Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

0 openstaande opdrachten in de branche Overig

Deze opdracht
is al vervuld

Manager Publieksdiensten

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Manager Publieksdiensten. Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:        01-09-2018 Einddatum:        01-06-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De gemeente Bergen op Zoom is een gemeente met bijna 67.000 inwoners en ligt midden op de Brabantse Wal, een groene parel omgeven door water. We zijn trots op onze historie - zowel in de stad als in de kernen - en onze cultuur. Op de dynamiek van Bergen op Zoom en onze sterke regionale functie op de as van Antwerpen en Rotterdam. We willen dat iedereen hier fijn kan wonen, werken en recreëren. De gemeente Bergen op Zoom is een organisatie die permanent in ontwikkeling is.   Vanwege het vertrek van de huidige teammanager Publieksdiensten per 1-10-2018; zijn wij op zoek naar;  Manager Publieksdiensten (tijdelijke opdracht)   Het team Publieksdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlenende taken. Het team (23 fte) bestaat uit medewerkers burgerzaken, receptie en KCC. Wij zoeken: Wij zijn op zoek naar een kandidaat die ruime gemeentelijke ervaring heeft binnen Publieksdiensten. Om voor deze opdracht in aanmerking te komen is er een goede aansluiting nodig van je werkervaring bij de werkzaamheden.   Als Teammanager Publieksdiensten ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team en bijbehorende HR-management taken. Je stuurt op resultaat, coacht de medewerkers bij de uitvoering van hun taken en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Je levert een bijdrage aan de verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en waar nodig zorg je ervoor dat de werkzaamheden worden gepland en gecoördineerd.  Daarnaast omvat jouw opdracht de onderstaande aandachtpunten: Opleveren van een kwalitatieve analyse met advies t.a.v. procesoptimalisatie en digitale dienstverlening, zodat wij op gebied van dienstverlening blijven excelleren. Hierbij heb je aandacht voor de ontwikkelingen in het vakgebied en de talenten en kennis binnen het team. Vanuit deze analyse adviseer je de concernmanagers ook m.b.t. de benodigde aansturing van het team. Hierbij houd je verbinding met de koers die het College van B&W t.a.v. van de organisatieontwikkeling wenst. Je bent medeverantwoordelijk om deze opdracht scherp en concreet te maken, in afstemming met de verantwoordelijke concernmanagers. Het eindadvies lever je voor 01-02-2019 op. Persoonlijke profiel Relevante succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. Minimaal vijf jaar binnen het Sociaal Domein heeft geacteerd in een functie op minimaal HBO niveau. De collega die wij zoeken is een stevige, integraal manager die oog heeft voor de effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen. Aantoonbare recente  kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven binnen een gemeentelijke organisatie, met oog voor een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen Je bent bekend met de processen bij publieksdiensten (Basisregistratie Personen, Burgerlijke Stand, Loket Niet-ingezetenen en het KCC) en de ontwikkelingen in het vakgebied. Kennis en ervaring met de onderstaande aandachtpunten; Kwalitatieve analyse en advies mbt procesoptimalisatie en digitale dienstverlening Op basis van deze analyse advisering aan concernmanager over de benodigde aansturing van ​het team Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4'tjes groot.  Competenties Resultaatgericht; Analytisch; Slagvaardig; Verbinder; Communicatief vaardig; ​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Stedenbouwkundige

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Stedenbouwkundige. Algemeen Standplaats:       Hoofddorp Startdatum:        03-09-2018 Einddatum:        28-02-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Je bent mede verantwoordelijk voor de voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “Wonen, Ontwikkelen en Werken”.  Als stedenbouwkundige houd je je bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude op verschillende schaalniveaus. Je bent in staat dwarsverbanden te leggen tussen diverse ruimtelijk strategisch vraagstukken in het fysiek domein.  Je bent betrokken bij één of meer, soms grote en soms kleinere projecten. Zoveel mogelijk in co-creatie met collega’s, inwoners, partners, organisatieonderdelen en overige stakeholders.  Je kunt de ruimtelijke uitgangspunten vertalen naar concrete inrichtingen, woningbouwplannen en bedrijventerreinen. Voor je werk kun je beschikken over moderne technische hulpmiddelen en je kunt altijd gebruik maken van de kennis van je collega’s. Wil jij je inzetten om onze mooie gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog mooier te maken?  Werkzaamheden stedenbouwkundige uitgangspunten formuleren; plannen van externen stedenbouwkundigen begeleiden, beoordelen en afstemmen; planlocaties en ontwerpen onderzoeken om een advies uit te brengen aan diverse kwaliteitsteams; coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen; deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang. Functie-eisen Beschikbaar op de gewenste startdatum (andere startdatum in overleg) Flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden Minimaal een afgeronde HBO-opleiding stedenbouw of gelijkwaardig Ervaring met tekenen met behulp van CAD-systeem MicroStation Kennis van Adobe Suite Indesign, Illustrator en Photoshop Zowel medior als senior mogen reageren Integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer)   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op vrijdag 3 augustus en maandag 6 augustus. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling. Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        01-08-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Organisatie Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. Functie De belangrijkste taken zijn: Het opstellen van de toelichting en regels van bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen. Het voeren van overleg met en het adviseren van projectmanagers en andere medewerkers, wethouder, belanghebbenden en externe instanties. Het inbrengen van juridische en ruimtelijke ordeningskennis en het geven van deskundige adviezen in relatie tot wetgeving en het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het adviseren en integraal behandelen van verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in vastgesteld beleid (c.q. bestemmingsplannen). Het procesmatig begeleiden van de totstandkoming van bouwplannen. In verband met een interne doordetachering is er tijdelijk personele capaciteit nodig op de afdeling. De opdracht loopt 31 december 2018 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Persoonlijke profiel Op CV aantoonbaar minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van planologie en/of sociale geografie en/of bestuursrecht en/of omgevingsrecht. Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur ruimtelijke ontwikkeling, opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij of voor een gemeente. Referentie vereist Heeft ervaring met het zelfstandig opstellen van bestemmingsplannen en begeleiden van bouwplannen. Heeft  ervaring met het softwarepakket  RO-totaal. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  Competenties Samenwerken Bestuur sensitiviteit Zelfstandigheid Besluitvaardig  Resultaatgericht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken worden gevoerd op 24 juli tussen 10.00-12.00 uur/ 14.00-17.00 uur of op 25 juli tussen 10.00-12.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Projectplanner

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Projectplanner.   Algemeen Standplaats:       Alphen aan den Rijn Startdatum:        30-07-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24   Omschrijving   Organisatie Het Ingenieursbureau van Gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor een duurzame en functionele inrichting van de openbare ruimte.   Voor het team Projectbeheersing zijn wij op zoek naar een projectplanner voor onze civieltechnische projecten.   Het werkveld van het team Projectbeheersing omvat bedrijfsvoering van de afdeling, werkprocessen, kwaliteitsborging, risicomanagement, kostenmanagement, planning- en resourcemanagement, projectcontrol, financiële beheersing en verantwoording, projectondersteuning, project- en managementinformatie en het subsidieloket.   Functieomschrijving Zorgt voor het opstellen van projectplanningen incl. resources, het bijhouden daarvan, analyses, rapportages en indien nodig het nemen van initiatieven tot wijziging van de procesgang Tijdig signaleren en analyseren van vertragingen, overschrijdingen en risico's en het doen van voorstellen ter voorkoming hiervan Adviseert gevraagd en ongevraagd projectleiders, projectmanagers en teamleiders op operationeel en tactisch niveau over de projectbeheersingsaspecten en resourcemanagement Zorgt voor projectvoortgangsinformatie/-proces; Persoonlijke profiel Je hebt een civieltechnische opleiding op minimaal HBO-niveau voltooid. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het maken van projectplanningen (incl. resources) van civiel-technische projecten en resourcemanagement in Microsoft ProjectOnline Je bent een organisator eerste klas die moeiteloos kritieke pad-analyses, ‘what-if’-scenario’s inzet voor een optimale projectbeheersing en resourcemanagement. Je raakt zelden het overzicht kwijt (en als dat gebeurt, vind je het heel snel weer terug). Ook als het hectisch is en de doorlooptijden kort zijn, blijf je communiceren en samenwerken.  Uiteraard kun je je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Goede organisatorische vaardigheden Goede analytische vaardigheden Goed in het behouden van overzicht Stressbestendig Goede communicatieve vaardigheden Samenwerkingsgericht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Contractmanager

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Contractmanager. Algemeen Standplaats:       Zwolle Startdatum:       31-07-2018 Einddatum:        31-07-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Opdrachtomschrijving   Werkomgeving Het SSC-ONS is een organisatie die diensten verricht voor de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en de Provincie Overijssel. In de toekomst treden mogelijk ook andere organisaties toe. ONS neemt haar klanten taken uit handen op het gebied van ICT-Beheer en -projecten, Inkoop en Contractmanagement (I&C) en Personeels- en Salarisadministratie. Door deze ondersteunende activiteiten in het SSC uit te voeren verkleinen de samenwerkingspartners hun organisatorische kwetsbaarheid. Tevens verhogen we de kwaliteit, efficiency en de professionaliteit met deskundige medewerkers.  Bij ONS I&C werken we volgens een categoriemanagement structuur. De maximale toegevoegde waarde kan inkoop leveren op het snijvlak waar politieke besluiten worden omgezet in beleid. Wij sluiten daar bij aan door al in een vroeg stadium met onze partners te overleggen over hun doelen en hoe inkoop daarbij kan helpen. Daarnaast is er continue aandacht voor optimalisatie van inkoopprocessen en contractrealisatie en het ontwikkelen van inkoop bewustzijn bij de klant organisaties als middel om inkoop verder te professionaliseren.  De inkoopadviseur / contractmanager maakt deel uit van ONS I&C waarin oa: inkoopadviseurs, contractbeheer, aanbestedingsjuristen en contractmanagers zitten. Functieomschrijving Als Facilitair inkoopadviseur / contractmanager zit je bij het team Facilitaire zaken van de provincie Overijssel. In dit team zitten oa de servicedesk, vervoer GS, receptie, beveiliging, telefonie, adviseurs hard en softservices en print en post. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke input tbv aanbestedingen op het vlak van onderhoud gebouwen en groen, catering, schoonmaak, wagenpark, etc.  . De EvO en MvO aanbestedingen voer je zelfstandig uit. Tevens ondersteun je inhoudelijk de uitvoering van de Europese aanbestedingen en geeft advies over inkoop in brede zin. Daarnaast voer je het contractmanagement voor de afdeling uit, en geeft dit vorm, samen met de contractmanagementadviseur van ONS I&C.  Persoonlijke profiel Op CV aantoonbaar een afgeronde vakopleiding en/of curus Inkoop op minimaal HBO niveau (een minor wordt hierbij ook goed gerekend). Let op! uit het CV moet duidelijk blijken dat het een vakopleiding Inkoop betreft.  Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur en/of contractmanager, waarvan minimaal 1 jaar werkervaring is opgedaan in deze functie bij een (semi) overheidsinstelling. Referentie vereist Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met aanbestedingen binnen het Domein facilitaire zaken. ! laat duidelijk in het CV de term 'facilitaire zaken' terugkomen. Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar met Europees aanbesteden in de functie van Inkoopadviseur/Inkoper binnen de publieke sector. Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als contractmanager. Je hebt ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen, bij voorkeur aangevuld met een vakgerichte opleiding (bijvoorbeeld NEVI 2). Je beschikt daarnaast over een enthousiasmerende en overtuigende inbreng, gericht op samenwerking.  Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  Competenties Proactief Relatiegericht; Doelgericht; Creatief; Teamplayer; Omgevingsbewust.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). Daarnaast dienen bovengenoemde onderdelen ook terug te komen in de brief. De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven onderdelen. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 17 juli of woensdagochtend 18 juli 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Verzuim

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Verzuim. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        01-04-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24-32 Opdrachtomschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van gelijke werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een eenheid informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het cluster bedrijfsvoering bestaat uit 9 afdelingen. Team Arbo en Verzuim Je maakt deel uit van het team Arbo en Verzuim van de afdeling Personeelsvoorzieningen. In dit team zitten naast de 9 Adviseurs Verzuim, 10 Adviseurs Arbo, 3 bedrijfsmaatschappelijk werkers en 4 adviseurs agressie en geweld. Samen met bedrijfsartsen, adviseurs arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk en adviseurs Agressie en geweld voorzien we leidinggevenden van adviezen om mensen duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden. Functieomschrijving Vanwege ziekte en zwangerschapsverlof van 1 van de adviseurs zoeken we tijdelijke vervanging. Samen met de Adviseurs Verzuim van het team Arbo en Verzuim screenen van langlopende verzuimcasussen (langer dan 8 weken) en voorzien van advies richting de leidinggevenden, zowel op het vlak van wet- en regelgeving, als op het gebied van re-integratie activiteiten. Daarnaast adviseer je leidinggevenden en P&O adviseurs over effectieve re-integratiestappen, wet en regelgeving rondom verzuim, levert input voor analyse van verzuimcijfers en assisteert bij het aanvragen van WIA uitkeringen. Persoonlijke profiel De kandidaat is in het bezit van een erkende HBO diploma, aangevuld met een post HBO opleiding Arbeidsdeskundige, Casemanager of andere opleiding op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De kandidaat heeft aantoonbare specialistische kennis van Wet Verbetering Poortwachter, WIA. De kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring in een specialistische functie op het gebied van (complexe) verzuim-problematiek . De kandidaat heeft ervaring met complexe verzuim-problematiek in ambtelijke organisatie. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  Competenties Omgevingsbewust Overtuigingskracht Relatiebeheer Initiatief Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Senior Inkoper

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Inkoper Algemeen Standplaats:       Diever Startdatum:        08-07-2018 Einddatum:        08-11-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Opdrachtomschrijving   De gemeente Westerveld is een grote plattelandsgemeente in Zuidwest-Drenthe, waar natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan. Genieten van de natuur kan bijvoorbeeld in de drie N2000gebieden waarvan twee Nationale Parken. Musea, monumenten, archeologische sites, openluchttheaters en vele evenementen zorgen voor een rijk cultureel leven en een uitgebreide ‘sportieve agenda’. Prettig wonen kan in een van de 26 kernen – met in verhouding veel voorzieningen – óf in het uitgestrekte buitengebied.   Bestuur en organisatie willen met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren en faciliteren. De medewerkers van Westerveld zoeken meer en meer de interactie met inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsontwikkeling en –uitvoering. Naast de ontwikkelingen en initiatieven binnen de gemeentegrenzen waar we als bestuur en organisatie in meebewegen, zijn er ook ontwikkelingen in de regio, in de maatschappij én vanuit andere overheden om rekening mee te houden.   De organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers eens in de drie weken bijeen voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming: alle medewerkers vormen immers samen de gemeentelijke organisatie. Voor de aansturing zijn zij verdeeld in zes teams waarin zelfsturing meer en meer tot ontwikkeling komt. Voor het team bedrijfsvoering zijn we ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een senior inkoper voor 32-36 uur per week. Persoonlijke profiel Je hebt een afgeronde HBO opleiding Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als inkoper bij een overheidsinstantie. Je hebt werkervaring met contractmanagement op het gebied WMO opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Let op, laat dit duidelijk in het cv naar voren komen  Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals de Aanbestedingswet en Europese aanbestedingsregels. Daarnaast ben je pragmatisch in advisering met het juridisch kader/wetgeving als leidraad, zodat risico's inzichtelijk zijn. Je hebt aandacht voor de balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid.  Je bent een senior inkoper, die in deze opdracht complexe vraagstukken met betrekking tot inkoop kan oppakken, complexe aanbestedingen kan doen en in staat is de collega-inkoper te ondersteunen en waar nodig te coachen. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.  De gesprekken vinden plaats op donderdag 5 juli 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Planeconoom

