met Interne Controle Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen Adviseert, coacht en instrueert medewerkers. Kritisch en uitdagende situaties Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid. Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet. Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle. Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op. Persoonlijke profiel Je hebt een relevante afgeronde opleiding op HBO/ WO niveau in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening of soortgelijk 1 jaar ervaring met het coachen / begeleiden van medewerkers. Je bent bekend met de participatiewet Je beschikt voldoende kennis van 1 van de volgende opties (IOAZ, IOAW, Bijzondere Bijstand of Minimabeleid) Ervaring met Socrates Je bent bekend met 1 van de volgende systemen (PIV, Suwinet of KIC) Minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Minimaal 3 jaar ervaring met formuleren van verbetervoorstellen t.a.v. de processen. ​Minimaal 3 jaar ervaring met contact onderhouden en ontwikkelen met overige (beleids)afdelingen. ​Minimaal 1 jaar ervaring met fraude alertheid Kennis van relevante wet- en regelgeving Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.   Competenties Resultaatgerichtheid Itegriteit Kantgerichtheid Samenwerken Planmatig werken Initiatiefrijk Adviesvaardigheid Conceptueel vermogen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen woensdag 7 februari 2018 en dinsdag 13 februari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Allround Klantmanager

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Allround Klantmanager Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        12-02-2018 Einddatum:         12-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving ​ De afdeling Werk en Inkomen maakt onderdeel uit van het sociaal Domein en richt zich op de uitvoering van de Participatiewet. Het sleutelwoord daarbij is ‘zelfredzaamheid’. Klanten worden professioneel ondersteund op weg naar zelfontplooiing, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het motto daarbij is ‘werk boven uitkering’. De allround klantmanager is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van preventie aan de poort, de afhandeling van aanvragen levensonderhoud, bestandsbeheer, re-integratie van klanten en fraudeonderzoek. Er wordt nauw samengewerkt met trajectbegeleiders van re-integratiebedrijven (intern en extern) en sociale recherche. Als klantmanager heb je bij een fulltime dienstverband 80 tot 90 klanten in je bestand. Naast het verstrekken van de rechtmatige uitkering is het van groot belang dat je de klant stimuleert eigen verantwoordelijkheid te nemen. Nieuwe klanten bied je onmiddellijk werk aan. In deze functie is het belangrijk dat je in staat bent een klant te motiveren, maar ook weet te confronteren in geval er sprake is van niet nakoming van afspraken.   Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bestandsbeheer, waaronder het muteren en beëindigen van uitkeringen, het controleren van het recht middels tussentijdse onderzoeken, het schrijven van rapportages, beschikkingen en overige correspondentie, het voorlichten over de mogelijkheden van minimaregelingen en het toetsen van het werk van collega’s. Elke klantmanager voert naast zijn klantmanagerstaken ook een meer gespecialiseerde taak uit. Dit kan zijn op het gebied van kwaliteit, re-integratie of handhaving. Persoonlijke profiel Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding. Referentie vereist Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als klantmanager, zowel op doelmatigheid als rechtmatigheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie. Op CV aantoonbare ervaring met GWS4all of Suite4 het Sociaal Domein. Verder heb je brede kennis van de sociale wetgeving en re-integratiemogelijkheden.   Daarnaast ben je een stevige persoonlijkheid, beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, kun je goed een oordeel vormen en heb je een klantgerichte instelling. Je bent een positief ingestelde, stressbestendige persoonlijkheid, goed in staat het eigen werk te organiseren met een resultaatgerichte werkwijze. Competenties Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken Klantgericht: herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Organiseren van eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten. Communicatieve vaardigheden: effectief reageren en inspelen op behoeften en gevoelens van anderen met gebruik van zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden, waaronder ook presenteren Resultaatgericht: Heldere doelen en taken stellen. Betrouwbaar: open, transparant en integer. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Er dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief aangeleverd te worden (Max 1 A-4) De gesprekken worden gevoerd op donderdag 8 februari 2018 in de ochtend. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Beschermd Wonen

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Beschermd Wonen Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:         01-03-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving ​Organisatie Bergen op Zoom werkt in een opgave gestuurde organisatie, waarin kennis, kwaliteit en passie van mensen centraal staat. Vertrouwen, initiatief en betrokkenheid zijn belangrijke kernwaarden. Werken bij ons team betekent aandacht voor: Waardevol werk Zelf bepalen hoe je je doel wilt halen Oprechte samenwerking.   De leden van het team voelen zich sámen verantwoordelijk voor het resultaat ​Functie Wij zoeken een ADVISEUR SOCIAAL DOMEIN met aandachtsgebied WMO, specifiek deskundig op beleid Beschermd Wonen ​Werkzaamheden Je bent de eerste adviseur voor management en bestuur op het onderdeel Beschermd Wonen (Bergen op Zoom is centrumgemeente). Ook andere WMO onderwerpen kunnen jouw aandachtsgebied zijn.  Je zorgt ervoor dat (vastgesteld) beleid wordt uitgevoerd en stuurt bij.  Je werkt samen met collega’s en vertegenwoordigt de gemeente in overleg met partners. Persoonlijke profiel  Je beschikt over tenminste HBO/WO denkniveau en relevante ervaring Let op, deze term moet duidelijk in het cv benoemd worden. Aantoonbare recente kennis en ervaring met invoering nieuwe wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein. Middels concreet voorbeeld aangeven in het CV. Aantoonbare recente kennis en ervaring op het gebied van beleidsadvisering van maatschappelijk projecten en -diensten. Middels concreet voorbeeld aangeven in het CV. Aantoonbare recente kennis en ervaring van: 1. Beleidsprocessen binnen het openbaar bestuur, 2. Inhoudelijke beleidsontwikkelingen Sociaal Domein en specifiek WMO, 3. ProjectbeheersingJe  bent een regisseur, verbinder en doorzetter. Je  bent een regisseur, verbinder en doorzetter. Je bent resultaatgericht en hebt bij voorkeur ervaring met het realiseren van maatschappelijke opgaven. ​Je bent communicatief vaardig en beschikt over een goed politiek bestuurlijk inlevingsvermogen.  Competenties Communicatieve vaardigheden Resultaatgericht Samenwerken Zelfstandig Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Er dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief aangeleverd te worden (Max 1 A-4) De gesprekken vinden plaats op woensdag 21 februari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Consulent. Algemeen Standplaats:       Oldebroek Startdatum:        01-02-2018 Einddatum:         30-07-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft 23.000 inwoners. Onze gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken leefgemeenschap, actieve verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Met rust, ruimte en een afwisselend landschap bieden wij volop mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.   