Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Communicatiestrateeg Autoluw

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Communicatiestrateeg Autoluw.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:       17-09-2018
Einddatum:        16-09-2019 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   16-24

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Functieomschrijving

Een belangrijk speerpunt voor het bestuur van de gemeente Amsterdam, in het kader van  Mobiliteit en luchtkwaliteit, is het autoluwer maken van de stad. De Agenda Amsterdam Autoluw neemt een prominente plek in in het coalitieakkoord. Het doel is een schonere lucht en meer voorrang aan de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer, met name door minder auto's in de stad. Maatregelen die in het coalitieakkoord zijn genoemd en/of verder worden verkend  zijn onder meer:

 • In 2025 zijn 7000 tot 10.000 parkeerplekken opgeheven
 • De parkeertarieven gaan omhoog voor bezoekers
 • Parkeervrij maken van smalle grachten
 • Meer investeren in ruimte voor de fiets
 • Touringcars worden geweerd binnen de A10 en beneden het IJ
 • Logistieke verbetering van de bevoorrading van de stad
 • Stimuleren mobiliteitsconcepten ter vermindering van autobezit
 • Amsterdam 2025 uitstootvrij (milieuzones)
 • Verbeteren van de taximarkt, o.a. versneld invoeren elektrisch vervoer
 • Verlaging van de maximum snelheid in woonstraten en op de A10
 • Inzet op veiliger maken van het verkeer
Om het doel te bereiken is het noodzakelijk om het debat met de stad aan te gaan en Amsterdam rijp te maken voor deze maatregelen. We zoeken een ervaren communicatiestrateeg, die dat debat met de stad vormgeeft en een participatietraject hiervoor opzet. Immers: veel mensen gaan profiteren, maar anderen niet. Hoe gaan we hiermee om? We zoeken een denker én een doener. Iemand die enthousiast en bekwaam is om zowel met de strategie als met de operationalisering ervan aan de slag te gaan. De strateeg heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van de positionering van deze bestuurlijke topprioriteit  én om hiervoor een bijpassende profileringstrategie te maken. Een communicatiestrateeg, die (samen met onze experts binnen het Communicatiebureau) de complexiteit van de opgave kan afpellen tot een eenduidig
verhaal voor de stad en die voor de invoering van de maatregelen een duurzame strategie ontwikkelt en (deels) uitvoert. Omdat de opgave veel verschillende thema's raakt (o.a. luchtkwaliteit, verkeer, infrastructuur, leefbaarheid) zijn interne communicatie en verbinding met de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente Amsterdam belangrijke aandachtspunten. Tot slot is deze strateeg budgetverantwoordelijk voor het deelbudget communicatie. 

Werkzaamheden
 • Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatie- en participatiestrategie, voor het debat met de stad (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, campagneadvies, onderzoek en monitoring)
 • Communicatiekalender opstellen
 • Communicatie- en participatiestrategie (deels) uitvoeren
 • Budgetbewaking
 • (Ad hoc) gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de projectmanager en het kernteam
 • Vanuit communicatie samenwerkingsverband opzetten en onderhouden met aanverwante thema's/organisatieonderdelen binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners)
 • Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Persoonlijke profiel

 • De kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
 • De kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's. Dit dient te blijken uit het cv
 • De kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met de uitrol van publiekscampagnes. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de rol van facilitator of procesontwerper. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als communicatiestrateeg ervaring met complexe verkeersvraagstukken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als communicatiestrateeg ervaring met gedragsbeïnvloeding. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft ervaring als communicatiestrateeg met complexe projecten en/of programma's op het gebied van duurzaamheid. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft ervaring als communicatiestrateeg met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda's. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. 

Competenties

 • Strategisch
 • Pro-actef
 • Overtuigend 
 • Verbindend
 • Creatief
 • Omgevingsbewust
 • Zelfstandig 

​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Beschrijf motiverend in maximaal 1 A4 de aanpak van de opdracht en geef voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten met benoeming van concrete resultaten.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Communicatiestrateeg Autoluw

Vacature nummer
180813D

Sluitingsdatum
2018-08-21