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Planeconoom Algemeen Standplaats:       Schagen Startdatum:        01-08-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie maanden verlenging) Uren per week:   36 Opdrachtbeschrijving Wij zoeken een Planeconoom ivm zwangerschapsverlof van 1 van onze planeconomen.  Wat ga je in deze functie doen? Als planeconoom ben jij binnen het projectteam dé professional, expert en sparringpartner op het gebied van planeconomie. Het centrale doel hierbij is de ruimtelijke gewenste doelen te realiseren waarbij je als planeconoom meedenkt en stuurt op de optimalisatie van de grondopbrengst en de beheersing van de grondkosten.  Een planeconoom die zowel de publieke als private initiatieven in de stad kan helpen realiseren.  Je bent dol op rekenen en het maken van grondexploitaties. Wat ga je bij ons doen? Je bent een collega die strategisch kan meedenken en adviseren op het gebied van grond- en planeconomie. Wat betekent dit in de praktijk? Je bent een kei in het opstellen en herzien van grondexploitaties; Je houdt ervan om een bijdrage te leveren aan het arrangeren van nieuwe samenwerkingsvormen bij transformatie / herbestemming / nieuwbouw tussen marktpartijen, corporaties en gemeenten; Tevens draag je bij aan het opstellen van strategieën om te komen tot selectie en contractering van marktpartijen; Je vindt het fijn om projectleiders te voorzien van adviezen; Je denkt graag mee met en het adviseren van collega’s van het aandachtsgebied Vastgoed bij investeringsanalyses en –beslissingen bij gemeentelijk vastgoed. Persoonlijke profiel De kandidaat heeft een afgeronde en voor het vakgebied relevante opleiding op minimaal HBO niveau De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring hebt als planeconoom bij gemeentelijke ruimtelijke projecten. Referentie vereist De kandidaat heeft bij meerdere gemeentes minimaal 1 jaar ervaring opgedaan als planeconoom. Dit is op CV aantoonbaar. De kandidaat heeft meer dan 10 jaar ervaring als planeconoom. Dit is op CV aantoonbaar. De kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken. Dit is op cv aantoonbaar. Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4  groot. Competenties Overtuigingskracht Oordeelsvorming Politieke- en bestuurlijke sensiviteit Samenwerken Resultaatgericht   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 12 juli 2018 tussen 9.30 en 13.30 uur. Gelieve hier rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Managementassistent Projectmanagementbureau (PMB)

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Managementassistent Projectmanagementbureau (PMB)  Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        30-06-2019 (met optie maanden verlenging) Uren per week:   36-40 Opdrachtbeschrijving Wie zijn wij? Wij, het Projectmanagementbureau (PMB), werken aan de (fysieke) stedelijke ontwikkeling van Rotterdam. Wij zijn actief in de diverse gebiedsontwikkelingen, betrokken bij vastgoedprojecten, trekken infrastructurele projecten en organiseren buitenruimteprojecten. Bij al deze zaken is de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) onze leidraad. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Binnen de afdeling PMB vindt je de projectmanagers, secretarissen, projectplanners en projectassistenten die aan de projecten werken. Het MT van onze afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en vijf teammanagers. Het management wordt ondersteund door het managementsecretariaat. Het managementteam kent een dynamische werkwijze; strak kunnen plannen en daarbinnen snel kunnen schakelen is een must. Je bent verantwoordelijk voor de agenda van één of twee MT-leden, agendabeheer is dan ook een belangrijk onderdeel van je functie. Je bent ook aanspreekpunt voor het hele managementteam en de afdeling. We verwachten van jou dat jij je communicatiestijl weet af te stemmen op de doelgroep en hierbij de belangen van het managementteam en de zakelijke relatie weet te behartigen. Ieder lid van het managementteam heeft een portefeuille waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Binnen deze portefeuille heb jij een ondersteunende rol. Tegelijkertijd ben jij de oren en ogen van het managementteam op de afdeling en binnen de organisatie. Je staat sterk in je schoenen en durft het managementteam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Samenwerken is een werkwoord; wij verwachten van jou dat je in staat bent om samen te werken met het managementteam en je collega’s van het secretariaat. Kortom, je bent een echte teamplayer. Transparantie is hierbij belangrijk; je zegt wat je doet, je doet wat je zegt en je laat zien dat je doet wat je zegt. Persoonlijke profiel Je hebt minimaal een MBO+ werk- en denkniveau, aangevuld met een secretariële opleiding en ruime secretariële werkervaring. Je hebt een aanvullende training succesvol afgerond, namelijk Projectadministratie (oa Oracle) Je hebt ervaring als management assistent met ondergenoemde taken als verslaglegging en agendabeheer Je hebt ervaring opgedaan in een van de volgende domeinen: projectgerelateerde omgeving, bestuurlijke omgeving of HR organisatie of afdeling Je hebt ervaring opgedaan met: Mutaties, activiteiten die horen bij sollicitatie procedures. Inplannen van de sollicitatie gesprekken en afstemming met de afdeling HR en teamleiders Verschillende activiteiten/ dossiers tegelijkertijd kunnen beheren Je hebt kennis van Microsoft Office Je hebt kennis van Oracle Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk. Je bent accuraat, flexibel en werkt zelfstandig, maar ook graag in teamverband. Werkervaring binnen de overheid of een projectomgeving, kennis hebben van HR en kennis van systemen zoals Oracle, Planon en/of Corsa, is zeker een pré.  Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Resultaatgerichtheid Integriteit Communicatief Accuraat Samenwerkingsgericht Flexibel Zelfstandig Stressbestendig Klantgericht Pro-actief Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Mobiliteit Externe Inhuur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Mobiliteit externe inhuur Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie maanden verlenging) Uren per week:   40 Opdrachtbeschrijving Bestuurs- en Concernondersteuning   Met ruim 11.000 medewerkers op jaarbasis is de gemeente Rotterdam één van de grote werkgevers van Nederland. Dit vraagt om een geoliede organisatie die de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de gemeente in goede banen leidt. De circa 30 professionals van het team Mobiliteit hebben hiervoor een mooi fundament gelegd, door op hun eigen wijze hun ideeën te delen over hoe zij hun organisatie zien. Nu is het tijd om verder te bouwen aan die nieuwe organisatie. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Jij doet dit vanuit de centrale vraag ‘hoe krijgen we de juiste mensen op de juiste plaats?’ Het antwoord vind je door het inzetten van je expertise en lef!   De functie Van begin tot eind ben jij betrokken bij de inhuurvraagstukken. Je bent de schakel tussen diverse detacheringsbureaus (leveranciers) en verschillende afdelingen binnen het concern. Een dynamische functie die snelheid vraagt in de uitvoering. Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit: In gesprek gaan met de vacaturehouders: jij achterhaalt wíé wordt gezocht. Dit vertaal je naar een gespecificeerde uitvraag in bijvoorbeeld het Dynamisch Aankoopsysteem Screenen van CV’s om de juiste matches te maken tussen de functie en de kandidaat Signaleren, onderzoeken en analyseren van (complexe) inhuurvraagstukken Samen met 30 professionals máák jij de afdeling Mobiliteit. Onder die vleugel floreert het kleinere team Servicepunt Externe Inhuur, waar jij samen met andere collega’s werkt aan de verdere professionalisering van onze lijnorganisatie. Jouw toekomstige collega’s vormen met elkaar een divers team dat met veel plezier voor gezamenlijk resultaat gaat. Ze zijn betrokken en staan altijd voor hun collega’s klaar.   Kunnen we op jou rekenen? Rotterdam is jouw stad. Met hart en ziel zet je je daarvoor in. Je staat open voor veranderingen en voor nieuwe vormen van recruitment. Dat niet alleen. Je komt zelf ook met nieuwe ideeën, omdat je de markt kent, trends continu in de gaten houdt en vooruit denkt. Jij bent klaar voor de toekomst. Bij vooruit denken hoort ook proactief werven. Jij bouwt zo’n goede band op met de vacaturehouders dat je van tevoren weet wanneer er een vacature vrijkomt. Zo kun jij alvast jouw handen uit de mouwen steken. Je straalt vertrouwen uit, hebt een goed luisterend oor en je weet de juiste vragen te stellen. Je bent een stevige gesprekspartner, dé businesspartner voor de vacaturehouder die overwicht heeft, kritisch is en goede adviezen geeft. Van deadlines ben jij niet onder de indruk en jouw tweede naam is Pietje Precies. Persoonlijke profiel Een afgeronde hbo-opleiding. Het liefst richting Human Resources Management of Personeel en Arbeid;  Minimaal 1 jaar ervaring in een soortelijke functie (bijv. als intercedent of recruiter)  Kennis van Negometrix (inkoopsysteem) is een pré Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Resultaatgerichtheid Integriteit Klantgerichtheid Verantwoordelijkheid Samenwerken Organisatiebewustzijn Oordeelsvorming Innovatief vermogen Planmatig werken Communicatief vaardig Proactief Stressbestendig Energiek Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Kwaliteitsmedewerker

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        09-07-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie maanden verlenging) Uren per week:   32 Opdrachtbeschrijving Afdeling Beheer Inkomen De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden voorkomen. Positionering Heeft beslissingsbevoegdheid inzake toepassing beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en -bewaking Heeft een informantenrol naar de teammanager in het kader van de gesprekscyclus Draagt mede zorg voor opleiding en instructie t.a.v. uitvoeringsvoorschriften. Coacht medewerkers in hun functie Kern van de functie  Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening. Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering Is verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren inzake geldende beleid- en uitvoeringsvoorschriften. Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoudt contact met Interne Controle Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen Adviseert, coacht en instrueert medewerkers. Kritisch en uitdagende situaties  Weerstanden tegen veranderingen / nieuw beleid. Veel vakinhoudelijke veranderingen waar de afdeling iets mee moet. Spanningsveld tussen de rol van mentor en toetser/controle. Afdelingsmedewerker volgt adviezen/instructies niet op.   Persoonlijke profiel De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau of hoger. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV. De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk aanvullende Opleiding Kwaliteitsmedewerker of soortgelijk. De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk aanvullende Fraudealertheid of soortgelijk. De kandidaat heeft 3 jaar ervaring als Kwaliteitsmedewerker opgedaan. De kandidaat heeft ervaring met het toetsen en bewaken van de kwaliteit en zorgen voor het verbeteren van de werkprocessen en de dienstverlening De kandiaat heeft ervaring  met het uitvoeren van kwaliteitscontroles De kandidaat heeft ervaring met het formuleren van verbetervoorstellen t.a.v. de processen De kandidaat heeft ervaring  met contact onderhouden en ontwikkelen met overige (beleids)afdelingen De kandidaat heeft specifieke kennis van Rechtmatigheid Participatiewet, Wet bijzondere bijstand, bewindvoeringskosten en minimabeleid De kandidaat heeft kennis van Projectmatig werken de kandidaat beschikt over één van de volgende systeem kennissen: Socrates, PIV, SUWI, KIC Ervaring met het coachen / begeleiden van medewerkers. Kennis van relevante wet- en regelgeving   Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Resultaatgerichtheid Integriteit Communiceren Klantgerichtheid Accuratesse Probleemanalyse Samenwerken Voortgang bewaken Cijfermatig inzicht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Gegevensbeheer

Voor onze opdrachtgever een profitorganisatie is VBCI op zoek naar een Medewerker Gegevensbeheer. Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        15-07-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Opdrachtomschrijving Team Basisinformatie is onderdeel van de afdeling Informatiebeheer en verantwoordelijk voor de wettelijke basisregistraties BAG, WKBP en BGT. Daarnaast distribueert en publiceert team Basisinformatie basis- en kerngegevens zoals luchtfoto’s, panoramabeelden, beheer openbare ruimte, enz., ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Een greep uit je werkzaamheden Je controleert en muteert basisgegevens. Je beoordeelt en verwerkt mutatiebestanden en uitvallijsten. Je beoordeelt meldingen m.b.t. onjuiste basisgegevens en handelt die af. Je verwerkt splitsingen en bepaalt geometrie van beperkingen. Je geeft (on)belastverklaringen af in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Je doet voorstellen om werkprocessen te verbeteren en organiseert de afstemming die daarvoor nodig is met andere teams/afdelingen. Je stelt verklaringen op ten behoeve van de mutaties in de BAG. Je berekent oppervlaktes op basis van de NEN 2580 norm Je voert projectmatige werkzaamheden uit. Je bent een vraagbaak voor gegevensbeheerders Basisregistraties. Persoonlijke profiel Op CV aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau Op CV aantoonbaar kennis van BAG applicatie(s). Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met verwerking van en kennis van BAG en WKPB. Referentie vereist Op cv aantoonbare kennis van de BAG verkregen door middel van een cursus of training in de afgelopen 5 jaar. Op CV aantoonbare ervaring met en kennis van de applicatie Squit. Op CV aantoonbare ervaring met en kennis van de applicatie Nedbrowser. Op CV aantoonbare ervaring met en kennis van de applicatie Inproces. Op CV aantoonbare ervaring met en kennis van de applicatie GOUW BAG. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  Competenties Inlevingsvermogen Communicatieve vaardigheden Accuratesse/zorgvuldigheid Initiatief  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De geplande datum voor gesprekken is woensdag 27 juni 2018 tussen 10.00-12.00 en/ of tussen 13.00-15.00. Gelieve hier rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Project Management Officer

Voor onze opdrachtgever een non-profitorganisatie is VBCI op zoek naar een Project Management Officer. Algemeen Standplaats:       Bergen op Zoom Startdatum:        16-07-2018 Einddatum:         16-07-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Voor het project “Herstructurering Gageldonk West” is de gemeente Bergen op Zoom op zoek naar een Project Management Officer voor 24 uur per week (startdatum 16 juli 2017 of eerder).   Algemene informatie opdrachtgever Binnen de gemeente Bergen op Zoom is het team Projecten van de afdeling Realisatie & Beheer verantwoordelijk voor de realisatie van (infrastructurele) projecten. Projectmanagement en advisering in civieltechnische en bouwkundige projecten met een (hoog) politiek, maatschappelijk en/of economisch risico is de kerntaak van het team. Voor een goed eindresultaat werkt het team nauw samen met het bestuur, de interne opdrachtgevers, de samenleving en de technische vak sector.   Projectinformatie Een van de projecten die het team Projecten momenteel uitvoert is “Herstructurering Gageldonk West”. Verschillende partners werken in Gageldonk West samen om de wijk te verbeteren. Zo sloopt en herbouwt  woningcorporatie Stadlander ongeveer 570 woningen, vervangen de nutsbedrijven hun netwerk en wordt de nieuwbouw voorzien van glasvezel. De gemeente richt ca. 230.000 m2 openbare ruimte opnieuw in. Bij de nieuwe inrichtingsplannen worden de bewoners nauw betrokken. Met zoveel bouwactiviteiten en belanghebbende binnen het project is er behoefte aan een energieke project management officer, die de projectleider ontlast/ondersteunt en zorgt voor een goedlopende interne organisatie van het project.   Uit te voeren werkzaamheden Als project management officer zorg je voor het projectdossier en voorzie je de projectleider en projectteamleden van de juiste informatie. De werkzaamheden die je uitvoert zijn o.a.: Beheren van het projectdossier; Opstellen en monitoren van actiepuntenlijst; Voorbereiden en notuleren van bijeenkomsten; Ondersteunen communicatie activiteiten (informatiebrieven, bewonersbijeenkomsten, wijkkrant, website); Algemene ondersteuning voor projectleider; Bewaken en beheren van uitstaande opdrachten in financiële en administratieve systemen.   Persoonlijke profiel Je bent zorgvuldig en accuraat, een doorzetter, stressbestendig, initiatiefvol en een teamspeler. Je beschikt over een afgeronde relevante beroepsopleiding op MBO+/HBO niveau en je kan werken met het office pakket. Ervaring met Corsa en Decade is een pré Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectsecretaris/PMO/project assistent op het gebied van civiele techniek. Ervaring met werken voor een gemeente is een pré. Aantoonbare recente ervaring met werken voor een gemeente in de functie van Projectsecretaris/PMO/projectassistent Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Projectplanner