De gemeente Oldebroek staat voor een grote uitdaging. Met 200 betrokken collega's werken we aan een nieuwe organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we onder het motto 'Oldebroek, voor mekaar'. ‘Oldebroek, voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een nieuwe aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat.   Deze aanpak vraagt van ons een andere rol. Daarom werken we eraan verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, samen met professionals met een modern klantbewustzijn. Als WMO Consulent behandel je aanvragen voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en begeleiding, Je voert keukentafelgesprekken met inwoners die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg en onderzoekt daarbij de mogelijkheden van de klant, zoals eigen kracht en de beschikbaarheid van een netwerk. Ook ben je verantwoordelijk voor het indiceren, rapporteren, opstellen programma van eisen, opvragen van offertes, beoordelen van offertes, het regelen van ondersteuning en het beschikken. Je bewaakt de voortgang van het proces van aanvraag tot en met verstrekking en levert een actieve bijdrage aan verbetering van het proces. Ook onderhoud je contacten met zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partners en bent sparringpartner voor je collega's. Persoonlijke profiel Minimaal een HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar te maken door minimaal een afgeronde HBO opleiding; Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar als WMO Consulent bij een gemeente. Referentie vereist Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met de functie 'begeleiding', opgedaan in de afgelopen 3 jaar als WMO Consulent. ! Let op, deze term moet duidelijk in het cv benoemd worden. Referentie vereist Op cv aantoonbaar werkervaring met multi-problem casuïstiek, opgedaan in de afgelopen 3 jaar als WMO Consulent. !Let op, deze term moet nadrukkelijk benoemd worden op het cv. Referentie vereist Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met het voeren van keukentafelgesprekken in het kader van de WMO. Op cv aantoonbaar een afgeronde opleiding/training WMO en/of Awb (Algemene Wet Bestuursrecht), afgerond in de afgelopen 5 jaar. Op cv aantoonbaar werkervaring met het zelfstandig indiceren van de volgende 5 WMO Voorzieningen: Hulp bij Huishouden en/of Woonvoorzieningen en/of Vervoersvoorzieningen en/of rolstoelen en/of Begeleiding. ​Minimaal 2! Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de WMO en de Awb en hebt actuele kennis van de individuele WMO-voorzieningen; Ervaring in een vergelijkbare functie, waaronder de gekantelde manier van werken; Kennis van en ervaring met indiceren ‘Begeleiding’; Kennis van en ervaring met multi-probleemcasuïstiek; Ervaring met Civision Samenlevingszaken is een pré; Rijbewijs B en beschikking over een auto is een pré. Competenties Klantgericht; Analytisch; Stressbestendig; Creatief in het vinden van oplossingen; Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Er dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief aangeleverd te worden (Max 1 A-4) De gesprekken vinden plaats op woensdag 31 januari, 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Beleidsmedewerker Jeugd

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Beleidsmedewerker Jeugd Algemeen Standplaats:       Aalburg Startdatum:        29-01-2018 Einddatum:         31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan fuseren en vormen op 1 januari 2019 één nieuwe gemeente in het land van Heusden en Altena. Dit moet een krachtige en toekomstbestendige gemeente worden, waarin de taken op een innovatieve wijze worden opgepakt. Op dit moment werken de drie gemeenten op verschillende terreinen al nauw samen.    De organisatie van de gemeente Werkendam is ingericht volgens het directiemodel met een eenhoofdige directie en vijf units, aangestuurd door unitmanagers. In verband met de herindeling zijn wij voor het taakveld Beleidsontwikkeling, onderdeel van de Unit Samenleving van de gemeente Werkendam op zoek naar een Beleidsmedewerker Jeugd. Het sociaal domein bevindt zich in een uitdagende en dynamische fase. Transitie en transformatie zijn sleutelbegrippen. De richting is bepaald en tegelijkertijd zijn nog vele vragen onbeantwoord. Als Beleidsmedewerker Jeugd lever je een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het beleid rondom jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheidszorg. Je bent betrokken bij verschillende projecten op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast wordt van je verwacht dat je goede contacten hebt met de collega’s van de beleidsvelden Wmo en Participatie.   In overleg met de coördinator van het beleidsteam en de Senior Beleidsmedewerker Jeugdzorg zal een concreet takenpakket worden opgesteld. Werkzaamheden Je hebt oog voor ontwikkelingen in de samenleving, een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en in het bijzonder op de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheid.  Je schrijft onder andere adviezen, beleidsvoorstellen, nota’s en evaluaties.   Je levert een bijdrage aan vraagstukken op het gebied van analysering, monitoring en verantwoording.  Je participeert in lokale en regionale overleggen.   Je levert een bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg, zowel is zijn geheel als op onderdelen, zoals bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg, inkoopbeleid en pleegzorg.   Je overlegt en stemt je beleid af met ketenpartners, zoals Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instellingen, Sociale Verzekeringsbank en zorgaanbieders.  Je geeft uitvoering aan het lokale volksgezondheidsbeleid en stemt dit af met de GGD West Brabant en de gemeenten Aalburg en Woudrichem.  Je adviseert bestuur en management en houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen. Persoonlijke profiel Je hebt een relevante afgeronde opleiding op HBO/ WO niveau met aanvullende kennis en ervaring van en/of affiniteit met de jeugdzorg.  Je beschikt over relevante werkervaring als beleidsmedewerker.  Je beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit Je kunt goed samenwerken en hebt voldoende aanpassingsvermogen.  Je denkt in kansen, out of the box en je durft te ondernemen en te innoveren.  Je bent resultaat gericht.   Je kunt goed organiseren en bent accuraat.  Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  Je bent een enthousiaste, inspirerende persoonlijkheid.  Je hebt een pragmatische instelling en kunt snel schakelen.  Kennis en/of ervaring op het juridische vlak rondom de jeugdzorg is een pré. