Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

P&O adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een P&O adviseur

Algemeen
Standplaats:       Utrecht
Startdatum:        01-01-2018
Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   24

Omschrijving

Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatieonderdelen. Een centrale staf die beleid maakt, 4 operationele commando’s die verantwoordelijk zijn voor de materiele en personele inzetgereedheid van defensie. Een ondersteuningscommando en een materieels organisatie verzorgen de ondersteuning aan de 4 krijgsmachtonderdelen. Ongeveer 60.000 militairen en burgers werken bij het Ministerie van Defensie. Het ondersteuningscommando verzorgt de navolgende diensten; voeding, gezondheidszorg, vastgoed & beveiliging, onderwijs en personele ondersteuning. Deze diensten dragen ertoe bij dat de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechausse hun taken kunnen uitoefenen, operaties op zee, land en in de lucht om veiligheid en vrede te waarborgen.

Personeelsbeleid wordt door de centrale (bestuurs-) staf gemaakt. De vertaling en implementatie van het beleid wordt door het Ondersteunend Commando (genaamd DOSCO) uitgevoerd. Het DOSCO verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen de 4 krijgsmachtdelen zich richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.
De militairen en burgers die werken voor Defensie vormen het belangrijkste kapitaal van de krijgsmacht. Het werken bij Defensie stelt hoge eisen aan deze medewerkers. Daarom schenkt Defensie veel aandacht aan hen en hun thuisfront. De Divisie Personeel & Organisatie Defensie voert deze zorg op P&O-gebied uit.

Het DienstenCentrum Human Resources (DCHR); Is aanspreekpunt op het gebied van P&Oregelgeving en de personeels- en salarisadministratie. Vragen over P&O-zaken, zoals de rechten en plichten van de defensiemedewerker, over salaris, reiskosten, declaraties, vergoedingen, verlof en uitdiensttreding kunnen worden gesteld bij het DCHR. DCHR vormt de P&O-vraagbaak voor alle medewerkers van Defensie. Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL); Zorgt voor het binnenhalen van geschikt militair personeel. Dat begint bij het wekken van belangstelling op de arbeidsmarkt tot en met de aanstelling. Het dienstencentrum adviseert ook over de geschiktheid van militairen bij het doorstromen naar andere functies bij Defensie.

Het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (DCJDV) houdt zich bezig met het afhandelen van (schade)claims, waaronder ook letselschadeclaims. Voorts bezwaarschriften op het gebied van de rechtspositie van militairen en burgers.
Het DienstenCentrum Organisatie & Formatie (DC O&F) helpt defensieonderdelen bij organisatieen formatieaangelegenheden, zoals het vaststellen van functieomschrijvingen en het uitschrijven van vacatures. De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV); dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, veteranen en het thuisfront, overig defensiepersoneel, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Zingeving en ethiek staan hierbij centraal. Het Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ); Het welzijn, de erkenning en waardering van defensiemedewerkers is de kerntaak van het dienstencentrum Personele Zorg (DC PZ). Met bedrijfsmaatschappelijk werk, veteranenaangelegenheden, decoraties, schuldhulpverlening, pensioenen en militaire oorlogs- en dienstslachtofferhulp dragen zij daaraan bij.

Dienstencentrum Re-integratie (DC-R); Via dienstverlening, ondersteuning en advisering op het gebied van re-integratie wordt Defensiepersoneel geholpen om terug te keren naar het werk, hetzij in hun eigen functie hetzij in een andere (externe) functie.
Management Development (MD) omvat de activiteiten die borgen dat hogere leidinggevende en topfuncties binnen Defensie steeds tijdig en kwalitatief kunnen worden gevuld. HR professionals werken binnen die 7 genoemde diensten. Zij kunnen ingedeeld worden in 3 groepen van ‘professionals’. Generalisten, specialisten en ondersteuners. Voor militairen zijn er functietoewijzers die belast zijn met diens mobiliteit (militairen wisselen iedere 3 tot 5 jaar van functie), deze functietoewijzers (FTW) dienen voornamelijk het organisatiebelang.

Daarnaast zijn er loopbaanbegeleiders (LBB) die het belang van de medewerkers dienen en de P&O- adviseurs die het belang van het lijnmanagement behartigt. Er zijn ongeveer 450 P&O-adviseurs en 180 loopbaanbegeleiders binnen heel Defensie. 75% van de FTW, LBB en P&O-adviseurs worden aangestuurd door een directeur Personeel en Bedrijfsvoering binnen een van de 7 organisatieonderdelen. De overigen worden direct aangestuurd door de eenheid waarvoor ze werken. Een dienstverleningsmodel wordt gehanteerd bij Defensie.

Werkzaamheden:

 • het opstellen van een pragmatisch plan van aanpak wat deel generiek voor alle DO geldt maar waar ruimte is voor een Do –specifiek deel;
 • uitvoeren van een pilot bij een DO met tenminste 2 interventies teneinde gedrag en houding van P&O-adviseur te beïnvloeden;
 • uitvoeren van tenminste 2 interventies bij overige 6 DO’s met lessons learned uit pilot;
 • bijsturen van het plan van aanpak indien de interventie het doel niet bereikt;
 • het voeren van overleg met POC van K&I over de voortgang van PvA en interventies;
 • gebruik maken van expertise opgedaan bij andere bedrijven met soortgelijke gedrag- en houdings issues;


Persoonlijk profiel

 • HBO-WO werk- en denkvermogen en relevante ervaring
 • goede kennis en ervaring met verandermanagement.
 • goede kennis van en ervaring met gedragsverandering.
 • Pragmatische aanpakker die resultaatgericht is zonder de mens uit het oog te verliezen.
 • goede mensenkennis.
 • kennis van en ervaring met grote organisaties en gedragsveranderingen.
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van interventies teneinde verandering van houding en gedrag te realiseren.
 • Aantoonbare resultaten bij andere soortgelijke organisatie met dezelfde uitdagingen.
 • Zeer goede kennis van beïnvloedings-technieken, verandermanagement, omgaan met weerstand.
 • Kennis en inzicht in gedragsveranderingen.
 • Ervaring in bereiken meetbare resultaten
 • Analyseren van gedrag & houding naar gewenst eindresultaat
 • Inzicht in de relatie tussen P&O adviseur en zijn klant, de lijnmanager.
 • De opdrachtnemer heeft aantoonbare ervaring met het implementeren van verandering van houding & gedrag.
 • De opdrachtnemer moet resultaat kunnen bieden wat meetbaar is om te zien dat er daadwerkelijk een verandering is opgetreden in het gedrag en de houding van de P&O adviseur.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied verandering van gedrag;
 • Een kort en bondig plan van aanpak te schrijven waarin helder wordt wat er wordt gedaan om het doel te bereiken;
 • Ervaring met het werken met groepen van verschillend werk- en denkniveau;
 • Ervaring in interventies met werknemers binnen verschillende bedrijfsculturen;
 • In staat zijn om te enthousiasmeren;
 • Kunnen omgaan met emoties en weerstand;
 • In staat zijn om de interventies op een ludieke wijze te brengen.

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.


Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Utrecht

Provincie
Utrecht

Branche
Overheid

Functie titel
P&O adviseur

Vacature nummer
171128

Sluitingsdatum
2017-12-07