Voor onze opdrachtgever een profitorganisatie is VBCI op zoek naar een Projectplanner. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-10-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   40 Omschrijving De Projectplanner van Dynniq is het aanspreekpunt voor de klant. Je gaat met de klant in gesprek over nieuwe werken en zorgt ervoor dat er een passende offerte de deur uit gaat. Jij bereidt het project voor volgens de gestelde eisen. Je stelt de werkbegroting op, verzorgt de planning en het benodigde materiaal en materieel. Wanneer de projecten zijn uitgevoerd neem je de financiële afronding, de nacalculatie en de evaluatie van het uitgevoerde werk voor je rekening. Projectplanner Projectplanner bij Dynniq is een job waar je echte verantwoordelijkheid krijgt, je krijgt de ruimte om je eigen projecten van ‘a tot z’ te runnen. De enige beperking is jouw eigen ambitie. Met een team van Planners zorg jij ervoor dat alle openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties binnen jouw contractgebied worden vervangen, aangepast en vernieuwd. Je krijgt de ruimte om ervoor te zorgen dat jij samen met de supervisors en de monteurs als een echt zelfsturend team alle werkzaamheden kunnen oppakken. Je krijgt hierin volledige ondersteuning van de Area Manager. Wat ga je doen? De Projectplanner van Dynniq is het aanspreekpunt voor de klant. Je gaat met de klant in gesprek over nieuwe werken en zorgt ervoor dat er een passende offerte de deur uit gaat. Jij bereidt het project voor volgens de gestelde eisen. Je stelt de werkbegroting op, verzorgt de planning en het benodigde materiaal en materieel. Wanneer de projecten zijn uitgevoerd neem je de financiële afronding, de nacalculatie en de evaluatie van het uitgevoerde werk voor je rekening. Voor de uitvoering van het werk verzorg je het: opstellen en beschikbaar stellen van uitvoeringsdocumentatie; proactief coördineren, monitoren en afstemmen van resultaten, normen,specificaties, werkmethoden, revisies en wijzigingen met alle stakeholders; integraal afstemmen van uitvoeringsplanning en resources van onderaannemers; monitoren van risico’s en toepassen van beheersmaatregelen; registreren, monitoren en rapporteren van kosten en KPI’s. Als Projectplanner wordt je aangestuurd door de Area Manager en voer je de projecten uit in samenwerking met de supervisor en de monteurs op de projectlocatie. Je bent vrij om waar je dat nodig vindt projectlocaties te bezoeken, bijvoorbeeld om betere werkopnames te kunnen doen. Wat er voor je klaar staat Een job, waarbij je alle verantwoordelijkheid krijgt die je wilt, zonder dat je in het diepe wordt gegooid. Je krijgt de kans om je als professional verder te ontwikkelen, maar neemt zelf verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Er is altijd ruimte voor talent. Bij deze leerzame, verantwoordelijke en afwisselende baan behoort uiteraard een goed salaris, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten. Tevens heeft Dynniq uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Vakinhoudelijk bijblijven is van het grootste belang en Dynniq ondersteunt je daarbij met een divers aanbod aan opleidingen en trainingen. Persoonlijke profiel Je bent HBO opgeleid in een passende technische richting, met aantoonbare elektrotechnische affiniteit en de interesse om hierin te verdiepen. Natuurlijk is ervaring in openbare verlichting of vri’s een pré. Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Secretaresse voor de Wethouder

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Secretaresse voor de Wethouder. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Het ontzorgen van de bestuurders van de tweede grootste stad van Nederland is een belangrijke en verantwoordelijke taak. Je hebt zowel een adviserende rol (met name over de agenda) als uitvoerende rol in de ondersteuning van de wethouder. Je zorgt in alle hectiek voor rust en overzicht, je coördineert de (digitale) stukkenstroom en hebt de regie over de agenda en alles wat daar uit voort komt. Jouw voorkomen en handelen dragen bij aan het imago van de wethouder, binnen en buiten de organisatie. Je opereert zelfstandig, schakelt en handelt zeer snel en blijft daarbij secuur en oplossingsgericht. Dit is in het kort jouw werk en tegelijkertijd is dat best een flinke opgave.   Maar jij bent niet bang om op hoog niveau te spelen. Politiek en mensen vind jij mateloos interessant en dat helpt jou de juiste beslissingen te nemen. Want beslissingen nemen doe je constant. Meestal alleen, soms in teamverband. De nooit aflatende stroom aan mailtjes die binnenkomt vind jij een uitdaging om in no-time af te handelen of uit te zetten en te bewaken. Iedere mail moet door je systeem, je handen, je hoofd, je gevoel maar altijd met verstand. Om goede prioriteiten te stellen moet je weten wat er speelt, wat de wethouder belangrijk vindt en gevoel voor timing hebben. Dat alles in behoorlijk hoog tempo. Soms kan binnen een minuut een prioriteit veranderen. Dat is de charme van werken in een hectische (politieke) omgeving.   Werken voor een bestuurder van Rotterdam, is volgens de collega’s de meest fantastische secretaressebaan die er bestaat. Maar je moet er wel tegen kunnen dat….al je voorwerk soms voor niets is geweest, je agenda van een Mondriaan in een Picasso verandert, je minstens 5 dingen tegelijk doet, je bliksemafleider bent, iets wat binnen handbereik ligt je toch maar even aan moet reiken, een ander met de eer gaat strijken en hoe perfect je alles ook regelt, als het mis gaat kijkt iedereen naar jou.   Daar tegenover staat dat je werkt op ons prachtige stadhuis, je een leidinggevende hebt die talentontwikkeling stimuleert, je alle ruimte hebt om je werk in te delen, je dicht op het vuur zit en alles als eerste weet, er altijd reuring is, een groot netwerk opbouwt, jouw naaste collega’s dezelfde passie delen, jouw werk echt van betekenis is en bijdraagt aan de stad een beetje mooier en beter te maken. Functie-eisen Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op vergelijkbaar niveau Je beschikt over de volgende systeemkennis: Microsoft Office, Outlook én Alfresco Je hebt kennis van bestuurlijke omgevingen en verhoudingen De Nederlandse taal beheers jij tot in de puntjes en sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen zijn onmisbaar in dit vak Jij weet als geen ander hoe je dingen voor elkaar krijgt waarbij samenwerken en ‘service met een smile’ je tools zijn Jij weet waar en voor wie je werkt en draagt dat op charmante wijze uit En tenslotte verpletter jij ons met je kennis en kunde op digitaal gebied en weet je anderen daar ook voor te enthousiasmeren Voor 4 dagen in de week waarvan de vrijdag in ieder geval je werkdag is Competenties Resultaatgerichtheid Integriteit Snel kunnen schakelen Betrouwbaar Politieke sensitiviteit Zelfstandigheid Samenwerken Positief en enthousiast Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Calculator

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Calculator. Algemeen Standplaats:       IJmuiden Startdatum:        01-07-2018 Einddatum:        13-01-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   40 Omschrijving Tata Steel Packaging (TSP) in IJmuiden is op zoek naar een calculator met kennis en ervaring met calculaties voor onderhoudswerkzaamheden. Iemand die in staat is op basis van ervaring om voorcalculaties te maken van onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om een grote diversiteit aan onderhoudswerkzaamheden. Dit werk wordt uitgevoerd door externe firma’s aan de productie installaties van TSP. Het uitvoeren van de functie is een succes als er besparingen gerealiseerd kunnen worden op de bestaande prijzen/offertes. De calculator is verantwoordelijk voor het calculeren van onderhoudswerkzaamheden met als doel het bepalen van de juiste budgetprijs / kostprijs. De selectie van de werkzaamheden, waarvoor een calculatie aanwezig moet zijn, wordt bepaald in het Tenderboard. Werkzaamheden Je maakt budgetbegrotingen Je beoordeelt het bestek of Technische Opdracht Stelling (TOS), welke is gemaakt door de werkvoorbereider, op duidelijkheid en volledigheid. Zo nodig ga je in overleg met de sectie voor extra informatie Aan de hand van het bestek, TOS, technische tekeningen en overige gegevens stel jij de calculatie op welke als tegenbegroting dient voor de offertes van de opdrachtnemers Voor de calculatie bepaal jij wat voor materiaal, materieel en manuren er nodig zijn en welke functies er nodig zijn. Je initieert alternatieve werkwijzen om te komen tot een efficiëntere werkwijze en daardoor lagere kostprijs voor de onderhoudswerkzaamheden Aan de hand van de begroting overleg je met Inkoop, de sectie en zo nodig met de opdrachtnemer(s) om te komen tot een reële aanneemsom Je beoordeelt het effect op de kostprijs van eventuele wijzigingen op de scope Jij beoordeelt samen met afdeling Inkoop en de Uitbesteding Coördinator (UBC) de offertes van opdrachtnemers Je evalueert werkzaamheden die via een na-calculatiecontract zijn uitbesteed en gaat in overleg met de UBC en Inkoop t.b.v. eventueel aan passen van de contracten Functie-eisen Een afgeronde HBO opleiding richting Werktuigbouwkundige of Elektrotechniek Ervaring als calculator bij meerderde technische of onderhouds firma’s Kennis van en ervaring met het maken van calculaties van onderhoudswerkzaamheden en kan jij daarom een goede inschatting maken van de manier van uitvoeren en de kosten van dit soort werkzaamheden. Goed om kunnen gaan met een grote diversiteit aan technische klussen Veel inzicht/ervaring om tijd en kosten van diverse werkzaamheden zelfstandig goed in te kunnen schatten Voldoende beoordelend vermogen om offertes van aanbiedende firma’s en /of werkzaamheden die uitgevoerd zijn/worden op een na-calculatiecontract te kunnen beoordelen op basis van de eigen calculatie. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling. Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        02-07-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Organisatie De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad.  De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven.  Afdeling De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. De afdeling bestaat uit drie teams, projecten en grondzaken, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Voor het team projecten en grondzaken zijn wij op zoek naar een allround juridisch adviseur. Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken. Werkzaamheden De senior juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling functioneert zelfstandig en is all round op het gebied van grondzaken; heeft een stevige persoonlijkheid die snel zijn/haar weg door de organisatie vindt om informatie te vergaren; is in staat om tegenwicht te bieden aan projectmanagers, wederpartijen en bestuurders en heeft gevoel voor het werken in een politiek bestuurde organisatie. De functie brengt veel persoonlijke contacten met zich mee, zowel intern als extern. Je beschikt over uitstekende contactuele- en onderhandelingsvaardigheden en je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift. Vanwege piekwerkzaamheden en de vakantieperiode kiezen wij voor tijdelijke inhuur. Persoonlijke profiel Een voor de functie relevante afgeronde WO-opleiding of HBO-opleiding. Op CV aantoonbaar minimaal 7 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 9 jaar als juridisch adviseur op het gebied van grondzaken/vastgoed bij een gemeente. Op CV aantoonbare ervaring met het opstellen van en onderhandelen over anterieure overeenkomsten en (koop)overeenkomsten. Op cv aantoonbare ervaring met het opstellen van verkoopbrochures ten behoeve van kavelverkoop en de begeleiding daarvan. Minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van grondzaken/vastgoed en aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van anterieure overeenkomsten en (koop)overeenkomsten en de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gronduitgifte en wettelijk kostenverhaal Basiskennis van de totstandkoming van grondprijzen en wettelijk kostenverhaal; Ervaring met bestuurlijke besluitvorming en het adviseren in een politiek bestuurde organisatie; Uitstekende onderhandelingsvaardigheden en is in staat zelfstandig strategische keuzes te maken in een onderhandelingsproces en in de voorbereiding daarvan; Ervaring met het opstellen van verkoopbrochures voor de verkoop van gemeentelijke kavels en heeft ervaring met het begeleiden van de verkoop van kavels; Ervaring met het uitzetten en beoordelen van taxaties; Een gedegen kennis van Word en Excel; Competenties Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Betrouwbaarheid Onderhandelen Analytisch vermogen Samenwerken Bestuurlijke sensitiviteit Zelfstandigheid Organisatiegericht Besluitvaardigheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient in één A4 gemotiveerd aan te geven hoe men de opdracht (zoals geformuleerd in de opdrachtomschrijving) aanpakt (plan van aanpak/stappenplan). Daarnaast wordt in de brief een toelichting gegeven over hoe men zijn/haar kennis met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gronduitgifte en wettelijk kostenverhaal actueel houdt. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven opdracht en competenties in de kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Sr. Juridisch Adviseur OV

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Bestuurlijk-Juridisch Adviseur OV. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        02-07-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   40 Omschrijving Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.   Voor het domein Mobiliteit, team Openbaar Vervoer Exploitatie, zijn we op zoek naar een ervaren en breed inzetbare Senior bestuurlijk-juridisch adviseur. OV is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de trams en de traminfrastructuur in de regio Utrecht en de exploitatie van het gehele openbaar vervoersysteem van de provincie Utrecht (bus, tram en regiotaxi). Het team OV-Assetmanagement beheert alles dat nodig is om een tramreiziger te vervoeren (haltes, trams, rails, wissels) en voert de regie op alle contractpartijen die werk of onderhoud uitvoeren. Het team OV-Projecten investeert stevig in verschillende projecten als de bouw van een compleet nieuwe remise die geschikt is voor de ontvangst van de nieuwe trams voor Uithoflijn. Ook daar worden (grote) contracten gesloten en gemanaged.  Bij het team OV-Exploitatie is de zorg belegd voor een kosteneffectieve en vraaggerichte exploitatie van het openbaar vervoer. Dit doet zij als opdrachtgever voor de twee openbaar vervoer concessies en de contracten (mede namens de gemeenten) voor Regiotaxi. Het resultaat hiervan wordt dagelijks door  200.000 reizigers ervaren. Het team functioneert in een complex speelveld van interne stakeholders (Provinciaal bestuur, de assetbeheerder, de (beleids)afdelingen) en externe stakeholders (reizigers, gemeenten, vervoerbedrijven, provincies, Rijk en pers). Werkzaamheden Je brengt juridisch advies uit op het raakvlak van bestuur, beleid en de vaak complexe realiteit van de uitvoering van het openbaar vervoer. Hiervoor zet je je brede juridische kennis en ervaring in op het gebied van privaatrecht en bestuursrecht. Kennis en ervaring op het gebied van de Wet personenvervoer 2000 en de Wet Lokaal spoor is pré.  Hoewel je verantwoordelijk bent voor de juridische advisering van de gehele afdeling OV, ben je geplaatst binnen het team OV-Exploitatie. Je fungeert als juridisch aanspreekpunt en draagt bij aan de juridische kwaliteit van de veelheid aan dossiers. Dit houdt onder meer de volgende werkzaamheden in:  Je brengt (ad hoc) advies uit met betrekking tot o.a. de uitvoering van concessies en contracten, aansprakelijkstellingen en subsidies,  zo nodig in afstemming met de andere domeinjuristen of met de concernjuristen. Je stelt juridische brieven/documenten op, zoals contracten, aansprakelijkstellingen, ingebrekestellingen en verweerschriften. Je behandelt en/ of begeleidt juridische procedures (waaronder bezwaar- en beroepschriftprocedures) en stuurt daarbij eventuele externe juridische adviseurs aan. Je verdiept je in OV-gerelateerde regelgeving, zoals de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaal spoor en adviseert (proactief) over vraagstukken of ontwikkelingen op dat gebied. Je draagt bij aan de vergroting van het juridische bewustzijn van medewerkers ter verhoging en borging van de juridische kwaliteit van producten.   Functie-eisen Afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht Brede kennis van en werkervaring met privaatrecht (contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht) en bestuursrecht Minimaal 3 jaar werkervaring in een juridische functie, waarbij in ieder geval een van de voornoemde onderwerpen een kernpunt in de werkzaamheden was Minimaal 3 jaar werkervaring als jurist op het gebied van privaatrecht Minimaal 3 jaar werkervaring als jurist op het gebied van bestuursrecht Kennis op het gebied van Wet locaal spoor (aan te tonen door werkervaring en/of cursus op WO niveau) Kennis op het gebied van Wet personenvervoer 2000 (aan te tonen door werkervaring en/of cursus op WO niveau) Kennis op het gebied van bestuurlijke bezwaarprocedures (aan te tonen door werkervaring en/of cursus op WO niveau) Kennis op het gebied van concessieverlening en/of aanbestedingsrecht (aan te tonen door werkervaring en/of cursus op WO niveau) Competenties Inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Je bent een teamspeler die kan meedenken vanuit de afdelingsopgave Nauwgezet en gericht op snelle en tijdige afhandeling van openstaande (bestuurlijke) vragen Analytisch sterk Zorgvuldig Flexibel en oplossingsgericht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 20 juni. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Juridisch Beleidsadviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Juridisch Beleidsadviseur. Algemeen Standplaats:       Urk Startdatum:        18-06-2018 Einddatum:        31-10-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   18 Omschrijving Je werkt bij de eenheid Bestuur en Managementondersteuning. Binnen deze eenheid worden alle beleids- en beheerszaken op het gebied van bestuur, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke onderwerpen, documentaire informatievoorziening, I&A/ICT, financieel beleid en financiële administratie, personeel en organisatie, Arbo, projectondersteuning, secretariaat, museum en zwem- en recreatiebad behandeld. Je werkt in een team waarbij integrale samenwerking vereist is. Werkzaamheden Als juridisch beleidsadviseur werk je binnen de gemeente Urk mee aan een aantal uitdagende projecten. Het gaat daarbij om: De ontwikkeling van de Buitendijkse Haven ​Het project Schokkerhoek De realisatie van een nieuwe woonwijk De ontwikkeling van het buitengebied De ontwikkeling van bestemmingsplannen De aankoop van gronden Je vervult de juridische control functie met als aandachtsgebieden: grondzaken, vastgoed, privaatrecht, aanbestedingsrecht, publiek-publieke en publiek-private samenwerking. De verhouding privaatrecht / publiekrecht is ongeveer 60% / 40%. Je bent vraagbaak en sparringpartner voor andere collega’s op het gebied van juridische zaken. Je huurt onder regie externe juridische adviseurs in en begeleidt deze. Je adviseert op organisatieniveau over de meer complexe juridische terreinen van de gemeente. Je levert juridische inbreng in strategische projecten. Je stelt (complexe) overeenkomsten op en borgt de juridische kwaliteit van de overige overeenkomsten. Je toetst de overige overeenkomsten en voorgenomen handelingen op hun rechtsgevolgen. Je adviseert over de gevolgen van ontwikkelingen en adviseert het management en het bestuur over de aangelegenheden binnen het specifieke project in relatie tot andere (beleids-) terreinen. Je voert juridische procedures en vertegenwoordigt de belangen van de gemeente. Je signaleert en vertaalt landelijke en/of provinciale ontwikkelingen op juridisch gebied (met name gebiedsontwikkeling) naar de gemeentelijke situatie, met inbegrip van advisering over de juridische consequenties van het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. Je bent juridisch regisseur binnen de grote en complexe projecten. Je adviseert over de te volgen strategie en het toe te passen instrumentarium binnen de gebiedsontwikkeling. Je behandelt complexe vraagstukken binnen je vakgebied. Je ontwikkelt en stelt strategisch (beleid)kaders en plannen op voor (publiek-) privaatrechtelijke aangelegenheden. Je geeft vorm en inhoud aan het proces van contracten en ziet er op toe dat contractanten hun verplichtingen nakomen. Je handelt in voorkomend geval claims af. Je adviseert over en past het grondbeleidsinstrumentarium toe. Functie-eisen In het bezit zijn van minimaal HBO diploma Rechten, bij voorkeur privaatrecht en/of publiekrecht Minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de laatste 5 jaar als Juridisch Beleidsadviseur bij een overheidsorganisatie In staat zijn om projectmatig en procesmatig te werken en analytisch te denken Kennis van en ervaring in een bestuurlijk-ambtelijke organisatie Je hebt ervaring met het werken in de cloud Je hebt ervaring met het in kaart brengen, uitwerken en presenteren van scenario’s op strategische vraagstukken ​Je hebt ervaring in en met projectmatig en procesmatig te werken Competenties Je beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden Je denkt en werkt analytisch Je hebt een flexibele en open werkhouding Je bent een verbinder en zoekt de samenwerking Je bent resultaatgericht met behoud van de relatie Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op vrijdagochtend 15 juni. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Functionaris gegevensbescherming