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Projectleider Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Projectleider Sociaal Domein Algemeen Standplaats:       Delft Startdatum:        01-02-2018 Einddatum:        31-01-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   16-24 Omschrijving Buitenhof is een Delftse wijk waar in enkele buurten de leefbaarheid al jarenlang onder druk staat. In Buitenhof Noordwest vindt een buurtgerichte aanpak plaats. Doel is een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren en de leefbaarheid en het welzijn van bewoners te verbeteren: van aandachtsbuurten naar buurten met aandacht. Het programma bestaat uit een integraal fysiek en sociaal programma. Vervanging van het riool, de komst van het warmtenet en beschikbare ontwikkellocaties bieden kansen voor fysieke ontwikkelingen. In lijn met de Sociale Visie Delft, de sociale kracht van de stad richten we ons daarnaast op het voorkomen van problemen. We zetten in op het versterken van de zelfredzaamheid (iedereen doet mee) en het bevorderen van de participatiekracht (mensen aan het werk) van bewoners. De (kwetsbare)jeugd van Buitenhof heeft onze volle aandacht en de veiligheidsbeleving voor de bewoners moet omhoog. Hierin werken we nauw samen met partners zoals corporaties, scholen, Delft voor Elkaar, Werkse, zorgpartners en politie. De projectleider sociaal domein is onderdeel van het kernteam Buitenhof en verantwoordelijk voor het sociale programma. Dit gebiedsgerichte team wordt aangestuurd door een programmamanager en bestaat o.a. uit de projectleider fysiek, de wijkmarshall (veiligheid), wijkadviseur (wijknetwerk) en communicatie adviseur. Aan de hand van de kansenkaarten en de methodiek tafel van twaalf bepaalt het kernteam, samen met relevante partners, wat de integrale opgave is. Op basis van de gedefinieerde opgave benoem je met de accounthouders binnen de gemeente en de sociaal maatschappelijke partners of én in welke mate extra inzet nodig is. Deze landen in een jaarlijks uitvoeringsplan met een begroting die vastgesteld wordt door de stuurgroep. Je bent de schakel tussen de reguliere lijn(beleids)activiteiten, de maatschappelijke partners en de sociaal maatschappelijke opgave per de buurt. Als projectleider sociaal domein; Verbindt je op project niveau de juiste partners om tot een gerichte en praktische aanpak te komen; Weet je de inhoudelijke en bestuurlijke prioriteiten te vertalen naar wat er wanneer nodig is; Zorg je ervoor dat de beste maatschappelijke resultaten worden behaald; Zorg je voor overzicht, initieert overleggen en stuurt op concrete resultaten en afspraken; Vertaal je abstracte doelstellingen naar concrete processtappen, inspanningen, financiën en resultaten. Persoonlijk profiel Een afgeronde relevante WO-opleiding; Minimaal vijf (5) jaar recente aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie als projectleider in het sociaal/maatschappelijke domein bij een overheidsorganisatie. Aantoonbare ervaring met een integrale wijkgerichte aanpak Competenties Doortastend; Analyserend vermogen; Besluitvaardig; Creatieve mindset; Probleem oplossend kunnen werken; Samenwerken; Omgevingsbewustzijn; Resultaatgerichtheid. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​De intakes zullen op donderdag 25 januari 2018 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Allround WMO Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Allround WMO Consulent Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        25-01-2018 Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De afdeling Sociale Voorzieningen richt zich op de gebieden Wmo, bijzondere bijstand en minimaregelingen, urgente woonzaken en schuldhulpverlening. Het sleutelwoord daarbij is ‘zelfredzaamheid’. Klanten worden professioneel ondersteund op weg naar zelfontplooiing, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zodat men weer kan participeren in de samenleving. Het integraal kunnen werken met verschillende onderdelen binnen de afdeling is hierbij belangrijk.   Als indicatieadviseur bestaat je opdracht uit: Het in behandeling nemen van aanvragen voor complexe Wmo-voorzieningen; Het verrichten van huisbezoeken; Onderzoeken of er een indicatie is voor een Wmo voorziening en daarbij de goedkoopst compenserende oplossing selecteren; Het opstellen, het geven van een brede indicering geven en eventueel doorverwijzen; Integraal benaderen van de hulpvraag;. Bepalen of er voldoende medische informatie voorhanden is om tot een juiste advisering te komen of dat aanvullend medisch advies nodig is; Het aanvragen en beoordelen van offertes van Wmo voorzieningen; Het opstellen van een rapportage met daarin een indicatie en selectievoorstel; Toetsen van werk; Hoorzittingen JZ bijwonen. Persoonlijk profiel Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als WMO consulent/indicatieadviseur WMO, opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Referentie vereist Op CV aantoonbaar een minimaal afgeronde HBO opleiding Verpleegkunde en/of minimaal afgeronde HBO opleiding Ergotherapie, fysiotherapie of oefentherapie en/of minimaal afgeronde HBO opleiding toegepaste psychologie. Op CV aantoonbare ervaring met GWS4all/ Suite (Centric). Op CV aantoonbare kennis van de sociale kaart. Heeft ervaring met de verschillende doelgroepen behorend bij de (aan)vragen; Heeft werkervaring als Wmo indicatie adviseur en is dus bekend met alle onderdelen binnen de Wmo; Beschikt over een goede gesprekstechniek; Heeft ervaring met het werken binnen een Wmo (sociaal) loket. Competenties Oordeelsvorming Klantgerichtheid Integraal werken Inlevingsvermogen Resultaatgericht Betrouwbaar Klantgericht Stressbestendigheid Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Samenwerken Resultaatgerichte werkhouding Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Leerplichtambtenaar

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Leerplichtambtenaar. Algemeen Standplaats:       De Bilt Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        04-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24-30 Organisatie   Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 235 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. Medewerkers van De Bilt hebben in de achterliggende periode met elkaar een participatief organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. Daarin staat gebiedsgericht werken centraal: vraaggericht, integraal, ruimte voor initiatief vanuit de samenleving. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. Op 2 januari 2018 gaan we met onze vernieuwde organisatie van start. Eenheid gebieden: De eenheid gebieden wordt onderverdeeld in drie teams, nl. team De Bilt, team Bilthoven en team Groene Kernen. Per team werken er ongeveer 32 medewerkers, verdeeld over verschillende functies. In de gebiedsteams werken we aan het gezamenlijk met partners en inwoners oplossen van maatschappelijke opgaven om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Het team beoogt de dienstverlening van de gemeente De Bilt aan burgers en instanties te verbeteren. De medewerkers van het team zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van tactisch en operationeel beleid op maatschappelijk gebied. Als leerplichtambtenaar kom je te werken bij het team De Bilt en team Bilthoven. Werkzaamheden Je treedt zelfstandig op richting scholen, ouders en leerlingen Je vervult een spilfunctie tussen scholen, hulpverlenende instanties, ouders enz. Functie-eisen Minimaal 3 jaar ervaring als leerplichtambtenaar bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar  Een afgeronde relevante HBO opleiding (bijv. Sociaal-juridisch)  Een afgeronde Opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Competenties Je bent adviesvaardig Evenwichtig Accuraat Enthousiast Dienstverlenend ingesteld Klantvriendelijk Collegiaal Zelfstandig Stressbestendig Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op vrijdag 15 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Jeugd

