Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

WMO Adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WMO Adviseur.

Algemeen
Standplaats:       Delft
Startdatum:        03-09-2018
Einddatum:        28-02-2019 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   32-36

Functieomschrijving

Delft Support bestaat sinds 1 januari 2018 en voert de nieuwe taken in het sociaal domein uit. Delft Support hanteert een eigen aanpak die de eigen kracht van de burgers van Delft aanspreekt met het doel de burgers zoveel mogelijk te laten participeren. Deze aanpak gaat uit van integrale en samenhangende ondersteuning en regelingen en het ontschot inzetten van financiën. Dit vraagt om een transformatie en innovatie van zorg en ondersteuning en het ontwikkelen van een integrale werkwijze gebaseerd op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Uitgangspunt voor passende ondersteuning is zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig is. De professionals, die bij Delft Support werken, geven gezamenlijk invulling aan deze transformatie. Dit vraagt van de medewerkers flexibiliteit en innovatief vermogen.

Team Wmo

Binnen Delft Support is het team Wmo verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die problemen ondervinden bij het zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen (zelfredzaamheid) en/of het mee kunnen doen in de samenleving (participatie).

Doel van de functie Wmo professional

De Wmo professional bekijkt samen met de hulpvrager welke problemen worden ondervonden in de zelfredzaamheid en participatie en op welke manier deze problemen kunnen worden verminderd of opgelost. De Wmo professional bekijkt welke mogelijkheden de hulpvrager heeft om de problemen op eigen kracht of met behulp van zijn netwerk op te lossen en wat er met algemene en voorliggende voorzieningen kan worden gerealiseerd. Als dat niet voldoende is dan kent de Wmo professional een passende maatwerkvoorziening toe.

Taakomschrijving

Vraagverheldering en opstellen ondersteuningsplan

 • Verheldert de vraag door het voeren van gesprekken met de hulpvrager, diens netwerk en/of betrokken hulpverleners;
 • Onderzoekt de situatie van de hulpvrager op alle relevante leefgebieden en brengt het netwerk in kaart. Gebruikt hierbij gangbare methoden en instrumenten zoals de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM);
 • Benut optimaal de eigen kracht van de hulpvrager, zijn/haar omgeving en vrijtoegankelijke en voorliggende voorzieningen;
 • Stemt waar nodig af met betrokken partners zoals Jeugd, Participatie en het Sociaal Team.
 • Belegt – indien noodzakelijk – een multidisciplinair overleg om de hulp- en ondersteuning af te stemmen met hulpverleners die betrokken zijn bij de hulpvrager;
 • Stelt samen met de hulpvrager een ondersteuningsplan op om de problemen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie te verminderen of te verhelpen en besteedt hierbij nadrukkelijk aandacht aan de positie van de mantelzorger.

Toekennen maatwerkvoorziening 

 • Kent - indien noodzakelijk - een passende maatwerkvoorziening toe, hanteert hierbij de geldende wet- en regelgeving en betrekt de kosten van de verschillende mogelijkheden in de keuze;
 • Handelt de aanvraag voor een maatwerkvoorziening administratief af en stelt een beschikking op;
 • Stelt op basis van het onderzoek een programma van eisen op voor de maatwerkvoorziening;
 • Geeft opdracht tot levering van een maatvoorziening en/of uitvoering van werkzaamheden;
 • Evalueert samen met de hulpvrager de voortgang van het ondersteuningsplan, stelt dit zonnodig bij.
 • Rapporteert het onderzoek en de voortgang van het ondersteuningsplan in het digitale cliëntsysteem;

Veiligheid

 • Signaleert en bespreekt zorgen rondom de ontwikkeling en veiligheid van de hulpvrager en/of diens omgeving;
 • Signaleert en bespreekt huiselijk geweld, oudermishandeling en kindermishandeling en handelt conform de meldcode.

Ontwikkeling en innovatie

 • Verstrekt informatie en advies op het gebied van de Wmo aan professionals in de basisvoorzieningen en vindplaatsen;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis- en expertise (intern en extern);
 • Neemt deel aan teamoverleg, casuïstiekbespreking en intervisie;
 • Signaleert knelpunten in de uitvoering en doet voorstellen tot verbetering;
 • Levert vanuit de casuïstiek bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentelijk Wmobeleid en producten.

Persoonlijke profiel

 • Minimaal een afgeronde relevante HBO-opleiding (verpleegkunde, ergotherapie, maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening etc.);
 • Minimaal één (1) jaar aantoonbare ervaring als Wmo adviseur met de oude en/of nieuwe Wmo taken;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met minimaal één (1) van de volgende doelgroepen en de daaruit voortvloeiende beperkingen en mogelijkheden: Psychiatrie; Psychogeriatrie; Somatiek; Verstandelijke beperkingen; 
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (de Wmo, de Zvw en de Wlz)..
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4'tjes groot. 
Competenties
 • Creativiteit;
 • Mondelinge vaardigheid;
 • Inlevingsvermogen;
 • Probleemanalyse;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Resultaatgerichtheid. 

​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

De gesprekken zijn gepland op woensdag, 29 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Delft

Provincie
Zuid-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
WMO Adviseur

Vacature nummer
180816

Sluitingsdatum
2018-08-27