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Functionaris gegevensbescherming. Algemeen Standplaats:       Oisterwijk Startdatum:        01-06-2018 Einddatum:        01-10-2018  Uren per week:   36 Omschrijving Bijna 65.000 inwoners, elf dorpskernen, groen & landelijk, dynamisch & bruisend: de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben ieder hun eigen kleur en kracht, maar delen tegelijkertijd ook veel overeenkomsten. En dat is precies waarom deze drie gemeenten steeds vaker en intensiever samenwerken.  Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk versterken de kwaliteit van dienstverlening, brengen de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties terug en verlagen daar waar mogelijk de (meer)kosten. Daartoe werken ze samen aan enkele grote projecten, maar zoeken ze elkaar ook op voor diverse onderwerpen op uitvoeringsniveau. Om keuzes voor de toekomst te kunnen maken, hebben de gemeenten hun visies vastgelegd in hun eigen Toekomstvisies en in de bestuurlijke visie op samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Kiezen voor werken bij de gemeente Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk betekent kiezen voor uitdagingen nu en in de toekomst.    Wij zijn per direct op zoek naar een functionaris gegevensbescherming 36 uur per week De functionaris gegevensbescherming gaat werken voor de drie gemeenten. We vinden het daarbij belangrijk dat de werkzaamheden vanuit de drie gemeenten verricht worden. In de praktijk betekent dit dat je gedurende een werkweek zowel in Oisterwijk, Goirle als Hilvarenbeek gaat werken. Na benoeming wordt de functionaris door het college van burgemeester en wethouders van elke afzonderlijke gemeente aangewezen als functionaris gegevensbescherming zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.    De functie van de functionaris gegevensbescherming (FG) betreft die van een onafhankelijke interne toezichthouder met zelfstandige taken en bevoegdheden die in de privacy wet- en regelgeving zijn beschreven.    De belangrijkste taken  Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten en -regels. Daarnaast ondersteun je bij het ontwikkelen van interne regelingen, geef je advies over privacy aan de gemeentebesturen en lever je input bij het opstellen en aanpassen van gedragscodes. Ook speel je een belangrijke rol op de werkvloer, je staat met de voeten in de klei, zonder dat je daarbij de rol van toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit het oog verliest. Je adviseert, houdt toezicht en ondersteunt bij het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, verwerkingsovereenkomsten en de uitvoering van privacy effectbeoordelingen. Persoonlijke profiel Je bent een HBO of WO opgeleide professional. Een juridische opleiding is een pré; Je hebt kennis van gemeentelijke wet- en regelgeving;  Je hebt aantoonbare kennis, maar ook affiniteit met het onderwerp privacywetgeving en kunt dit met enthousiasme overdragen;  Je hebt goede capaciteiten op het gebied van projectmanagement. Je houdt het overzicht en kunt schakelen tussen drie organisaties;   Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je kunt communiceren op diverse niveaus en jezelf aanpassen aan de omgeving en je collega’s met wie je samenwerkt;  Je bent onafhankelijk, integer en toegankelijk Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Competenties Communicatief Resultaatgericht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Juridisch Adviseur Omgevingsrecht. Algemeen Standplaats:       Veldhoven Startdatum:        18-06-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De juridisch adviseur is een verbinder tussen wet- en regelgeving en de uitvoering op het gebied van het omgevingsrecht. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van de juridische kwaliteit van de producten van de afdeling Mens en Omgeving. Integraliteit is hierbij de sleutel. Werkzaamheden Behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigd de gemeente in rechte Signaleert en vertaalt relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie en geeft de consequenties aan voor het vakgebied Adviseert, informeert en fungeert als vraagbaak inzake juridische vraagstukken Bewaakt mede de juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en geeft indien nodig vakinhoudelijke aanwijzingen. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Minimaal drie jaar werkervaring als juridisch medewerker binnen een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar Actuele kennis van wet- en regelgeving ten aanzien van Awb, Wabo, Apv en bijzondere wetten Competenties Accuraat Zelfstandig Inventief Ruimdenkend Flexibel Stressbestendig Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op donderdagochtend 14 juni. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Juridisch Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Juridisch Adviseur. Algemeen Standplaats:       Hilversum Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Werkzaamheden Je adviseert collega’s op het gebied van onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de onderwijshuisvesting Je adviseert collega’s over het subsidieproces en bij (complexe) subsidieaanvragen over de verlening dan wel de afwijzing daarvan Je adviseert collega’s over handhavingsvraagstukken van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Je draagt er zorg voor dat de gemeentelijke verordening en beleidsregels op gebied van onderwijs, subsidies en Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen actueel zijn Daarnaast geef je juridisch advies op vraagstukken die binnen het team en/of de afdeling B&O spelen Functie-eisen Minimaal een afgeronde relevante HBO bachelor opleiding (bijv. rechten of bestuurskunde In de afgelopen 2 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de wetgeving beschreven in minimaal 2 van de 3 onderstaande bulletpoints: Je hebt kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht en met name gericht op het verstrekken van subsidies en het daarbij behorende werkproces Je hebt kennis van de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs en Wet op de Expertise Centra en de daarbij behorende verordeningen met name op het gebied van onderwijshuisvesting Je hebt kennis van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en daarbij behorende verordeningen Aantoonbare werkervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot de beleidsterreinen binnen Beleid & Ontwikkeling in de afgelopen 2 jaar Aantoonbare kennis van Openbare Orde en Veiligheid en de Algemeen Plaatselijke Verordening  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid en de APV  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente Competenties Politiek sensitief Omgevingsbewust Daadkrachtig Zelfstandig kunnen werken Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op donderdag 7 juni. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Jurist P&O

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Jurist P&O. Algemeen Standplaats:       Den Bosch Startdatum:        01-07-2018 Einddatum:        31-12-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De afdeling P&O ontwikkelt passend strategisch P&O beleid en adviseert hierover. We werken aan uiteenlopende projecten, zoals het flexibiliseren van de personeelsinzet en strategische personeelsplanning tot een medewerkerstevredenheidsonderzoek en student challenges. Op rechtspositioneel terrein stellen we binnen onze afdeling P&O kaders op, en maken we interprovinciale regelingen passend voor onze organisatie. We pakken diverse juridische vraagstukken op en adviseren hierover, zo neem je als jurist ook deel in projecten. Wij zijn op zoek naar tijdelijke versterking binnen het team van rechtspositiejuristen. Wij zoeken iemand die een kwalitatieve bijdrage levert aan de rechtspositionele werkzaamheden, en op meerdere taken inzetbaar is. Denk hierbij aan beleidsmatige werkzaamheden, het opstellen van besluitvormingsdossiers. Ook werkzaamheden met het accent bij de uitvoering, zoals regelingen toetsen, beleid implementeren, verweerschriften opstellen en informatie verstrekken over wijzigingen in wet- en regelgeving maken onderdeel uit van de functie. Je komt te werken in een klein team van juristen. Samen met je collega’s zorg je voor een passende werkverdeling, rekening houdend met verschillen in kennis- en ervaringsniveau. Je vult elkaar aan en vervangt elkaar indien nodig. Werkzaamheden Je bent verantwoordelijk voor het oppakken en oplossen van diverse juridische vraagstukken die op je bord komen te liggen Je adviseert managers, p-adviseurs en bestuurders op rechtspositioneel terrein Je participeert in projecten en zorg je voor de juridische input Je maakt interprovinciale regelingen passend voor de organisatie Je bent klankbord voor collega-juristen in de organisatie Je zorgt voor landelijke afstemming van onze provinciale rechtspositie Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op rechtspositioneel terrein en verstrek je hier informatie over aan betrokkenen Functie-eisen Je hebt een afgeronde WO studie rechtsgeleerheid Je hebt interesse in het P&O vakgebied Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het ambtenarenrecht en bij voorkeur ook met het arbeidsrecht Competenties Je kunt zelfstandig werken en je weet van aanpakken Je bent flexibel, dienstverlenend en integer Je beschikt over een nuchtere, oplossingsgerichte mentaliteit en weet je kort en bondig overtuigend uit te leggen wat er wel en niet kan Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Stadsarchief

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Stadsarchief. Algemeen Standplaats:       Zoetermeer Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Bij Informatie & Automatisering zijn we continu bezig de burger zo goed mogelijk te bedienen. Met dat ultieme doel voor ogen, werken we samen met de vakafdelingen aan de beste informatievoorziening en automatisering. De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan razendsnel en informatie is steeds meer digitaal beschikbaar. De focus ligt op innovatie en de ambities zijn groot. Het is bij ons geen kwestie van ‘systemen in de lucht houden’ maar we gaan voor de beste informatievoorziening voor de burger. We werken hierbij nauw samen met de verschillende teams binnen de afdeling. Een buitenwereld die continu in beweging is, maakt het werk op onze afdeling dagelijks dynamisch. Samen ondersteunen en verbeteren we de hele organisatie. Werkzaamheden Het archiefblok ‘Gemeentebedrijven’ dient te worden beschreven en ingevoerd in het archiefsysteem Atlantis. Hiermee ben je verantwoordelijk voor de goede, geordende en toegankelijke staat van dit archief. Beoordelen of dossiers blijvend bewaard moeten worden Beschrijven de te bewaren dossiers volgens de klassieke inventarisleer en voert ze in in het archiefsysteem Uitvoeren van de materiële bewerking van het archief Functie-eisen Een afgeronde opleiding VVA of soortgelijk diploma Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opmaken van inventarissen  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het bewerken van archieven bij een gemeente Aantoonbare werkervaring met het bewerken van technische archieven Beschikbaar op de volgende dagen: di, wo, do en vr Competenties Je kunt de handen uit de mouwen steken Je bent communicatief vaardig Je bent accuraat en gestructureerd Je bent klantgericht en staat stevig in je schoenen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op donderdagochtend 31 mei. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Personal Assistent

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Personal Assistent Algemeen Standplaats:        Utrecht Startdatum:         01-06-2018 Einddatum:         31-12-2018 (met optie tot een vast dienstverband) Uren per week:    40 Omschrijving Opdrachtgever  De Kamer van Koophandel is een landelijke, middelgrote publieke organisatie met een sterke regionale verankering. We zijn te vinden op negentien locaties in Nederland en uiteraard online. Met betrouwbare en actuele digitale informatieproducten en adviezen zorgen we ervoor dat ondernemers groeikansen beter kunnen benutten. ​Wat ga je doen Als Personal Assistant bij de Raad van Bestuur organiseer je de dagelijkse praktische ondersteuning van de COO.  Indien nodig ondersteun je ook de andere RvB leden. Je bent het eerste (telefonische) aanspreekpunt en handelt zoveel mogelijk zelf af. Je hebt een goed gevoel voor het stellen van prioriteiten. Je bent nieuwsgierig en gedreven, weet wat het betekent om voor een COO te werken. Met jouw ervaring in een complexe omgeving weet je snel en slim te schakelen, zaken goed te structureren,  hoofd- en bijzaken te scheiden en onder tijdsdruk goede kwaliteit te leveren. Je gaat doortastend en daadkrachtig te werk en hebt een scherp oog voor onderlinge verhoudingen. Je bent representatief, integer en tactvol. Je werkt zelfstandig in een zelfsturend supportteam. Zo help je als Personal Assistant om onze dienstverlening verder te verbeteren.  Persoonlijk profiel Een afgeronde HBO opleiding iop het gebied van HBO Personal Assistant; HBO Office Management; Secretary Management Master; Minimaal 2 jaar ervaring in een rol als PA op RvB/Directie niveau binnen overheid en/of bedrijfsleven Aantoonbare ervaring als Personal Assistant op RvB-/bestuursniveau (1 op 1 werken met een bestuurder); Minimaal 2 jaar ervaring met complex agendabeheer Minimaal 2 jaar ervaring met verslaglegging van inhoudelijk overleg Minimaal 2 jaar ervaring met het Bewaken van relaties met interne en externe stakeholders en begeleiden governance Minimaal 2 jaar ervaring met een ondernemersgerichte organisatie Een uitstekende beheersing van MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Standplaats Utrecht en de bereidheid om zo nu en dan te werken op een andere locatie; Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld. De kandidaat heeft de benodigde certificering in MS Office en Office 365/MS Project [wens] De kandidaat heeft kennis van kennis van financiele processen en begrotingscycli [wens] De kandidaat heeft kennis van IT organisaties [wens] Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan. Competenties Communiceren Flexibiliteit Overzicht  Plannen en organiseren Resultaatgericht   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Indien je wordt uitgenodigd voor een intake dan zal deze op donderdag 24 mei plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl of 06-51194988.
Deze opdracht
is al vervuld

Supervisor Frontoffice Burgerzaken

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Supervisor Frontoffice Burgerzaken. Algemeen Standplaats:       Westland Startdatum:        01-06-2018 Einddatum:        31-05-2019  Uren per week:   32-36 Omschrijving De organisatie Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. Cluster Dienstverlening De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou. Team Frontoffice Burgerzaken Het team Frontoffice Burgerzaken (FOB) vervult alle taken op het gebied van de Basisregistratie Personen, naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand. Inwoners kunnen bij ons terecht voor diverse producten en diensten, zoals: paspoorten, uittreksels uit het geboorteregister, rijbewijzen, huwelijksaktes en geboorteaangiften. Ben je dienstverlenend dan pas je wellicht goed bij ons.  Werkzaamheden Je draagt zorg voor de operationele aansturing, coaching en het optimaal functioneren van medewerkers binnen Frontoffice Burgerzaken (balie Burgerzaken). Verder realiseer je met je team vastgelegde doelstellingen en maak je werkplanningen. Tevens signaleer je knelpunten, lever je een bijdrage aan en initieer je projecten ter verbetering van de dienstverlening en draag je zorg voor een goede ’informatie’ samenwerking tussen frontoffice en backoffice. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve output van vragen en stuur je op het minimaliseren van wachtrijen en overige prestatie-indicatoren. Je geeft feedback op inhoudelijke afhandelingen en de wijze waarop het contact met de klant verloopt en je coacht medewerkers op operationele vaardigheden. Tot slot vertaal je de aanwezige sturingsinformatie (integrale rapportage) naar operationele bijstellingen. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding Je hebt minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met leidinggeven aan groepen met uiteenlopende samenstellingen Daarnaast heb je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met, en kennis van, de processen van burgerzaken  Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coachen van medewerkers Competenties Je kunt goed schakelen in verschillende belangen en aansturen doe je van nature; Je bent proactief, werkt nauwgezet en je bewaakt het overzicht; Daarnaast ben je flexibel, een teamplayer en kan je heel goed zelfstandig werken; Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op woensdagochtend 30 mei. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Burgerzaken KCC