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Jeugd. Algemeen Standplaats:       Den Bosch Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        30-09-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Werkzaamheden Kandidaat werkt als regisseur in gezinnen waarbij sprake is van meervoudig complexe problematiek. Op huisbezoek gaan en het analyseren van de hulpvraag van gezinnen waar regie noodzakelijk is. Het opstellen van een plan van aanpak met het gezin en hun netwerk, met uitgangspunten vanuit VERVE (Veiligheid en Regie Voor Elk)  en éen gezin, éen plan, éen regisseur. Toegang verlenen tot specialistische hulp en afschalen van hulp naar het voorliggend veld Kandidaat voert regie op de hulpverlening waarbij hij/zij hulp organiseert en coördineert en de mogelijkheden van het gezin vergroot om zelf regie te voeren.  Signaleren en inschatten van (on)veiligheid, risico’s taxeren kennis van de Lirik of mogelijkheid van coaching hierop. In multidisciplinair overleg bespreek en toets je je overwegingen en bespreekt dit met betrokkenen volgens de meldcode, kennis en scholing op de meldcode Het sturen vanuit drang binnen het vrijwillig hulpverleningskader en het tijdig inschakelen van Veilig Thuis en Raad voor  de Kinderbescherming bij onveiligheid en ontwikkelingsbedreiging van jeugdigen Kandidaat werkt wijkgericht en zet zoveel mogelijk (informele hulp) in de wijk in. Kandidaat werkt nauw samen met de buurtteams. Functie-eisen Een afgeronde HBO-opleiding, MWD, SPH, social work of pedagogiek Minimaal 3 jaar relevante ervaring in de afgelopen 5 jaar Minimaal 3 jaar ervaring met een risicotaxatieinstrument Minimaal 3 jaar ervaring met regievoeren Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd SKJ Kennis van relevante wet- en regelgeving (Wmo, privacywetgeving, Jeugdwet, Jeugd-GGZ, AWBZ, Passend Onderwijs, meldcode) Kennis van en ervaring met progressiegericht werken, Verve of de mogelijkheid van coaching hierop Ervaring met werken in complexe gezinnen en complexe echtscheidingsproblematiek of de mogelijkheid van scholing en coaching hierop Kennis van en ervaring met de groei, de ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen Kennis van en ervaring met gezondheids- en ontwikkeling bevorderende factoren In staat en bereid om met plezier in een veranderende omgeving te werken Competenties Makkelijk in het leggen en onderhouden van contacten, verbindend en communicatief vaardig Bereid en in staat knopen door te hakken en verantwoordelijkheid te nemen Je bent stressbestendig en denkt in mogelijkheden bij crisissituaties Signaleert talenten en ziet kansen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op vrijdagochtend 22 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Klantmanager Burgerzaken

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een ervaren Klantmanager Burgerzaken. Algemeen Standplaats:       Emmeloord Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        31-08-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   16-32 Omschrijving Het cluster KCC is het fysieke, telefonische, schriftelijke en digitale portaal van de gemeente Noordoostpolder waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle gemeentelijke producten en diensten. Uiterlijk in 2020 is op basis van de behoefte en de logica van de klant, sprake van een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke dienstverlening waarbij 80% van de eerste contacten direct en doelmatig worden afgehandeld. Het cluster KCC bestaat uit vier teams: Eerste lijn (receptie, telefonie, snelbalie), team Burgerzaken, team Woonloket en het team Via Sociaal (WMO/WWB). Het team Burgerzaken bestaat uit 3 frontoffice medewerkers en 3 klantmanagers burgerzaken. De frontoffice medewerkers voeren alle diensten burgerzaken uit waar het Nederlands recht op van toepassing is. De klantmanagers burgerzaken houden zich bezig met alle vraagstukken gericht op het internationele privaatrecht. Dit ga je doen: Burgerzaken voert de volgende wetten uit: de wet op de gemeentelijke basisadministratie, de burgerlijke stand en de nieuwe generatie reisdocumenten. Wetgeving die veel procedures en reglementen kent om onze inwoners tegen misbruik en fraude te beschermen. Een niet correcte adreswijziging kan immers leiden tot niet of onterecht ontvangen van belastingaanslagen. Aan de klantmanager burgerzaken de taak om te zorgen dat de wetten nauwgezet worden uitgevoerd en we burgers vriendelijk, snel en klantgericht kunnen helpen. Hiervoor is de basisopleiding Burgerzaken op MBO niveau een vereiste. Alle medewerkers van het KCC kennen vaste werktijden en werken conform rooster. Kandidaatomschrijving Als klantmanager burgerzaken ben je belast met alle dienstverleningsvragen van burgers die de nodige complexiteit kennen. De gemeente Noordoostpolder kent veel verschillende nationaliteiten en kent veel eerste inschrijvingen door de aanwezigheid van arbeidsmigranten en een AZC. Je hebt rechtstreekse contact met onze inwoners. Je fungeert als vraagbaak voor de medewerkers burgerzaken, draait mee in de roosters van de klantmanagers burgerzaken en rond van kop tot staart de dossiers af. Voor deze specialistische functie zijn wij op zoek naar een ervaren vakspecialist die alle werkzaamheden van de burgelijke stand kan uitvoeren, brondocumenten kan beoordelen, verklaringen onder ede kan afnemen, complexe mutaties kan doorvoeren en vooral internationaal privaatrecht kan toepassen. Functie-eisen Je hebt een afgeronde opleiding in het taakveld burgerzaken Minimaal 2 jaar ervaring op een afdeling burgerzaken als klantmanager burgerzaken Je hebt kennis van internationaal privaatrecht Je bent bekend met en je hebt ervaring in het werken met de applicatie Key2burgerzaken Competenties Flexibel Klantgericht Verantwoordelijk Communicatief sterk Accuraat Probleemoplossend Realistisch Gestructureerd  Streven naar verbetering Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 19 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Afdelingshoofd Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Afdelingshoofd Sociaal Domein Algemeen Standplaats:       Leidschendam Startdatum:        01-12-2017 Einddatum:        30-11-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Organisatie Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met andere gemeenten. Als gemeente geven we vorm aan het nieuwe werken. We hebben geen vaste werkplekken meer, zijn zo goed als papierloos, we mailen veel minder en zoeken bewust de verbinding met elkaar. Dat doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Omschrijving initiatief Tijdelijke invulling van de functie van afdelingshoofd WIJZ voor naar verwachting een jaar. Doel initiatief Het op korte termijn (maximaal 1 jaar) verder op orde brengen van de organisatie van de per 1 juli gereorganiseerde afdeling WIJZ. Achtergronden, uitgangspunten en randvoorwaarden initiatief Op 1 juli 2017 zijn de afdelingen Werk & Inkomen, Jeugd en Zorg samengevoegd tot de afdeling WIJZ en had het merendeel van de afdeling zin om aan de slag te gaan in de nieuwe samenstelling. De afdeling WIJZ is door de tijdelijke afwezigheid, in verband met ziekte, van het afdelingshoofd onrustig. Na de ingang van WIJZ is het gekozen organisatiemodel nog niet helemaal neergezet zoals bedoeld, waardoor medewerkers nog niet geheel hebben kunnen ervaren hoe effectief het model kan werken. Binnen het gekozen organisatiemodel, waarin de medewerkers in multidisciplinaire teams werken, zijn de teamleiders deels onwennig of hebben het gevoel dat ze er (bijna) alleen voorstaan. Verder moet er sturing worden gegeven aan de regisseurs, een functie die nieuw is en waarvan de taken nog niet duidelijk zijn ingevuld. De afdeling is of lijkt niet in control, de cijfers wisselen nog te vaak en er zijn zorgen t.a.v. de capaciteit in relatie tot de ontwikkelopgaven die zijn gedefinieerd. Het gekozen organisatiemodel met teamleiders, regisseurs en multidisciplinaire teams staat niet ter discussie maar moet nog wel goed worden neergezet. Voor de organisatie zijn het contourenplan en de daarin benoemde organisatieprincipes leidend. (Verwacht) resultaat initiatief Er is duidelijkheid in de organisatie en de organisatie is overeenkomstig ingericht. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, over rollen en taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overlegvormen. De teamleiders en regisseurs zijn in staat zelfstandig vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid te opereren. Het afdelingshoofd heeft de ruimte zich te richten op de noodzakelijke strategische keuzes binnen WIJZ. Een intensievere relatie met het bestuur. Het vertrouwen is hersteld en er zijn duidelijke afspraken met SMO, wie welke rol heeft en wie op welk moment het initiatief neemt. De afdeling is verder in control. De cijfers zijn beter op orde, de risico’s zijn in beeld en er is duidelijkheid over de sturing daarop. Data zijn sneller en beter in beeld waardoor analyses worden gemaakt die leiden tot evaluatie en bijstelling van beleid. De reguliere taken zijn in beeld gebracht en worden binnen de vaste capaciteit uitgevoerd. Eventueel is een besluit tot fasering van ontwikkeltaken in afstemming met de stakeholders genomen. Duidelijkheid bieden aan medewerkers indien nodig, aangaande het gekozen model waarbinnen wordt gewerkt binnen de afdeling WIJZ. Een duidelijk implementatieplan zorgt voor betrokkenheid van medewerkers bij de keuzes hoe dat in te invullen. Je bent in staat om medewerkers in deze periode van verandering op positieve wijze mee te nemen in veranderingen, ook indien er (groepen) medewerkers zijn die moeite hebben met de ontwikkelingen. De transformatie in het Sociaal domein is verder vormgegeven in afstemming met SMO en het programma Sociaal domein. Persoonlijk profiel Een WO werk- en denkniveau Je bent minimaal 5 jaar recente ervaring als Afdelingshoofd (op vergelijkbaar niveau) op het gebied van verandermanagement Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring binnen een Gemeente, het liefst binnen het Sociaal Domein Je bent bekend met het sociaal domein, zeker op het gebied van Werk & Inkomen en daarnaast Jeugd Als persoon ben je daadkrachtig, straal je rust uit en heb je visie op de afdeling binnen het grotere geheel van de gemeente. Je bent in staat om medewerkers te coachen en ontwikkelen op persoonlijk vlak. Competenties Als persoon ben je daadkrachtig, straal je rust uit en heb je visie op de afdeling binnen het grotere geheel van de gemeente. Je bent in staat om medewerkers te coachen en ontwikkelen op persoonlijk vlak.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De eerste gesprekken bij de gemeente staan gepland op woensdag 29 november tussen 09.30 en 13.30 uur. ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl 
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Consulent Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:       22-11-2017 Einddatum:        30-10-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Wij zijn op zoek naar een enthoustiaste medewerker. Wij hebben een team met collegiale medewerkers die klaar staan voor elkaar. Wij zoeken een medewerker die past binnen dit team. Persoonlijkheid is daarbij belangrijk voor ons. Wij zijn op zoek naar een ervaren WMO consulent die als ondersteuning van het cluster WMO kan functioneren. De consulent moet breed inzetbaar zijn; Je bent verantwoordelijke voor: Zelfstandig alle Wmo meldingen/aanvragen beoordelen en besluiten, uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van de cliënt en diens  leefomgeving. Het doen van steekproeven/ heronderzoeken door middel van huisbezoeken. Persoonlijk profiel Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar als Consulent Wmo bij een gemeente. Referentie vereist Op CV aantoonbaar werkervaring van 4 jaar als Wmo adviseur  voor alle Wmo-voorzieningen inclusief begeleiding en beschermd wonen. Op cv aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding Ergotherapie, Maatschappelijk werk of vergelijkbaar Op cv aantoonbaar kennis en ervaring van Aeolus Competenties Je bent zelfstandig ​Je bent future proof: wendbaar, slagvaardig & verbindend. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden Je bent flexibel & stressbestendig Je bent collegiaal flexibel Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Contractmanager Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Contractmanager Sociaal Domein Algemeen Standplaats:       Kampen Startdatum:        20-11-2017 Einddatum:        01-01-2018 (met optie tot 10 maanden verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Organisatie Als Contractmanager sociaal domein werk je voor het Shared Service Center ONS. ONS is een bijzondere eenheid binnen gemeente Zwolle. Bijzonder omdat ONS als SSC diensten verricht voor zowel de gemeenten Zwolle en Kampen als ook voor de Provincie Overijssel. In de toekomst mogelijk ook voor andere organisaties. Voor deze opdracht ga je werken bij de BVO jeugdzorg IJsselland WMO Kampen Voor de opdrachtgever zijn we op zoek naar een ervaren contractmanager. In deze rol werk je nauw samen met de inkoper aan de uitbouw van contractmanagement voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) binnen het sociaal domein. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement ondersteun je de inkoopadviseur(s), beleidsmakers én leveranciers bij de verdere professionalisering en implementatie van de reeds afgesloten overeenkomsten. Het leggen van contacten en onderhouden van relaties met klanten en leveranciers is een belangrijk onderdeel van de functie. Functieomschrijving Het bredere kader waarbinnen de contractmanager werkt is de doelstelling is om een transformatie te realiseren. De contractmanager kan een bijdrage leveren in de functie van intermediair tussen de zorgaanbieders en de gemeenten. De samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten is goed en we zijn bezig om de transitie te maken van contractmanagement naar relatiemanagement. Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de naleving van de inhoud van de contracten met de zorgaanbieders. Je voert gesprekken, monitort op basis van aangeleverde productiegegevens en zoekt naar meerdere manieren om een goede indruk van de contractnaleving te krijgen. Je werkt intern vooral samen met de beleidsadviseurs en de inkoper. Persoonlijk profiel Als contractmanager beschik je over minimaal een HBO of WO werk- en denkniveau en relevante opleiding, aangetoond door minimaal een afgeronde HBO opleiding. Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Contractmanager. Referentie vereist Op cv aantoonbaar minimaal 0,5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met contractmanagement binnen het Sociaal Domein. Op cv aantoonbaar werkervaring met contractmanagement binnen de publieke sector. Op cv aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar als Contractmanager. Je hebt ruime ervaring in een coördinerende rol tussen verschillende partijen met soms tegengestelde belangen. Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Je snapt cijfers en kunt hier zelf verbanden in zien. Aantoonbare ervaring binnen de gemeentelijke decentralisatie jeugdhulp is een pré. Je hebt een proactieve houding, bent analytisch, toont initiatief en bent oplossingsgericht. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent klant- en resultaatgericht. Competenties Analyse- en oordeelsvorming Omgevingsbewust Organisatiesensitiviteit Netwerker Samenwerken Overtuigingskracht Plannen en organiseren Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Klantmanager Werk