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Burgerzaken KCC. Algemeen Standplaats:       Weesp Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   16 Omschrijving Wie wil werken in Weesp wil meer dan zomaar een baan. Meer dan een baan in een mooie historische vestingstad aan de Vecht, onder de rook van Amsterdam. Mensen die willen werken in Weesp houden van aanpakken, van werk dat er toe doet. Ze werken graag resultaatgericht in een zakelijke sfeer, houden van samenwerken en zijn zich bewust van de vele ontwikkelingen die er zijn binnen én buiten onze organisatie. Een organisatie, die ze volledig ondersteunt en stimuleert om uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren en te grijpen. Een flexibele organisatie die volop in beweging is en waar van alles gebeurt, die begrijpt dat haar medewerkers uitdaging zoeken en ze daar waar mogelijk ondersteuning biedt om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Werkzaamheden Je voert werkzaamheden uit in de backoffice Burgerzaken Je werkt in voorkomende gevallen mee aan de frontoffice Burgerzaken Je werkt mee aan het optimaliseren en aanpassen van beleid en uitvoeringsregels Je werkt mee aan een breed scala aan taken van het team Burgerzaken Je levert een bijdrage aan applicaties die gebruikt worden binnen KCC/Burgerzaken Je voert indien nodig werkzaamheden uit t.b.v. de Planning & Control cyclus Naast bovengenoemde taken verwachten wij van jou een actieve rol bij de verdere ontwikkeling van het KCC Functie-eisen Minimaal een afgeronde opleiding op mbo-niveau 4  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker Burgerzaken (KCC) bij een gemeentelijke instelling  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met applicatiebeheer  Aantoonbare kennis van- en werkervaring met de relevante wet- en regelgeving Wij zoeken een gedreven persoonlijkheid die resultaatgericht werkt, klantgericht is en goed kan samenwerken, een echte “teamplayer”. Daarnaast vinden wij het van belang dat je klantgericht en ontwikkelingsgericht kunt denken en handelen. Je bent daarbij kwaliteitsbewust. Competenties Resultaatgericht werken Klantgericht Goed kunnen samenwerken Ontwikkelingsgericht Kwaliteitsbewust Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 17 en 18 mei. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Juridisch Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Juridisch Adviseur. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        15-05-2018 Einddatum:        15-05-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.   De afdeling en het team  Het domein Bedrijfsvoering  bestaat uit vijf teams waaronder team juridisch (in oprichting). De afdeling Bedrijfsvoering ontwikkelt de kaders, initieert vernieuwingen,  adviseert bestuur en management op het gebied van bedrijfsvoering, met nadruk op de disciplines Financiën, P&O, Informatiemanagement en Juridische Zaken. Voor het team Juridisch zoeken wij een ervaren senior juridisch adviseur.  Werkzaamheden Als juridisch adviseur breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers en projectleiders. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven.   Je advieswerk richt zich vooral op advisering over de WOB maar ook andere generieke (bestuursrechtelijke) advisering, bijvoorbeeld in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet, behoort tot je taakgebied. Tevens coördineer je de uitgezette WOB-verzoeken in de hele organisatie. Je monitort daarbij de voortgang en rapporteert hierover regelmatig aan het management. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden: Juridische advisering over de WOB en bestuursrechtelijke advisering en over privacybescherming Coördinatie van de uitgezette WOB- verzoeken Het initiëren van het verbeteren van de kwaliteit van de juridische advisering Het doen van voorstellen ter verbetering van de juridische (advies) processen Het afgeven van signaleren ter verbetering van de juridische kaders Functie-eisen WO werk- en denkniveau Minimaal 3 jaar ervaring met het werken bij de overheid Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring van de rechtsgebieden: WOB en Bestuursrecht    Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 8 mei. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Planner

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Planner. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        01-05-2018 Einddatum:         01-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Plek in de organisatie Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Gezondheid is een belangrijke publieke waarde, waar wij als uitvoeringsorganisatie Volksgezondheid in verschillende teams vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden aan bijdragen. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen bouwen we aan een gezonde toekomst van Utrecht. Wij zien gezondheid als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren op de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in je leven. Door het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van Utrechters dragen we bij aan de gezonde groei van de stad, zodat de gezondheidsverschillen die er zijn kleiner worden. Dat doen we door het ontwikkelen van het Utrechts gezondheidsbeleid en het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang. Maar vooral ook en steeds meer door het inbrengen van onze gezondheidsexpertise in allerlei ontwikkelingen op verschillende niveaus. Internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de ‘gezonde stad’. Taak van het onderdeel Volksgezondheid, Team Support Als planner kom je te werken binnen het team Support. Dit team bestaat uit 35 medewerkers en richt zich vooral op de algemene ondersteuning van het organisatieonderdeel Volksgezondheid. Zoals secretariële en administratieve ondersteuning, projectondersteuning, ondersteuning op het gebied van plannen, facilitaire ondersteuning, maar ook de ondersteuning van het management van Volksgezondheid. Dit is de opdracht Ter versterking van de senior planner zijn wij op zoek naar een planner met kennis van workforce management. De kerntaken zijn: Lange termijn planning vertalen naar korte termijn planning Proces kunnen vertalen in cijfers en in planningen en visa versa. Analyseren van begrootte cijfers vs realiteit Meedenken en implementeren van een nieuw planningsproces (LEAN traject) Meedenken over de manier van plannen (met welke cijfers en de inhoud hiervan) Op planningsgebied fungeren als linking-pin zijn tussen de locaties en het stadskantoor Persoonlijke profiel Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde.  Kandidaat heeft uitstekende kennis van Excel, planningsystemen en Workforce management. Geef in een motivatie een beschrijving/voorbeelden van deze kennis. Kandidaat beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, heeft een sterk analytisch vermogen, is stressbestendig en beheerst een procesmatige aanpak van de werkzaamheden. Ervaring met Workforce management is een pre. 3-5 jaar bewezen werkervaring in een planningsomgeving op HBO niveau. Geef in een motivatie een korte beschrijving van deze ervaring. Zelfstandig en onafhankelijk kunnen opereren in een veranderende hectische omgeving Procesmatig kunnen denken en in oplossingen i.p.v. problemen Interne belangen goed kunnen afwegen en staat stevig in je schoenen Moet de spin in het web willen en kunnen zijn, en de schakel willen zijn tussen werknemers, locaties en het stadskantoor Analytisch (ervaring met data en analyses maken); Uitstekende kennis van Excel Makkelijk om kunnen gaan met veranderingen. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4´s (enkelzijdig) groot. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 april en donderdag 26 april 2018. Gelieve hier rekening mee te houden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Marketeer

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Marketeer Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        09-04-2018 Einddatum:        24-08-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving NS Commercie, afdeling Marketing en Sales Commercie en Ontwikkeling (C&O) verzorgt de ontwikkeling van treindiensten op de middellange en lange termijn. Ook de verkoop- en serviceactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van C&O. Daarnaast verkopen ze vervoerbewijzen, beheren ze de klantenservice en zijn ze verantwoordelijk voor stakeholdermanagement en regiodirecties.   Verantwoordelijkheden Het acquireren en ontwikkelen van klanten voor het sociaal recreatieve segment (abonnementhouders) met als doel uitbouwen van de omzet en de klantwaarde van het segment. Specifieke verantwoordelijkheden: Opstellen, implementeren en evalueren van marketingcampagnes en aansturen van een multi disciplinair team waarmee je de campagnes realiseert Het ontwikkelen en realiseren van de klantrelatie- en contactstrategie Bijdrage leveren aan segmentplannen Signaleren van relevante marktontwikkelingen Budgetverantwoordelijkheid voor een deel van de totaalomzet van het segment Het realiseren van de gewenste klanttevredenheid over het klantaanbod Het realiseren van een positieve marge op proposities en campagnes   Het opstellen en uitvoeren van propositie-, promotie- en distributieplannen op basis van klantinzichten en waarbij de input uit de regio wordt meegenomen Uitdragen van het marketing- en salesplan Het ontwikkelen, realiseren, evalueren en communiceren van marketing- en sales activiteiten Opstellen en uitvoeren van campagne- en marketingplannen Opstellen van kaders/business specificaties voor de ontwikkeling en aanpassing van producten, proposities en kanalen Aansturen van (campagne) project teams (incl het coördineren van alle benodigde activiteiten binnen de interne NSR processen) Initiëren en bewaken van marktonderzoek Opstellen van business cases en zorgen voor accordering Laten ontwikkelen van communicatiecontent en produceren van communicatie uitingen Persoonlijke profiel Afgeronde opleiding op HBO/WO niveau Minimaal 6 jaar marketing ervaring  Competenties Kan werken in complexe organisaties en is sensitief voor organisatie verhoudingen Kunnen verwoorden van intenties, langere termijn visies, oplossingsrichtingen in uiteenlopende situaties Kan vakgebied positief positioneren Weet situaties om te buigen, te beïnvloeden en anderen mee te krijgen Heeft overzicht van alle relevante processen en/of producten en vanuit eigen discipline kunnen bijdragen aan processen van anderen Kan ingewikkelde planningen maken, deze uitvoeren en tot enkele jaren vooruit plannen Kan complexe onderwerpen aan en onder druk vasthouden aan eigen planning Kan prioriteitsvolgorde en agenda binnen eigen afdeling meebepalen Kan omgaan met vertrouwelijke informatie Creativiteit en enthousiasme Kan mensen binnen eigen afdeling verbinden en feedback vragen, draagt bij aan een positieve en open sfeer Kan organiseren en specialisten aansturen  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer. Algemeen Standplaats:       Zundert Startdatum:        02-04-2018 (of eerder indien mogelijk) Einddatum:        detavast (met intentie tot in dienst treding bij de gemeente Zundert) Uren per week:   32-36 Omschrijving De gemeente Zundert is op zoek naar nieuwe collega's. Zundert is namelijk volop in beweging. Samen bouwen we aan een nieuwe organisatie. Een organisatie die aansluit bij de veranderende samenleving en inspeelt op de behoefte van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Inwoners verwachten een andere, meer faciliterende rol van de gemeente. Een gemeente die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners, samen zoekt naar oplossingen, resultaten neerzet en in netwerken samenwerkt. Een gemeente die flexibel en efficiënt (samen)werkt en medewerkers de ruimte geeft om hun talenten te ontwikkelen. Initiatief, lef, flexibiliteit en goede sociale vaardigheden zijn kwaliteiten die wij belangrijk vinden in onze medewerkers. Werkzaamheden Als beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer adviseer je op verkeerskundige (schets)ontwerpen, geef je verkeers- en parkeeradvies (o.a. bepaling parkeernorm) op ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen en ben je in staat om verkeerskundige vraagstukken te analyseren en te vertalen naar concrete maatregelen. Je bent medeverantwoordelijk voor het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Tot slot ondersteun je het bestuur, de afdeling en de directe collega's van verkeer met alle voorkomende werkzaamheden. De ideale kandidaat Je bent ondernemend, toont lef en hebt een continue focus op het verbeteren van resultaten en processen. Bij voorkeur heb je een hbo+ werk- en denkniveau en relevante ervaring in een politiek-/ bestuurlijke omgeving binnen het vakgebied verkeer en vervoer is een pre. Je, beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, toont verantwoordelijkheidsgevoel en je bent in staat om snel te schakelen.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior HR adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior HR Adviseur Algemeen Standplaats:        Geertruidenberg Startdatum:         19-03-2018 Einddatum:         31-07-2018 (met optie tot 2 x 6 maanden verlenging) Uren per week:    36 Omschrijving ​Wat ga je doen Je adviseert het management pro actief op het gebied van alle personeelsinstrumenten (denk aan: verzuim, opleiding en ontwikkeling, functioneren, externe inhuur enz.); Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HRM en weet deze door te vertalen in de organisatie; Je adviseert management en medewerkers bij rechtspositionele vragen.  Persoonlijk profiel Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van HRM Je pakt zelfstandig zaken op en jij maakt een team sterker! Je durft je uit te spreken en geeft gevraagd en ongevraagd advies Je bent iemand die vanaf dag één productief is Je beschikt over veel energie en positiviteit Je toont initiatief en hebt altijd oog voor verbetering Jij denkt in mogelijkheden, ziet wat er wél kan Je werkt nauwkeurig en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt recente kennis van de CAR/UWO Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.  ​​Je beschikt over de volgende competenties Overtuigingskracht Initiatiefrijk Communicatieve vaardigheden Verbinding Transparant Energiek Analyserend vermogen   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​ De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op donderdagochtend 15 maart 2018 Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl 
Deze opdracht
is al vervuld

HR Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een HR Adviseur. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:       12 maart 2018 Einddatum:        11 maart 2019 (met optie verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving De functie van HR adviseur Transferburo maakt onderdeel uit van de afdeling Transferburo. Functioneel vindt er aansturing plaats vanuit de afdeling HR C&O en Groep. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de HR ondersteuning van de afdelingen van Commercie & Ontwikkeling en de afdelingen die op groepsniveau zijn georganiseerd. Het doel van HR C&O en Groep is – in samenwerking met de HR expertise centra - de afdelingen optimaal te ondersteunen en adviseren op HR en Organisatie gebied, zodat zij op een effectieve en efficiënte wijze de doelstellingen kunnen behalen. Verantwoordelijkheden Je belangrijkste aandachtsgebied is de HR ondersteuning van het Transferburo. Deze afdeling begeleidt vanuit hiërarchische aansturing boventallige medewerkers naar ander werk. Als HR adviseur ondersteun je de manager en de werkcoaches van deze afdeling met de complexe casuïstiek  (met name verzuim gerelateerd) en vraagstukken die zich op deze afdeling voordoen. Je past hierbij het Sociaal Plan toe, waarbij je afstemming zoekt met het Center of Expertise van HR om tot een juiste toepassing van dit Sociaal Plan te komen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het Transferburo door het vastleggen van HR processen, procedures en specifiek HR beleid. Naast het Transferburo werk je voor andere afdelingen en onderdelen, zoals bijvoorbeeld HR&O en IT waarin je voornamelijk ingezet wordt voor de behandeling van complexe individuele casuïstiek. Je werkt hierbij nauw samen met de HR collega’s van deze afdelingen. We zoeken een allround HR Adviseur die een zelfstandige en volwaardige gesprekspartner is voor het management. Een adviseur die veel ervaring heeft met complexe casuïstiek (VSO en Wet Verbetering Poortwachter) en boventalligheid. Je ziet het als een uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren en je gesprekspartners uit te dagen samen met jou tot een passende oplossing te komen.   Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: HR ondersteuning bieden bij de afhandeling van complexe individuele casuïstiek Correct toepassen van Sociaal Plan en CAO Professionaliseren HR processen (met name Transferbuo) Adviseren en ondersteunen managers Persoonlijke profiel Je hebt ten minste aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding Je hebt ten minste 5 jaar aantoonbare HR ervaring Je hebt uitstekende  kennis van de Wet verbetering Poortwachter en andere sociale wetgeving Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht Je hebt praktische kennis en ervaring als sparringpartner van lijnmanagement en HR adviseurs Je hebt ervaring met het opstellen van vaststellingsovereenkomsten / beëindigingsovereenkomsten Je kunt werken met de kaders van een sociaal plan Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Je bent een overtuigende en onafhankelijke HR professional met lef en ondernemerschap Je bent in staat impact te hebben op je omgeving Je vindt het leuk om samen te werken Je acteert als verbindende factor die relatiegericht is, maar je bent ook in staat kritische vragen te stellen. Je bent een stevige persoonlijkheid, hands-on instelling en contactueel zeer vaardig op diverse niveaus Je bent initiatiefrijk, creatief, betrokken en enthousiast Je bent scherp op doel en resultaat Je hebt goede adviesvaardigheden en het lef om te interveniëren Je bent nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag Je bent in staat om op een effectieve en pragmatische wijze oplossingen aan te dragen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Indien je voor een intake wordt uitgenodigd dan zal deze in principe op donderdag 1 maart 2018 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