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Klantmanager Werk nieuwe doelgroep arbeidsbeperkten. Algemeen Standplaats:       Nijkerk Startdatum:        01-12-2017 Einddatum:        31-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Werkzaamheden Je stelt concrete trajectplannen voor klanten op en voert deze uit: het coachen en begeleiden van klanten uit de doelgroep van de Participatiewet met in het bijzonder arbeidsbeperkten in hun ontwikkeling naar een betaalde baan en biedt zo nodig begeleiding op de werkplek; Je verwerkt de noodzakelijke gegevens in Suite en verzorgt de noodzakelijke rapportages en beschikkingen (loonkostensubsidie, beschut werk, jobcoaching etc); Je levert informatie over de wetgeving en loonkostensubsidies aan klanten, werkgevers en ketenpartners Je legt en onderhoudt contacten met de ketenpartners; Je verricht cliëntgerichte acquisitie en relatiebeheer; Je neemt deel aan verschillende overlegvormen zowel in- als extern; Je signaleert knelpunten. Functie-eisen Minimaal afgeronde HBO-bachelor opleiding  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Klantmanager Werk bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar  Aantoonbare kennis van en werkervaring met loonkostensubsidies  Aantoonbare werkervaring met cliënten met een arbeidsbeperking  Competenties Je kan duidelijk en helder formuleren, zowel schriftelijk mondeling; Aantoonbaar resultaatgericht kunnen werken in een zelfsturend team; Flexibel, zelfstandig werken en analytisch ingesteld; Creatief en oplossingsgericht.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 november. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Consulent.             Algemeen Standplaats:       Oss Startdatum:        01-12-2017 Einddatum:         31-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Werkzaamheden Je behandelt meldingen en aanvragen van mensen met een ondersteuningsvraag binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Je doet onderzoek door persoonlijke gesprekken met inwoners te voeren en je hebt nauw overleg met aanbieders in de zorg. Je betrekt de eigen mogelijkheden en het netwerk van de inwoner en beoordeelt de noodzaak van individuele maatwerkvoorzieningen. Je vraagt hierbij zo nodig extern (medisch) advies. Je rapporteert en beslist in aanvragen op het gebied van vervoer, wonen en hulpmiddelen en van de hulp bij het huishouden en de begeleiding  Je zorgt voor het opstellen van een programma van eisen en voor de selectie bij hulpmiddelen en woningaanpassingen. Je biedt een passend aanbod op het gebied van dagbesteding en begeleiding. ​Kandidaatomschrijving Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding binnen de gezondheidszorg of richting Mens en Maatschappij (bijvoorbeeld MWD, SPH, ergotherapie, fysiotherapie) Je hebt minimaal 2 jaar recente (maximaal 3 jaar geleden) werkervaring als consulent Wmo binnen een gemeente (graag referentie opnemen in CV) Je hebt aantoonbare werkervaring met Suite Je bent creatief, innovatief, analytisch, stressbestendig en gericht op samenwerking Je kunt je staande houden binnen het spanningsveld tussen het cliëntbelang en de wet- en regelgeving Je kunt goede “keukentafelgesprekken” voeren. Je zoekt naar de vraag achter de vraag en zet samen met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk passende oplossingen in. Je neemt verantwoordelijkheid voor je case-load en kunt direct zelfstandig aan de slag ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen plaatsvinden op 13 november. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Jeugdconsulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Jeugdconsulent. Algemeen Standplaats:       Steenwijkerland Startdatum:        13-11-2017 of eerder indien mogelijk Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Wij zijn voor het consulententeam op zoek naar een jeugdconsulent. Het gaat om tijdelijke uitbreiding tot en met 31 december 2018 in verband met het nieuwe bekostigingsmodel voor jeugd. Werkzaamheden Voeren van vraagverhelderende gesprekken en het opstellen van gezinsplannen Voeren van casusregie op de uitvoering van ondersteuningsplannen Adviseren van inwoners over de inzet van het eigen netwerk, voorliggende en algemene voorzieningen en eventuele individuele voorzieningen Ondersteunen van inwoners bij het inzetten en afstemmen van het eigen netwerk en voorzieningen Signaleren en rapporteren van maatschappelijke kracht en/of problematiek in je werkgebied Onderhouden van interne en externe contacten Signaleren en als nodig acties uitvoeren, daar waar de veiligheid van een kind / jeugdige in het geding is Functie-eisen Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau op basis van een afgeronde, functiegerichte opleiding Minimaal 2 jaar (relevante) werkervaring in een vergelijkbare functie Kennis van de Jeugdwet en Jeugdhulp Specifieke kennis over (één) van de doelgroepen of voorzieningen van de Jeugdwet in het vrijwillig en/of verplicht kader Zelfstandig intern en extern kunnen functioneren Competenties Stressbestendig Overtuigingskracht Creativiteit Resultaatgericht Je kan goed luisteren   De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 7 november tussen 11.00 en 13.00 uur. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Jeugdteam Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Jeugdteam Consulent. Algemeen Standplaats:       Rijswijk Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-01-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Onder de opgave ‘Beleid Sociaal Domein’ opereert het jeugdteam Rijswijk. Zij houden zich bezig met de uitvoering van de jeugdwet. Het jeugdteam Rijswijk is een samenwerkingsverband met verschillende moederorganisaties en de gemeente Rijswijk. Werkzaamheden Het doen van intakes Het onderzoeken van meldingen met betrekking tot veiligheidszaken (kindermishandeling en huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn) Contacten met scholen, artsen, politie en andere instanties Rapporteren van bevindingen Inschatten veiligheid en overleg met multidisciplinair team Interventies bij veiligheidszaken Functie-eisen Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding SKJ of BIG geregistreerd (Het registratienummer moet worden vermeld in het cv) Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als consulent jeugd bij een gemeente Aantoonbare relevante kennis en minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring in het jeugdveld als toegangsmedewerker Jeugdzorg in de afgelopen 5 jaar Minimaal een afgeronde Signs of safety training Vier dagen per week beschikbaar, waaronder in ieder geval donderdag Competenties Analytisch vermogen Helicopterview Stressbestendigheid Spreekvaardigheden/motiverende gespreksvoering Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden   De gesprekken bij de gemeente zullen op vrijdag 27 oktober 2017, vanaf 13.30 uur plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 26 oktober bericht. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Sociaal Domein