P&O Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een P&O Adviseur. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        30-05-2018 (met optie verlenging tot 31-12-2019) Uren per week:   16 Omschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij levert ondersteuning en advies op het gebied van Personeel en organisatie aan managers en medewerkers bij hun opgave voor de stad. Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid. Personeel en Organisatieadvies zet zich in op het vlak van: Het verder verbeteren van de uitvoerende processen, het vereenvoudigen en eenduidig maken van de overige HR adviesprocessen, het standaardiseren van formulieren en het stroomlijnen en uniformeren (van de toepassing) van regelgeving. Het opleiden van medewerkers wat betreft kennis en vaardigheden, het doorvoeren van een cultuurprogramma gericht op gedragsverandering en het inrichten van keten- en processturing. Verwachtingenmanagement, verandermanagement en communicatie richting gebruikers en medewerkers. Het ontwikkelen van de adviesfunctie binnen de organisatie, in een richting waarbij de manager centraal staat in de advisering, maar wel vanuit een focus gericht op het belang van de gehele organisatie. De werkzaamheden bestaan uit: Gevraagd en ongevraagd adviseren  van het management over P&O vraagstukken die spelen binnen de organisatie; Zelfstandig als enige adviseur adviseren en ondersteunen management van 2 organisatieonderdelen bij toepassing van instrumenten van personeelsbeleid, waaronder arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; Implementeren van P&O beleid en helpen realiseren van de  opgave binnen de organisaties waar de adviseur werkt. Waar nodig neemt de adviseur deel aan projectgroepen Analyseren en waar nodig opstellen van managementinformatie op gebied van P&O Persoonlijke profiel De kandidaat is in het bezit van een erkende HBO en/of WO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) als P&O adviseur bij een grote (overheids)organisatie (300+ fte). De kandidaat heeft ervaring met gedeconcentreerd werken en ervaring met het werken met digitale personeelssystemen. De kandidaat heeft ervaring met mobiliteitsvraagstukken en werving & selectie De kandidaat is een HR-business partner De kandidaat heeft ervaring met rechtspositionele- en arbeidsvoorwaardelijke zaken Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Omgevingsbewustzijn Samenwerken Resultaatgerichtheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

P&O Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een P&O Adviseur. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        30-05-2018 (met optie verlenging tot 31-12-2019) Uren per week:   36 Omschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij levert ondersteuning en advies op het gebied van Personeel en organisatie aan managers en medewerkers bij hun opgave voor de stad. Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid. Personeel en Organisatieadvies zet zich in op het vlak van: Het verder verbeteren van de uitvoerende processen, het vereenvoudigen en eenduidig maken van de overige HR adviesprocessen, het standaardiseren van formulieren en het stroomlijnen en uniformeren (van de toepassing) van regelgeving. Het opleiden van medewerkers wat betreft kennis en vaardigheden, het doorvoeren van een cultuurprogramma gericht op gedragsverandering en het inrichten van keten- en processturing. Verwachtingenmanagement, verandermanagement en communicatie richting gebruikers en medewerkers. Het ontwikkelen van de adviesfunctie binnen de organisatie, in een richting waarbij de manager centraal staat in de advisering, maar wel vanuit een focus gericht op het belang van de gehele organisatie. De werkzaamheden bestaan uit: Gevraagd en ongevraagd adviseren  van het management over P&O vraagstukken die spelen binnen de organisatie; Zelfstandig als enige adviseur adviseren en ondersteunen management van 2 organisatieonderdelen bij toepassing van instrumenten van personeelsbeleid, waaronder arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; Implementeren van P&O beleid en helpen realiseren van de  opgave binnen de organisaties waar de adviseur werkt. Waar nodig neemt de adviseur deel aan projectgroepen Analyseren en waar nodig opstellen van managementinformatie op gebied van P&O Persoonlijke profiel De kandidaat is in het bezit van een erkende HBO en/of WO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) als P&O adviseur bij een grote (overheids)organisatie (300+ fte). De kandidaat heeft ervaring met gedeconcentreerd werken en ervaring met het werken met digitale personeelssystemen. De kandidaat heeft ervaring met mobiliteitsvraagstukken en werving & selectie De kandidaat is een HR-business partner De kandidaat heeft ervaring met rechtspositionele- en arbeidsvoorwaardelijke zaken Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Omgevingsbewustzijn Samenwerken Resultaatgerichtheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Juridisch adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Juridisch adviseur Algemeen Standplaats:        Rotterdam Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:         28-02-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De juridische functie voor uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod maakt deel uit van het team Bijzondere Taken van de afdeling Participatie en Stedelijke Zorg. Daarnaast voert dit team nog een aantal taken uit die niet onder te brengen zijn bij enig ander gemeentelijk loket. Het team beheert woningen voor voormalig dak- en thuislozen en de humanitaire woningen, bestemd voor gezinnen met een ongedocumenteerde status. Het team is tevens opdrachtgever voor de uitvaart van burgers die zijn overleden zonder nabestaanden en zorgt ervoor dat deze wordt uitgevoerd. Ook is er een expertisecentrum waarin de vangnetfunctie, de zorg voor Rotterdammers met meervoudige problematiek, de inzet op vervuilingscasuïstiek en de organisatie van de Commissie Moeilijk Plaatsbaren is ondergebracht.   Omschrijving functie In het kader van de Wet tijdelijk huisverbod adviseert de juridisch adviseur de burgemeester over intrekking of verlenging van het huisverbod. Hij vormt een belangrijke schakel in de uitvoering van het huisverbod. De juridisch adviseur toetst namens de burgemeester door de hulpofficier van justitie opgelegde huisverboden juridisch op rechtmatigheid, maakt eventuele herstelbeschikkingen op en hoort betrokkenen. Hij heeft tevens een ondersteunende taak in geval van een ingesteld beroep en een daarnaast verzochte voorlopige voorziening.   Taakomschrijving Het uitvoeren van juridische adviestaken; Het horen van betrokkenen (uithuisgeplaatste, achterblijvers vanaf twaalf jaar) bij een huisverbod; Het opstellen van adviezen voor de burgemeester over intrekking of verlenging van het huisverbod; Het ondersteunen van de procesvertegenwoordiger van de burgemeester bij een ingesteld beroep en daarnaast verzochte voorlopige voorziening.   Persoonlijke profiel Je hebt een academische juridische opleiding (bij voorkeur bestuursrecht). Je hebt affiniteit met de Wet tijdelijk huisverbod. Je hebt minimaal drie jaar ervaring als advocaat onder andere op het gebied van het familierecht. Kennis en ervaring met advisering en rapportage. Je hebt de volgende competenties: analytisch, resultaatgericht, accuraat, stressbestendig, flexibel, objectief naar betrokkenen en een open en stevige persoonlijkheid.                                                                                                             Je beschikt over organisatiesensitiviteit en een politiek-bestuurlijke antenne. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Adviesvaardig Stressbestendig Analytisch Accuraat Resultaatgericht Objectief Organisatie- en omgevingbewust  Flexibel Integriteit Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen dinsdag 20 februari en vrijdag 23 februari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior Beleidsadviseur Human Capital en Economie

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Beleidsadviseur Human Capital en Economie Algemeen Standplaats:        Hilversum Startdatum:        26-02-2018 Einddatum:         25-08-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust  voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Afdeling De afdeling Beleid & Ontwikkeling bestaat uit vijf teams van circa 20 fte. Vier van de teams omvatten inhoudelijke ketens/programma-thema’s en één (hybride) team, het team Projecten. De afdeling omvat alle beleidsterreinen van fysiek en sociaal. Vier teams zijn vanaf 1 januari 2018 gegroepeerd rondom inhoudelijke thema’s: een team is gericht op het sociaal domein, een team is gericht op het fysieke domein (onder andere stedenbouw en planologie), en een team gericht op openbare orde & veiligheid en inwonersbetrokkenheid. Jouw plek zal zijn in het team Leef- en Vestigingsklimaat. Dit team is gericht op alles wat Hilversum tot een aantrekkelijke omgeving maakt (onder andere sport, cultureel erfgoed, economie). Opdracht De gemeente is op zoek naar een Senior beleidsadviseur Human Capital en Economie. Tot de werkzaamheden behoren de onderstaande zaken: Je bent de spin in het web tussen de verschillende netwerken van het onderwijs en bedrijfsleven en onderhoudt relaties met strategische partners in Hilversum en daarbuiten. Je stuurt daarbij op de realisatie van doelstellingen. Onder hen bevinden zich veel relaties in de creatieve industrie / media. Je volgt de relevante cijfers, prognoses, ontwikkelingen en programma’s op de Europese, landelijke en provinciale agenda’s rond de arbeidsmarkt en kan dit vertalen in kansen en opgaven voor Hilversum. In de komende maanden vragen we je inzet op het voorbereiden en in beeld brengen van de belangrijkste strategische opgaven op het gebied van arbeidsmarkt en economie ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode. Je levert vanuit jouw vakgebied input voor beleid en concrete acties en maatregelen die die de werking van de arbeidsmarkt in de regio bevorderen. Je doet dat in afstemming met domeinen Economie, Media, Onderwijs en Sociale Zaken binnen de gemeente. Je vertegenwoordigt de gemeente Hilversum in de regio (Gooi en Vechtstreek, Metropool Regio Amsterdam, Regio Utrecht) en bent sparringpartner van bestuurders, programmamanagers en collega’s. Persoonlijke profiel Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie Beschikbaar per 1 maart 2018 of eerder voor ‘warme’ overdracht werkzaamheden Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het domein van economie / human capital / arbeidsmarkt Aantoonbare ervaring in de samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden Aantoonbare kennis van of affiniteit met creatieve industrie / media Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Verbindingskracht en goed gevoel voor verhoudingen; cruciaal om in samenwerking met diverse partijen resultaten te bereiken. Innovatie- en ontwikkelingsgericht; vooruitkijkend naar de arbeidsmarkt van de toekomst Ondernemend en overtuigend, een sterk resultaatgerichte instelling. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 22 februari 2018, van 12.30 tot 16.30 uur. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Bestuurssecretaresse

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Bestuurssecretaresse. Algemeen Standplaats:        Bestuurssecretaresse Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:         01-09-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Organisatie De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. De bestuurssecretaresses van de gemeente Zoetermeer werken binnen het team bestuursondersteuning. Als bestuurssecretaresse werk jij direct voor één of meerdere leden van  het college van burgemeester en wethouders. Binnen het team bestuursondersteuning werken bestuurssecretesses, bestuursadviseurs, bestuursondersteuners en medewerkers kabinet nauw samen aan de optimale ondersteuning van het college. Het huidige team bestaat uit zes bestuurssecretaresses, zes bestuursadviseurs, twee bestuursondersteuners en twee medewerkers kabinet. Opdracht In verband met vertrek van twee interim secretaresses zijn wij op zoek naar ervaren secretaresses  voor een periode van 3 maanden met de optie tot verlening. Jouw uitdaging/werkzaamheden Als bestuurssecretaresse ben jij verantwoordelijk voor de directe secretariële ondersteuning van één of meerdere leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer. Jij bent in staat om uiterst zorgvuldig, zelfstandig, professioneel en volledig digitaal ondersteuning te bieden aan één of meerdere bestuurders. Van jou verwachten wij dat jij flexibel en klantgericht bent en geen negen tot vijf mentaliteit hebt. Jij werkt in deze functie coöperatief en nauw samen met het college, jouw directe collega’s uit het team bestuursondersteuning, de ambtelijke organisatie en derden. Verder ben jij resultaatgericht, initiatiefrijk, communicatief vaardig en ben jij bereid te investeren in de organisatie, het team en jezelf. Hoofdtaken Algemene secretariële dienstverlening (volledig digitaal) aan één of meerdere leden van het college van burgemeester en wethouders. Agendabeheer, e-mailbeheer, eventueel beheer facebookpagina bestuurder, afspraken maken. Telefoonbehandeling, boodschappen aannemen en algemene informatie verstrekken. Ontvangen bezoekers. Behandelen van correspondentie. Voorbereiden - organisatorisch en administratief - van vergaderingen en bijeenkomsten. Uitzetten van afspraken, klachten, meldingen en actiepunten in de organisatie en voortgangsbewaking; toezien op voortgang en tijdige afhandeling van afspraken, klachten, meldingen en actiepunten; koppelt waar nodig terug. Signaleren en informeren van bestuur, directe collega’s en organisatie over voor partijen van belang zijnde zaken. Meedenken over het werkproces en bijhouden ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Persoonlijke profiel Minimaal 3 jaar aantoonbar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bestuurssecretaresse bij een gemeentelijke overheid Minimaal afgeronde secretariële opleiding op MBO 4 niveau 32 uur per week beschikbaar Per aanvangsdatum inzetbaar Competenties Gevoel voor politieke en ambtelijke verhoudingen Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Uitstekend in staat te werken met standaard kantoorapplicaties en volledig digitaal te werken Geen negen tot vijf - mentaliteit Overige competenties: klantgericht, dienstverlenend, stressbestendig, positief, flexibel, zelfstandig maar ook coöperatief, bereid om in het team te investeren, proactief, resultaatgericht, accuraat, tactvol, neemt initiatief, representatief, zakelijke houding Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 21 februari 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

HR adviseur

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een HR adviseur. Algemeen Standplaats:        Berkel Enschot Startdatum:        13-02-2018 Einddatum:         12-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Bedrijfsonderdeel De functie van HR adviseur maakt onderdeel uit van de afdeling HR C&O en Groep. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de HR ondersteuning van de afdelingen die op groepsniveau zijn georganiseerd (o.a. HR, Communicatie, Financiën, IT, Veiligheid, Audit, Huisvesting) en Commercie & Ontwikkeling. Het doel van HR Concerndiensten is – in samenwerking met de HR expertise centra- de afdelingen optimaal te ondersteunen en adviseren op HR en Organisatie gebied, zodat zij op een effectieve en efficiënte wijze de doelstellingen kunnen behalen. Je rapporteert aan de manager HR die op haar beurt rapporteert aan de Directeur HR Concerndiensten. Doel van de functie / Verantwoordelijkheden Als HR adviseur ben je onderdeel van de afdeling HR Concerndiensten. Deze afdeling ondersteunt de afdelingen op concernniveau. Je adviseert het management proactief op met name de uitvoering van het HR beleid. Daarnaast draag je bij aan ontwikkelvraagstukken en prestatie- en formatiemanagement. In de rol HR adviseur ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van een of meerdere (staf)afdelingen. We zoeken een HR Adviseur die een zelfstandige en volwaardige gesprekspartner is voor het management. Tevens ben je als HR Adviseur verantwoordelijk voor het vormgeven en aanreiken van een integraal en samenhangend geheel van HR-instrumenten. Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR-beleid en de HR-instrumenten. De HR Adviseur is de bewaker en coördinator van de uitvoering van het HR-beleid en de HR-instrumenten. Vanuit deze rol stel je het business management in staat om de noodzakelijke veranderingen te realiseren en de individuele en collectieve bijdragen van medewerkers op korte en lange termijn te verhogen ten voordele van de onderneming. Je redeneert weliswaar vanuit het bestaande beleidskader en –instrumentarium, maar je geeft ook aan waar een en ander aangepast/geoptimaliseerd kan worden.   Werkzaamheden Adviseren en ondersteunen van managers op alle facetten van het HR gebied (in -door- en uitstroom, opleiding/training, verzuimbegeleiding); Organisatie advies business management (sparringpartner); Toepassing HR-Instrumentaria; Professionaliseren HR Processen. Persoonlijke profiel Je bent een onafhankelijke professional met lef die graag in teamverband werkt. Je hebt een ondernemende houding en bent in staat impact te hebben op je omgeving. Je acteert als verbindende factor die relatiegericht is, maar je bent ook in staat kritische vragen te stellen. Minimaal een afgeronde HBO opleiding. Een opleiding op het gebied van HRM is een pré; Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een gelijkwaardige functie. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied, de organisatie en wet- en regelgeving t.a.v. het vakgebied. Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent per direct beschikbaar  Competenties Klantgericht; Doel- en resultaatgericht; Organisatiebewust; Contactueel zeer vaardig op diverse niveaus; Proactief en daadkrachtig; Straalt betrokkenheid en enthousiasme uit; Integer. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​Indien je wordt uitgenodigd voor een intake dan zal deze op maandag 12 februari 2018 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

WOZ Taxateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een WOZ Taxateur (niet-woningen). Algemeen Standplaats:       Venray Startdatum:        02-04-2018 Einddatum:        31-03-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   20 Werkzaamheden (modelmatig) Taxeren van de courante niet-woningen Taxeren van agrarische objecten Taxeren incourante niet-woningen d.m.v. gecorrigeerde vervangingswaarde Afhandelen van WOZ-bezwaarschriften en ondersteuning beroepsschriften Ondersteuning jurist bij hoorzittingen in het kader van de Wet WOZ Contacten met externe partijen, zoals accountants en gemachtigde partijen Verantwoordelijk voor de objectafbakening en afstemming met de BAG Verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles voor de landelijke toezichthouder Functie-eisen Je bent in het bezit van een relevant voor de functie afgeronde Hbo-opleiding Je bent in het bezit WOZ-diploma van SVMNIVO Je staat ingeschreven in de Kamer WOZ van Nederlands Register Vastgoed Taxateurs Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de genoemde functieomschrijving, waarvan bij voorkeur 3 jaar binnen het gebied Noord-Limburg je hebt aantoonbare ervaring met de waarderingsapplicatie GT-WOZ Je hebt kennis van de belastingapplicatie GT Heffen en Innen Competenties Het zelfstandig en in teamverband kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en waar mogelijk komen met initiatieven tot verbetering van het werkproces Flexibele (werk)houding Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden Binnen het team kunnen fungeren als vraagbaak m.b.t. tot de algehele uitvoering van de WOZ-processen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 21 februari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Werving & Selectie