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Sociaal Domein Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        21-02-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Het team Maatschappij Binnen het team Maatschappij wordt o.a. invulling en uitvoering gegeven aan het programma Sociaal Domein. Onze missie hierbij is het voeren van een krachtige regie- en netwerkrol gericht op de transformatie en vangnetfunctie van de lokale overheid. Beleid en uitvoering  in brede zin rondom Zorg,  Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg en Onderwijs zijn de centrale terreinen. Wij werken nauw samen met diverse partners in het Sociaal Domein, zoals zorg en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties omdat we ons er sterk van bewust zijn dat we elkaar nodig hebben om successen te halen.   De functie Als adviseur ontwikkel je visie en beleid op basis van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Je bouwt relevante netwerken op en weet deze op een constructieve wijze te onderhouden. Je bent  in staat om met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden de regierol van de gemeente, zowel formeel als informeel, op het brede terrein van het sociaal domein verder gestalte te geven. Je bent een belangrijke sparring partner van de leden van het college van B&W. Specifiek ben je belast met de advisering als senior adviseur op het terrein van zorginnovatie en onderwijs en vertegenwoordig je de gemeente in lokale, regionale, provinciale en landelijke overleggen.   Je coördineert op operationeel niveau door het afstemmen van de werkzaamheden en uitzetten en bewaken van acties. Je bent een dagelijks klankbord voor de directe collega’s binnen het team. Als adviseur verwachten we een nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze afdeling en teams.   Wat zoeken we Aantoonbare kennis en ervaring met projecten binnen de zorg en onderwijs Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van beleidsadvisering maatschappelijke projecten en diensten Aantoonbare kennis en ervaring van: 1. Beleid WMO, 2. Beleid Onderwijs, 3. Projectbeheersing Aantoonbare kennis van de wetten en regelgeving. Aantoonbare kennis en ervaring met projecten binnen de zorg en onderwijs en wetten en regelgeving  Kennis van wet- en regelgeving op de terreinen van onderwijs en zorg zijn een pré. Werk- en denkniveau op HBO+ niveau is een must, een academische opleiding zoals bijv. Bestuurskunde geniet de voorkeur. Naast inhoudelijke kennis is aantoonbare ervaring op het brede terrein van het sociaal domein  én het werken in politiek-bestuurlijke processen van net zo groot belang. Tevens is het noodzakelijk dat je over een sterk verbindend vermogen beschikt en mensgericht bent.  Kort gezegd ben je een: Schrijver: in staat om snel en krachtig beleid uit leggen, projectvoorstellen en beleidsadviezen te maken Doener: zorgen dat er beleid wordt uitgevoerd en projecten worden opgestart Verbinder: netwerk opzetten/ onderhouden om draagvlak en inzet te creëren bij partners Kartrekker: ondersteuning en aansturing van collega’s binnen het beleidsvelden zorg(innovatie) en onderwijs, zowel lokaal als op regionaal niveau. Competenties Communicatieve vaardigheden Creativiteit Integer Stressbestendig Zelfstandig Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit            Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Inkomensconsulent  

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Inkomensconsulent       Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        06-11-2017 Einddatum:         31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Opdrachtomschrijving Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek). Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen. Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan. De volgende werkzaamheden horen daarbij: Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken. Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren. Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering en/of brutering vast. Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling. Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving. Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken. Je vraagt informatie van werkzoekenden over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen. Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties. Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden. Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling. Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan. Functie-eisen Je beschikt over een HBO-diploma en werk- en denkniveau Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en aanvullende, functiespecifieke opleidingen gevolgd Je hebt kennis van Participatiewet 2017, IOAW/IOAZ en Suwinet Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen en fraude-alertheid Je bent in het bezit van rijbewijs B Beroepsopleiding klantmanager inkomen of vergelijkbaar Participatiewet 2017 volgens richtlijnen W&I Rotterdam Boete en maatregelen Belastingen en toeslagen Gesprekstechnieken Confronterend gesprek Omgaan met emotie en agressie Fraude-alertheid Controlerend huisbezoek Time management Juridisch rapporteren ​Competenties​ Resultaat- en klantgerichtheid Samenwerken Stressbestendigheid Analytisch vermogen Plannen en organiseren Flexibiliteit Communiceren Besluitvaardigheid Cijfermatig inzicht Accuratesse Organisatiebewust ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen dinsdag 24 oktober en vrijdag 27 oktober 2017 van 09.00 uur tot 17.00 uur. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Consulent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Consulent.             Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        23-10-2017 Einddatum:         31-01-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Werkzaamheden Voert zelfstandig specialistische opdrachten uit op het vakgebied, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de invloed op en samenhang met andere vakgebieden.   Stelt prioriteiten vast en bepaalt de keuze voor werkwijze, methoden en technieken. Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en signaleert mogelijkheden voor procesverbeteringen op het vakgebied.   Behandelt een breed pakket van complexe (aan)vragen. Volgt de voortgang van de afhandeling van dossiers en stuurt bij wanneer nodig. Adviseert over verbeteringen op het betreffende vakgebied. Rapporteert op basis van analyses van gegevens, binnen globale kaders. Fungeert als vraagbaak voor (beginnende) collega’s Onderhoudt intern contact met collega’s over (aan)vragen en de voortgang van werkzaamheden om te adviseren Onderhoudt extern contact met organisaties, diensten en burgers over (aan)vragen en/of producten om te adviseren Geen vakantie gepland hebben in de eerste 3 maanden Functie-eisen Afgeronde MBO4 opleiding of hoger Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als WMO Consulent Aanvullende maatschappelijke opleiding zoals: ​MBO/HBO/WO - Maatschappelijk werk MBO/HBO/WO - Verpleegkunde MBO/HBO/WO - SPV MBO/HBO/WO - Ergotherapie MBO/HBO/WO - Fysiotherapie MBO/HBO/WO - Bewegingstechnologie Andere opleiding aangevuld met een WMO - adviseur cursus of training Aantoonbare kennis van de wetgeving WMO 2015, blijkend uit relevante werkervaring/cursussen Minimaal 32 uur per week beschikbaar Kennis van de systemen "Mens Centraal" en "Socrates" zijn een pré ​Competenties ​Resultaatgerichtheid Integriteit Klantgerichtheid Communiceren Klantgerichtheid  Planmatig werken Oordeelsvorming Initiatiefrijk Organisatiebewustzijn ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Administratief Medewerker WMO

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Administratief Medewerker WMO. Algemeen Standplaats:       Leidschendam-Voorburg Startdatum:        02-10-2017 Einddatum:        31-12-2017  Uren per week:   24-32 Werkzaamheden Ter ondersteuning van het Wmo team  zoeken wij per direct een administratief medewerker Wmo.  In hoofdzaak bestaat de functie uit de volgende taken: Administratief verwerken van Wmo meldingen  Administratief verlengen van Wmo meldingen Opvragen van ondersteuningsplannen bij zorgaanbieders Opstellen van beschikkingen en versturen van 301 berichten Verwerken en versturen van post Uitvoeren van controle werkzaamheden Zorgdragen voor kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van informatie gerelateerd aan de administratie Functie-eisen Minimaal afgeronde MBO- opleiding  Minimaal 2 jaar administratieve werkervaring in de afgelopen 3 jaar Aantoonbare administratieve werkervaring bij een gmeente  Minimaal 24 uur per week beschikbaar Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met het werken met de Suite voor Zorg of GWS  Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met het werken met Verseon Ervaring met de Wmo Per direct beschikbaar Competenties Secuur Stressbestendig Pro-actief Snel je weg kunnen vinden binnen de organisatie   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Klantmanager

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Klantmanager. Algemeen Standplaats:       Breda Startdatum:        20-09-2017 Einddatum:        31-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Breda. Binnen het Sociaal Economisch Domein van de gemeente Breda worden de burgers tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteund bij het vinden van een oplossing. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het Zorg voor Elkaar Breda Netwerk. Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een plan heeft en een regisseur die toeziet op het effect van de inzet. We zoeken een klantmanager die klanten met de vraag naar een maatwerkvoorziening, kan ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan. Het gaat vaak om klanten met problemen op meerdere levensdomeinen.  Werkzaamheden  De procesregisseur maakt afspraken met de klant en andere partijen over benodigde ondersteuning en kent deze waar nodig toe. Bij het toekennen van een maatwerkvoorziening stuurt de klantmanager op het proces en monitort de resultaten. Hij/zij is aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn in de uitvoering van het plan. Hij/zij onderneemt actie als doelen niet gehaald worden. Hij/zij schaalt de zorg weer af zodra dit kan.   De klantmanager voert gesprekken met klanten die problemen ervaren op een van de levensdomeinen. De klantmanager werkt nauw samen met partijen uit het voorliggend veld (o.a. maatschappelijk werk) en met aanbieders van Wmo zorg. De klantmanager betrekt waar naar nodig andere gemeentelijke professionals op het terrein van werk en inkomen, schulden, jeugd etc. Omdat het soms gaat om complexe casuïstiek organiseert de klantmanager waar nodig netwerkgesprekken met de betrokkenen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van 1 plan, waaraan de klant en partijen samen werken. Functie-eisen Een afgeronde opleiding op HBO-niveau Minimaal 3 jaar werkervaring met bovengenoemde werkzaamheden in een gemeentelijke organisatie  Bekend met sociaal domein gemeente Breda De klantmanager is een stevige persoonlijkheid, in staat om mensen maximaal in hun kracht te zetten. Het is een doorzetter die niet loslaat, iemand die sterk is in de dialoog en de verbinding met anderen. De procesregisseur ziet ieder mens als waardevol en benaderd mensen met respect en warmte. Hij/zij durft de confrontatie aan te gaan en de waarheid te zeggen, ook al komt dat de ander niet uit. De klantmanager heeft ruime ervaring met de doelgroep; het gaat voornamelijk om kwetsbare mensen die vaak op verschillende levensdomeinen problemen ervaren. I.v.m.  inval voor ziekte, zoeken we iemand met veel ervaring, ook in complexe situaties. (Ervaring met GGZ problematiek, verslavingszorg, etc is een pré.) In bezit van rijbewijs B. Competenties Klantgericht Stevige persoonlijkheid Resultaatgericht Integriteit Past in het team Flexibel   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Jeugd.             Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        02-10-2017 Einddatum:         31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Opdrachtomschrijving Kwaliteitsmedewerker binnen ABV zijn werkzaam op de terreinen volwassenen en jeugd.  Voor deze vacature ligt het accent op het jeugddomein. Je werkt nauw samen met de, Vraagwijzers, wijkteams en met de administratief medewerkers. Het is jouw taak om de front- en backoffice te adviseren en te ondersteunen. Je coacht en begeleid medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Je hebt een Vraagbaakfunctie voor medewerkers van de wijkteams over toepassing van regelgeving en procedures. Je levert een bijdrage aan de rechtmatige uitvoering van de Jeugdwet en levert input voor verbetering van werkprocessen. werkinstructies en overige inhoudelijke zaken. Je bewaakt hierbij de kwaliteit en zorgt voor input voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening. Daarnaast analyseer je uitkomsten, je doet verbetervoorstellen over controles en rapportages en je neemt het initiatief tot het oplossen van knelpunten. Je verzorgt interne instructies en opleidingen. Je bent gesprekspartner voor leidinggevenden. Functie-eisen  Je beschikt over HBO werk- en denkniveau bijvoorbeeld door middel van opleiding HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk werk en Dienstverlening Je dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk een training waarin methodiek(en) van jeugdhulpverlening zijn behandeld Minimaal 3 jaar ervaring als Kwaliteitsmedewerker  Ervaring binnen een overheidsinstelling Ervaring met het verzorgen (overdragen en uitleggen) van interne instructies en opleidingen Kennis van de WMO Kennis van Socrates Je hebt een sterke affiniteit met zorg en jeugdhulpverlening en ruime ervaring met de uitvoering van de Jeugdwet Competenties Gezien de complexiteit van de functie vragen wij een flexibele en klantgerichte persoonlijkheid Communicatief vaardig door partijen aan elkaar te verbinden Je bent in staat om op een juiste wijze om te gaan met weerstanden tegen veranderingen en/of nieuw beleid Uiteraard ben je adviesvaardig en bezit je analytisch vermogen Klantgericht  Flexibel Samenwerken Coachen Integer ​ Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

WMO Adviseur MO

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Adviseur MO Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 ​Functieomschrijving De WMO adviseur adviseert bij WMO hulpvragen van burgers en tracht bij in hoofdzaak enkelvoudige problematiek (materiële, psychiatrische, sociale en/of somatische problemen) passende oplossingen te vinden om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met interne en externe lokale partners. Als WMO adviseur heb je een grote diversiteit aan taken die zijn terug te brengen tot een hoofdtaak: Het indiceren van WMO maatwerkvoorzieningen en/of arrangementen op het vlak van sociaal en persoonlijk functioneren, voeren van een huishouding, financiën, zelfzorg en gezondheid, mantelzorg respijt. Je werkt gebiedsgericht in een VraagWijzer en onderhoudt relevante contacten in de wijk. Je verricht huisbezoeken en analyseert de persoonlijke situatie zorgvuldig. Als indicatiesteller stel je vast of een cliënt recht heeft op WMO zorg. Het resultaat van je bevindingen verwoord je in een objectieve en juiste indicatie. Ben jij deze WMO-adviseur, weet jij de juiste indicaties te stellen, dan zoeken wij jou! ​Wat zijn de functie-eisen? Je hebt drie jaar ervaring als WMO adviseur MO 3 jaar recente ervaring met het stellen van WMO-AWBZ indicaties 3 jaar ervaring binnen een overheidsinstelling Kennis van het systeem: Mens Centraal en Socrates Wij zoeken bij voorkeur iemand met een afgeronde opleiding op HBO-niveau (bijvoorbeeld HBO/WO in de richting van Bewegingstechnologie, Fysiotherapie, Ergotherapie, SPV, Verpleegkundige, Maatschappelijk werk). Je hebt kennis van en/of ervaring met indicatiestelling, diagnostiek (DSM IV) en wet- en regelgeving WMO 2015. Je bent analytisch, samenwerkingsgericht, neem je snel maar doordacht de juiste beslissingen en werk je klantgericht en flexibel. Je communicatieve vaardigheden zijn prima en zowel zelfstandig als in teamverband behaal je de afgesproken resultaten. Wat zijn de competenties en vaardigheden? Resultaatgerichtheid Samenwerken Klantgericht Planmatig werken Oordeelsvorming Integriteit Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats tussen 4-6 oktober 2017      Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl of 06-51194988