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Werving & Selectie. Algemeen Standplaats:       De Bilt Startdatum:        05-02-2018 Einddatum:        04-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:  24 Omschrijving Organisatie Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.  Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk. In het afgelopen jaar hebben we met elkaar een organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. Op 2 januari 2018 zijn we met onze vernieuwde organisatie gestart. In deze organisatie is een groot aantal vacatures waar werving- en selectieprocedures voor gestart moet worden.     Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als Adviseur Werving en Selectie Opdracht Je brengt voor leidinggevenden en de organisatie-eenheden (die onderverdeeld zijn in teams) de vacatures in beeld. Je adviseert over alle te nemen stappen om tot invulling van deze vacatures te komen en voert deze ook uit.  Je stelt in samenwerking met de leidinggevenden en de teamleden de personeelsadvertenties en/of vacatureteksten op. Je adviseert en ondersteunt leidinggevenden en de organisatie-eenheden bij het totale proces van werving- en selectie. Je adviseert en ondersteunt leidinggevenden en de organisatie-eenheden bij de werving en selectie van tijdelijke krachten/inhuur. Je hebt wekelijks overleg met leidinggevenden, de personeelsadviseurs en de personeelsmedewerkers over de vacatures en de voortgang van procedures. Persoonlijke profiel Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van HRM/Personeel & Arbeid; Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op een P&O- ofwel HR- afdeling; Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur werving en selectie. Competenties Je kunt goed schakelen tussen de diverse onderwerpen/vraagstukken Je hebt gedegen actuele computerkennis (Microsoft Office en andere pakketten) Je hebt gedegen actuele kennis en ervaring met social media (LinkedIn, Instagram, Facebook etc.) Je hebt snel inzicht wat de inhoud van een functie is en welke plaats deze in een team neemt Je hebt snel inzicht wat de gevoeligheden in de functie zijn Je legt makkelijk contacten en vindt snel je weg in een nieuwe omgeving die volop in het teken staat van “innoveren door te verbinden”. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 februari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Stedenbouwkundige

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Stedenbouwkundige. Algemeen Standplaats:       Almere Startdatum:        12-02-2018 Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:  24 Omschrijving De Afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. De afdeling regisseert de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord 2014-2018: “Almere is en blijft de bouwstad van Nederland. Almere biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteit en prijsklasse, voor zowel de koop- als de huurmarkt. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.”De komende jaren moet dit uitmonden in o.a. de realisatie van ruim 1000 woningen per jaar. Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere. Werkzaamheden De Stedenbouwkundige verricht werkzaamheden met betrekking tot gemiddeld complexe vraagstukken. Met name gericht op de middellange termijn en/of korte termijn. De Stedenbouwkundige functioneert in (grote) projecten die spelen in bestaand stedelijk gebied, dan wel in uitleggebieden. Het kan hierbij gaan om het opstellen van ontwikkelingsplannen, verkavelingsplannen en inrichtingsplannen.   De volgende taken behoren tot deze functie: Opstellen en ontwerpen van stedenbouwkundige visies, plannen (structuur-, ontwikkelings-, verkavelings- en inrichtingsplannen, kavelpaspoorten) en goed kunnen schakelen tussen al deze schaalniveaus en het opstellen van rapportages en randvoorwaarden voor ontwikkeling Toetsen, adviseren en begeleiden van voorstellen van externen, zoals  architecten, ontwikkelaars en particulieren aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden Adviseren over keuzes voor korte, middellange en lange termijn opgaven in Gebiedsontwikkeling In staat om op zowel gebieds-, stads- en regionaal niveau te denken en te werken Toelichten, presenteren en verdedigen van plannen Functie-eisen Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een WO-opleiding op het gebied van Stedenbouw/architectuur/bouwkunde Minimaal 4 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als Stedenbouwkundige bij een gemeente Ruime kennis van en ervaring met stedelijke ontwikkeling (bijv. gebiedsontwikkeling en/of stedenbouw) en affiniteit met andere vakgebieden binnen de directie Stedelijke Ontwikkeling Heeft een zakelijke, procesgerichte instelling (generalist) met oog voor ambitie en kwaliteit van de vakmatige inhoud van de producten van de dienst Heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring met de principes van projectmatig werken Heeft een breed netwerk De Stedenbouwkundige is een stevige, inspirerende en evenwichtige persoonlijkheid, is deskundig in het vakgebied, innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen. Hij/zij kan buiten de kaders denken en zoekt actief de samenwerking met collega’s binnen de projecten/gebieden. Is bekend met de technische mogelijkheden van de softwarepakketten: Microstation, AutoCad, Sketchup, Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop en InDesign). Competenties Omgevingssensitiviteit/bestuurlijke sensitiviteit Analyseren Creatief Resultaatgericht handelen Initiatief nemen Overtuigen Visie Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op donderdag 8 feruari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Personeelsadviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Personeelsadviseur Algemeen Standplaats:       Zevenbergen Startdatum:        01-02-2018 Einddatum:         30-07-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Moerdijk verrast je met haar samenspel tussen contrasten: zand en klei, water en polders, uitgestrekt platteland en dynamische industrie, creatie en recreatie. Een forse gemeente wat betreft oppervlakte, waarvan 2400 hectare bol staat van actie: het Zeehaven- en Industrieterrein, strategisch gunstig gelegen tussen Rotterdam-Antwerpen is goed voor zo’n 10.000 banen. Het is ook een gemeente waar het verenigingsleven bloeit en de band tussen inwoners en gemeente gestalte krijgt in onder meer het werken met gebiedsplannen. Kortom, een niet-alledaagse gemeente waar altijd wat te beleven is.   Ook intern is er volop beweging: we zijn bezig met een breed gedragen organisatievernieuwing die veel energie losmaakt. We werken in en aan een cultuur waarin samenwerken, aanspreken, bevlogenheid en vertrouwen gewoon zijn. Dit vertaalt zich in veel eigen verantwoordelijkheid en werkplezier waarin ruimte is om te experimenteren. De P&O collega’s willen medewerkers inspireren om samen te bouwen en te werken aan een meer professionele organisatie en aan een realistische kwaliteitsslag.   Om deze ontwikkeling te ondersteunen is het team P&O op zoek naar een personeeladviseur. Werkzaamheden Je bent sparringpartner voor het management en de interne organisatie bij de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid;  Je hebt een sterk inlevingsvermogen, bent organisatiesensitief en weet de belangen van de interne klant goed in kaart te brengen en je adviseert op basis van maatwerk; Je adviseert en begeleid zelfstandig bij vraagstukken op het vlak van o.a. organisatieontwikkeling, werving en selectie, rechtpositie, ziekteverzuim en mobiliteit; Je schrijft beleid of levert een bijdrage aan beleidsnotities en regelingen;  Je levert een bijdrage aan organisatie brede projecten; Je speelt proactief in op ontwikkelingen op HR gebied en draagt bij aan de optimalisatie van de werkprocessen in het team; Je hebt ervaring met werken in een politiek bestuurlijke omgeving; Je vindt het leuk om in een dynamisch team te werken en te sparren met collega’s. Persoonlijke profiel Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van P&O; Ervaring binnen gemeentelijke organisaties (CAR/UWO) Een daadkrachtige en resultaatgerichte persoonlijkheid met oog voor mens en organisatie; Besluitvaardigheid, flexibiliteit, kunnen anticiperen op veranderingen en initiatief hiertoe nemen; Een pro actieve en energieke houding; Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; Je bent empathisch en discreet. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur Arbeidsontwikkeling

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Arbeidsontwikkeling Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        01-02-2018 Einddatum:         30-07-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   28 Omschrijving Concernprofiel De ambitie van Werk en Inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor levensonderhoud. Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet. Wij verwachten dat Rotterdammers die kunnen werken er alles aan doen om een baan te vinden. Werkgevers hebben de banen die Rotterdammers een zelfstandig inkomen kunnen bieden. Daarom zijn de werkgevers onze klanten. Hun vraag en ondersteuningsbehoefte zijn leidend in onze aanpak. Wij verbeteren voortdurend onze processen en zetten onze mensen en middelen in waar het rendement het grootst is.   Opdrachtomschrijving Rotterdam streeft ernaar om in Nederland een voorbeeld te zijn van ‘inclusiviteit’. Door middel van het programma Rotterdam Inclusief wordt hierom gebouwd aan een toonaangevend arbeidsontwikkelbedrijf voor 2.600 medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vallend binnen de groep lage loonschalen, participatiewet, sociale werkvoorziening en nieuw beschut. Dit gebeurt zo renderend mogelijk, op basis van een realistisch en houdbaar business model. Dit model kenmerkt zich 1) door een strategie waarbij we ons meer richten op het vele interne, eenvoudige werk dat het concern Rotterdam te vergeven heeft. Aanvullend hanteren we de strategie dat we 2) de exploitatie van het werk zoveel mogelijk door de markt laten doen.  Resultaten Implementatie en borging van Werkstap binnen de Werk en Inkomen-onderdelen groepsdetachering en beschut werk. Samen met de commercieel projectmanager bestaande product-, marktcombinatie (PMC) uitwerken om het toekomstig werkportfolio inzichtelijk te maken met betrekking tot de totale doelgroep van Rotterdam Inclusief (2.600 medewerkers vallend binnen lage loonschalen): Inzichtelijk maken van de arbeidsontwikkelpotentie van de totale doelgroep. Het uitdenken van passend werk in de vorm van arrangementen voor de doelgroep. Meewerken aan het toekomstig werkportfolio waarbinnen de doelgroep hun werkzaamheden verrichten. Het mede-uitdenken van het nieuw vorm te geven organisatieonderdeel dat binnen Rotterdam Inclusief het acquisitieteam vormt, teneinde toe te groeien naar de meest renderende PMC mix dat in het teken staat van arbeidsontwikkeling. Ontwikkelen van een propositie m.b.t. arbeidsmatige dagbesteding.   Persoonlijke profiel Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met ervaring binnen het vakgebied van projectmanagement én advisering. De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk Training Werkstap praktijkopleider. De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk Training Werkstap administrator. De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk Teamcoaching Ervaring met adviseren, coachen en begeleiden van de teams binnen beschutte werkomgeving m.b.t. Werkstap en Arbeidsontwikkeling Ervaring met strategisch gesprekspartner en adviseur voor het management Ervaring met borging Werkstap op de werkvloer binnen een groot SW-bedrijf Ervaring met begeleiding strategiesessies voor MT's binnen gemeenten en SW-bedrijven ​Ervaring met inhoudelijke caseload gesprekken gevoerd hebben met jobcoaches en consulenten Werk binnen gemeenten en SW-bedrijven. Kennis op het gebed van verandermanagement binnen gemeenten en SW-bedrijven op het gebied van transitie naar een nieuwe organisatie. Brede kennis op het gebed van verandermanagement binnen gemeenten en SW-bedrijven op het gebied van transitie naar nieuwe business modellen. Kennis van ontwikkeling leerwerktrajecten gekoppeld aan kwalificatiedossiers (MBO) Je bezit een brede kennis van de methodiek én het systeem Werkstap. Daarnaast ben je werkzaam geweest als implementatiecoach  Werkstap. Binnen het speelveld van Rotterdam Inclusief ondersteun je de commercieel projectmanager op de beschreven resultaten. Je hebt een heldere visie en weet dit pragmatisch te vertalen naar concrete uitkomsten. De methodiek / het systeem Werkstap is geborgd in de lijnorganisatie, waarbij de huidige ontwikkelingen aansluiten op de vraag vanuit Rotterdam Inclusief. Het is noodzakelijk een brede kennis en ervaring te hebben binnen het sociale domein en wet- en regelgeving van W&I. Competenties Overtuigend Analytisch vermogen Besluitvaardig Resultaatgericht Verbindend Pragmatisch Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerk(st)er personeels-en salarisadministratie

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerk(st)er personeels-en salarisadministratie. Algemeen Standplaats:       Leeuwarden Startdatum:        01-02-2018 Einddatum:         31-01-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Je gaat veel verschillende dingen doen. Dat gaat van het maken van brieven tot salarisverwerking. En van controles tot advisering over salaris en rechtspositie. Je werkt nauw samen met je collega’s van de administratie, met P&O-adviseurs en hebt gevraagd en ongevraagd contact met allerlei mensen uit de organisatie over soms heel uiteenlopende onderwerpen. Soms heb je contacten met externe instanties als ABP en fiscus. Geen dag is hetzelfde. 1 januari 2017 is ons nieuwe personeelsmanagement systeem Workforce ingevoerd. Je gaat een rol spelen bij het wegwijs maken van medewerkers daarin en wordt betrokken bij de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe modules. Daar zit een grote uitdaging. Het accent in de functie ligt bij het salarisdeel en in mindere mate bij het personeelsadministratieve deel. De controlerol en de samenwerking met de P&O-adviseurs vraagt Persoonlijke profiel Salarisverwerking bij de overheid is voor jou gesneden koek. Wij zoeken iemand met ruim aantoonbare ervaring met het verwerken van gegevens in Workforce/ADP. Je hebt affiniteit met cijfers en je bent snel ingewerkt in je nieuwe werkomgeving. Je bent aan de ene kant een zelfstandige werker die een deel van de organisatie samen met de P&O-adviseur bedient. Aan de andere kant ben je een teamplayer die samen met je collega’s van de administratie voortdurend alert is op verbetering van processen en inhoud, gericht op een hoge kwaliteitsnorm. Dat doe je vanuit accuratesse. Je bent helder en waar nodig stevig in je communicatie met anderen. Je vindt het een uitdaging om samen met je collega’s Workforce verder uit te bouwen en de organisatie daarin mee te nemen. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Personeels- en Salarisadministrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Personeels- en Salarisadministrateur Algemeen Standplaats:       Oldebroek Startdatum:        22-01-2018 Einddatum:        29-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Oldebroek is een gemeente op de Noord-Veluwe met 23.000 inwoners en bestaat uit zes dorpskernen. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Met rust, ruimte en een afwisselend landschap bieden wij volop mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Oldebroek werkt aan een nieuwe organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we onder het motto 'Oldebroek, voor mekaar'. ‘Oldebroek, voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een nieuwe aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. Deze aanpak vraagt van een ieder een andere rol. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen en aan professionals met een modern klantbewustzijn. De gemeente Oldebroek werkt op het gebied van de salarisadministratie nauw samen met de gemeente Elburg. Beide gemeenten hebben een eigen salarisadministratie, maar werken waar het kan samen aan onderhoud, ontwikkeling en vernieuwing. De functie Wij zoeken een personeels- en salarisadministrateur met ruime ervaring bij gemeenten en met PIMS (Centric) en e-HRM. Je bent cijfermatig en administratief goed onderlegd en draagt vanuit je kennis en kunde bij aan de digitalisering van onze HR-processen. Als personeels- en salarisadministrateur richt je je met name op: • de maandelijkse verwerking van alle salarismutaties in PIMS (Centric); • het zorgen voor een correcte salarisproductie en uitbetaling van de salarissen; • het uitvoeren van controles op salarissen en personele mutaties; • het optimaliseren en borgen van werkprocessen van de HR administratie; • het beantwoorden van vragen van medewerkers over salarisstroken, inhoudingen, declaraties en pensioenopbouw; • het produceren van managementinformatie; • vanuit jouw rol bijdragen aan het optimaliseren van de HR-dienstverlening aan interne klanten. Persoonlijk profiel Minimaal HBO werk- en denkniveau Minimaal afgeronde administratieve opleiding op MBO-niveau aangevuld met een Praktijk Diploma Loonadministratie Ruime werkervaring als personeels- en salarisadministrateur Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als salarisadministrateur bij een gemeente​ Actuele kennis van de CAR UWO, sociale zekerheid- en arbeidsrecht en belastingwetgeving in relatie tot personeels- en salarisadministratie ​Minimaal 1 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het personeelsinformatie- en salarissysteem PIMS (Centric) Ervaring met het werken met Excel, MS Office​ Ervaring met het digitaliseren van HR-processen Competenties Analytisch: je doorziet vraagstukken en processen op het gebied van personeels- en salarisadministratie en weet daar pro-actief naar te handelen Accuraat: je voert werkzaamheden uit binnen de gestelde afspraken en volgens geldende normen Plannen en organiseren: je brengt structuur aan in je werk en bent in staat zelf je werk te plannen en organiseren Samenwerken: je denkt en doet actief mee in de ontwikkelingen binnen het HR-team en betrekt daarbij tijdig de juiste collega’s  Klantgericht: je kunt je goed verplaatsen in je interne klanten en denkt proactief mee over passende oplossingen Communicatief: je legt salaristechnische informatie uit op een voor je klanten begrijpelijke manier Ontwikkelingsgericht: je bent gericht op het voortdurend ontwikkelen en verbeteren van de HR-dienstverlening met focus op digitalisering. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken vinden plaats op woensdag 17 januari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

P&O Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een P&O Adviseur. Algemeen Standplaats:       Cuijk Startdatum:        22-01-2018 Einddatum:        26-04-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving In deze rol bied je algemene ondersteuning bij het team P&O en ben jij mede verantwoordelijk voor het aantrekken van tijdelijke inhuurkrachten via een inhuurdesk. Je controleert de opdrachten op tijdigheid, volledigheid en juistheid en indien nodig adviseer je de (team)managers hierover. Daarnaast verricht je projectmatige werkzaamheden op het gebied van werving en selectie, onder andere de uitvoering van een trainee project. Ook stel je het verzuimbeleid op. Functie-eisen HBO opleiding richting HRM Ervaring met het opstellen van P&O regelingen / beleidsstukken Ervaring met het, via een inhuurdesk, aanbesteden van inhuuropdrachten voor tijdelijk personeel Ervaring met het werken voor een Omgevingsdienst Kennis van de CAR-UWO Competenties Algemene indruk Kennis van zaken Werkervaring Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 16 januari in Den Bosch. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Handhaver Sociale Dienstverlening

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Handhaver Sociale Dienstverlening. Algemeen Standplaats:       Haarlemmermeer Startdatum:        01-01-2018 Einddatum:        31-12-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 (4 x 9 van dinsdag t/m vrijdag) Omschrijving Kern van de visie van de gemeente Haarlemmermeer is dat niemand ten onrechte een uitkering moet kunnen ontvangen vanuit het principe dat anders ons sociale zekerheidsstelsel niet meer te rechtvaardigen is en onbetaalbaar wordt. Deze visie is mede gebaseerd op het landelijk beleid rond hoogwaardig handhaven. Dat gaat uit van zowel een preventieve als repressieve aanpak. De gemeente voert dat concept van hoogwaardig handhaven op hoofdlijnen uit . Niettemin wordt naleving en handhaving gezien als een belangrijke pijler onder onze visie om de dienstverlening te optimaliseren en daarin een transformatie te bereiken van zware naar lichte vormen van ondersteuning. Specifiek voor rechtmatigheid verstaan we daaronder dat we als gemeente erop uit zijn om inwoners aan te moedigen, te stimuleren om de regels en afspraken spontaan na te leven. Kernbegrippen daarbij zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid, klantgericht en duidelijkheid. Dat appel op spontane nalevingsbereidheid gaat pas werken als de inwoner en de gemeentelijke organisatie met elkaar in gesprek zijn, wederzijds afspraken worden gemaakt over de dienstverlening en inspanningen van de inwoners en als sluitstuk er ook controles en maatregelen volgen op het niet nakomen van afspraken. Die optimale dienstverlening met als focus een frequenter en intensiever klantcontact zijn we aan het realiseren door gebiedsgericht werken en case management in te voeren.  Werkzaamheden Het afhandelen van fraude meldingen, door onderzoek te doen, observeren, huisbezoek, e.d.  Het afhandelen van bijstandsfraude bijvoorbeeld door het opstellen van een fraude rapport  Samen met de inkomensspecialist het afleggen van huisbezoeken Het uitvoeren van heronderzoeken Het coachen, adviseren en ondersteunen van de inkomensspecialisten en casemanagers werk in preventie van fraude en fraude alertheid Kandidaatomschrijving HBO werk- en denkniveau Minimaal 5 jaar ervaring met handhaving binnen de gemeentelijke sociale dienstverlening Kennis van de participatiewet en bestuursrecht  Goede communicatieve en redactionele vaardigheden Kunnen omgaan met weerstand en agressie Kennis van de systemen GWS4ALL en Verseon   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Mobiliteitsadviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Mobiliteitsadviseur. Algemeen Standplaats:       Groningen / Leeuwarden Startdatum:        01-02-2018 (eerder indien mogelijk) Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   16-24 Omschrijving Je voert individuele trajecten op locaties van de Kamer uit. Je begeleidt kandidaten richting een nieuwe baan. Enerzijds geef je inzicht in het zelfbeeld, de ambitie, de ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidskansen van de werknemer. Anderzijds zie je er op toe dat de kandidaten zich naar behoren inzetten. Tevens voer je VWNW-onderzoeken uit en schrijf je rapportages. Dit alles binnen de kaders van het VanWerkNaarWerkbeleid. Incidenteel geef je een training of workshop. Je bent in staat een kritische analyse te maken en te schrijven van iemands kansen op de arbeidsmarkt en onderliggende factoren. Verder weet je de zelfredzaamheid en motivatie van de VWNW-kandidaten te stimuleren. Je werkt nauw samen met onze arbeidsmarktmakelaars. Je zorgt dat je kandidaat klaar is voor de arbeidsmarkt en gemotiveerd is om uit te stromen naar ander werk. Je hebt kennis van het ARAR en specifiek het VanWerknaarWerk beleid van de rijksoverheid. Rapportage en administratie zijn voor jou logische onderdelen van deze opdracht. Je kunt tenslotte een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met aanvullende relevante trainingen Je bent in het bezit van een NOLOC certificering Je hebt kennis van de regionale arbeidsmarkt Minimaal 5 jaar ervaring met mobiliteits- en uitstroomtrajecten voor middelbaar geschoold en hoger opgeleid personeel in complexe grote organisaties Ervaring bij een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) of overheid is een pre Competenties Analytisch vermogen Coachen Communiceren Organisatiesensitiviteit Resultaatgericht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 16 januari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Wia Casemanager

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Wia Casemanager. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        11-12-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   38 Omschrijving De WIA Casemanager is verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren over de schadelastbeheersing op het gebied van arbeidsongeschiktheid (en verzuim) door het voeren van de volledige regie over de voortgang van het re-integratieproces gedurende de poortwachter- en WGA periode. De functie Gedurende de poortwachterperiode bewaak en adviseer je pro-actief over het beperken van schadelast, het voorkomen van instroom, de optimale inzet dienstverleners en het benutten van financieringsmogelijkheden. Gedurende deze periode ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de begeleiding niet bij jou. Bij de beschikking neemt je de re-integratiebegeleiding van de (ex) werknemer volledig over. Na een zorgvuldige controle van de beschikking adviseer je over eventuele aanvullende acties zoals het maken van bezwaar. Vanaf dat moment controleer je periodiek of er toegenomen arbeidsmogelijkheden zijn of deze met behulp van specifieke behandeling gecreëerd kunnen worden.   Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je de inhoud van het re-integratiedossier kent en weet welke acties je op basis van sociale wetgeving moet ondernemen. Daarnaast moet je in staat zijn om een goede kosten- en baten analyse te maken waarbij WGA risico-inschatting, de mogelijkheid om de re-integratie te bespoedigen en eventuele financieringsmogelijkheden belangrijke factoren zijn. Tot slot moet je 'gevoel' hebben voor een dossier en kunnen herkennen dat het proces niet goed loopt. Functie-eisen Een HBO/WO werk en denkniveau Kennis van het domein preventie, verzuim, arbo, re-integratie, zorg, subsidieregelingen en arbeid Actuele kennis van sociale (zekerheid) wetgeving, WIA en deze in de praktijk kunnen toepassen  Competenties Commerciële, zakelijke en dienstverlenende instelling Praktische instelling en vermogen tot plannen en organiseren Flexibel en stressbestendig Doelgericht en standvastig Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden Mensen kunnen en durven aanspreken op hun gedrag, activiteiten en resultaten Initiatiefrijk, assertief en pro-actief   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

P&O adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een P&O adviseur Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Opdracht De opdrachtgever(s) Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij helpt medewerkers en managers om de best mogelijke resultaten te bereiken en complexe maatschappelijke opgaven te realiseren. Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid. Personeel en Organisatieadvies zet zich in op het vlak van: Het verder verbeteren van de uitvoerende processen, het vereenvoudigen en eenduidig maken van de overige HR- adviesprocessen, het standaardiseren van formulieren en het stroomlijnen en uniformeren (van de toepassing) van regelgeving. Het opleiden van medewerkers wat betreft kennis en vaardigheden, het doorvoeren van een cultuurprogramma gericht op gedragsverandering en het inrichten van keten- en processturing. Verwachtingenmanagement, verandermanagement en communicatie richting gebruikers en medewerkers. Het ontwikkelen van de adviesfunctie binnen de organisatie, in een richting waarbij de manager centraal staat in de advisering, maar wel vanuit een focus gericht op het belang van de gehele organisatie. Personeel en Organisatieadvies is onderdeel van Bedrijfsvoering. ​Werkzaamheden Gevraagd en ongevraagd adviseren  van het management over PenO vraagstukken die spelen binnen de organisatie Zelfstandig als enige adviseur adviseren en ondersteunen management van 2 rve 's  bij toepassing van instrumenten van personeelsbeleid, waaronder arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Implementeren van  P en O beleid en helpen realiseren  van de  opgave binnen de organisaties waar de adviseur werkt. Waar nodig neemt de adviseur deel aan projectgroepen Analyseren en waar nodig opstellen van managementinformatie op gebied van P&O Persoonlijk profiel De kandidaat is in het bezit van een erkende HBO of WO diploma op het gebied van Personeel en Organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. De kandidaat heeft een goed netwerk binnen de gemeente Amsterdam en kennis van de gemeentelijke organisatie. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een grote (overheids)organisatie. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als P&O adviseur bij een grote (overheids)organisatie. De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 6 maanden bij een van de G4 gemeenten als P&O adviseur gewerkt. De kandidaat heeft recente ervaring met soortgelijke opdracht binnen de gemeente Amsterdam (met referentie). Competenties Omgevingsbewustzijn,  Samenwerken,   Relatiebeheer,  Initiatief,  Resultaatgerichtheid,  Overtuigingskracht,  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De aangeboden kandidaat is beschikbaar tijdens de selectiefase op dinsdag 21 november). ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Adviseur kopersbegeleiding

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur kopersbegeleiding Algemeen Standplaats:       Hilversum Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   20 Omschrijving Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust  voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. Opdracht De gemeente Hilversum is bezig met de realisatie van een nieuwe woonwijk (van 350-650 woningen), genaamd Anna's Hoeve. De gemeente heeft in Anna's Hoeve particuliere ontwikkeling mogelijk gemaakt, zowel particulier opdrachtgeverschap (PO) als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De gemeente Hilversum heeft weinig ervaring met PO trajecten en daarom zouden zij graag een adviseur inhuren die ruime ervaring heeft met kopersbegeleiding bij PO. Het gaat hierbij om het verzorgen van de kopersbegeleiding, waarbij de adviseur het aanspreekpunt is voor de kopers en hen verder begeleid gedurende het ontwerp- en bouwtraject. Persoonlijk profiel Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur kopersbegeleding voor een gemeente in de afgelopen 5 jaar Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met kopersbegeleiding bij particulier opdrachtgeverschap in de afgelopen 7 jaar          Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een middelgrote gemeente (75.000-95.000 inwoners) in de afgelopen 5 jaar  Aantoonbare werkervaring met innovatieve nieuwbouw  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met PO initiatieven met een omvang van 5 tot 25 woningen in de afgelopen 5 jaar Kennis van civieltechnische werkzaamheden Juridische kennis met betrekking tot koopovereenkomsten Competenties Klantvriendelijk en zakelijk (bewaakt de kaders en flexibel waar mogelijk Communicatief vaardig Stressbestendig Zelfstandig Nauwkeurig Besluitvaardig Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Recruiter

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Recruiter Algemeen Standplaats:        Amersfoort Startdatum:        13-11-2017 Einddatum:        31-01-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   40 Omschrijving   In verband met het vertrek van de recruiter dient deze rol ter overbrugging van de vaste werving tijdelijk ingevuld te worden door een Interim Recruiter. Wat je gaat doen? Kun jij een bepalende rol spelen bij de werving van nieuwe talenten? Heb jij een onderscheidende visie én trackrecord voor wat betreft wervingsaanpak? Weet jij met de nieuwste technieken, schaarse profielen uit de markt te benaderen en te interesseren voor onze organisatie? Ben je bereid om het beste uit jezelf en anderen te halen? Zo ja, dan ben je als Recruiter aan het juiste adres en wordt dit mogelijk jouw volgende carrièrestap! Als Corporate Recruiter ben je verantwoordelijk voor alle vacatures, veelal technische rollen, van een of meerdere toegewezen Business Units. Met jouw aanpak om altijd net dat beetje extra te doen weet jij de beste talenten te vinden en te overtuigen. Met ‘de beste’ bedoelen we niet alleen talenten met een technische bagage, maar ook (en vooral) talenten met het juiste DNA – P(roactive), R(eliable), O(pen). Als geen ander weet jij dat het realiseren van de juiste instroom van talenten om maatwerk, de nodige creativiteit en organiserend vermogen vraagt. Jij gaat niet alleen voor het realiseren van de juiste instroom van talenten, maar jij gaat ook voor quality of hire. Het spreekt voor zich dat jij ervoor zorgt dat het wervingsproces soepel en vlot verloopt en dat de juiste kandidaten met jou en de hiringmanager om tafel gaan zitten. Zo ben je continue op zoek naar de meest effectieve en efficiënte manier van samenwerken met als doel samen de beste resultaten te behalen. Een uitdagende functie die naast ondernemerschap ook de nodige sociale souplesse vraagt. In het kort Je bent een recruitment business partner; je denkt mee hoe recruitment verder ingericht kan worden, maar bent zelf ook hands-on bezig met het invullen van vacatures Je regisseert het on- en offline werving- en selectietraject Je positioneert als werkgeversmerk op de arbeidsmarkt Je stuurt op Quality of Hire HBO werk- en denkniveau Persoonlijk profiel HBO werk- en denkniveau; Enkele jaren ervaring als recruiter, bij voorkeur aan de kant van een werving en selectiebureau; Ervaring als corporate recruiter is een pré, evenals ervaring met het werven van technische profielen; Uitgebreide kennis van en ervaring met sourcing ‘Can-do’ mentaliteit; toont initiatief en bent doortastend Professioneel sparringpartner op alle niveaus Uitstekend gevoel voor belangen, behoeften en krachtvelden binnen de organisatie Overtuigingskracht, flexibel en goed in kunnen spelen op de verschillende belangen Competenties Betrouwbaar, Open en Proactief. Je bent dé specialist in jouw vakgebied en je hebt een proactieve en ondernemende instelling. Verder heb jij voor het succesvol invullen van deze functie: Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker HR

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Administratief/Operations Medewerker HR. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   28 Omschrijving Wegens zwangerschap van de vaste medewerker zijn wij op zoek naar een tijdelijke invulling van deze functie. Als HR Operations Medewerker/Administratief Medewerker HR heb je een administratieve en informerende rol op het gebied van in-, door- en uitstroom. Je vervult een actieve en professionele rol hierin.    Je werkzaamheden zijn afwisselend van aard. Met het team van HR Officers service je het lijnmanagement. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, managers en HR Business Partners voor tweedelijns vragen aangaande employee benefits.   Werkzaamheden  Alle voorkomende administratieve werkzaamheden rondom in- en uitstroom en overige personeelsmutaties In- en uitdiensttredingen van stagiaires afhandelen Uitwerken van correspondentie (zowel zelfstandig als van concept) Verwerken en afhandelen van post voor HR Officers en HR BP's Aanmeldingen bij UWV verzorgen New hire rapport draaien Filewerkzaamheden (digitaal dossier) Beantwoorden en afhandelen van de e-mails in de algemene mailbox van de HR Officers Afhandelen van (verspreiden) facturen Diverse ad hoc werkzaamheden Ondersteuning van de HR Officers in de breedste zin van het woord Functie-eisen MBO+ werk- en denkniveau Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke ondersteunende functie op HR  Competenties Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Goede beheersing van de Engelse taal is een pré Stressbestendigheid is een vereiste. Je voelt je thuis in een hectische omgeving Zelfstandige en flexibele instelling In staat om zelfstandig prioriteiten te kunnen stellen Zeer nauwkeurig en discreet kunnen werken is een vereiste Initiatiefrijk Cijfermatig ingesteld Enthousiast en gemotiveerd   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl