Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Senior communicatieadviseur Agenda Groen

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior communicatieadviseur Agenda Groen.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:       01-09-2018
Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   16-28

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Functieomschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt een ervaren, enthousiaste en hands-on senior Communicatieadviseur voor een verzameling van onderwerpen binnen het groene domein. Het gaat met name om de Agenda Groen en de invulling daarvan door het nieuwe college.
De gemeente Amsterdam investeert €35 miljoen in groen in een stad die groeit en volop in ontwikkeling is. In het coalitieakkoord staat dat er o.a. een stedelijke visie voor groen in de stad moet komen. Aandachtspunten zijn: meer vergroening in de stad, verbetering van klimaatadaptatie in de openbare ruimte, evenals  van de ecologische kwaliteit van het groen. Ook biedt het autoluw maken van de stad (een ander speerpunt van het college) mogelijk kansen tot vergroenen.
Daarnaast zijn de bomen in Amsterdam altijd een onderwerp van aandacht. Niet alleen de kap, maar  evengoed de herplant en de verhouding tussen die twee. Zo loopt sinds eind 2017 de vervanging van bijna duizend Canadese populieren. Naast Canadese populieren heeft de gemeente ook te maken met de Japanse duizendknoop, een plant die onder de grond een verwoestende werking heeft.
Groen heeft raakvlakken met thema's die stadsbreed spelen. Balans in het gebruik van groen door een toenamen van inwoners en bezoekers, de festivals in parken. Groen is daarom een onderwerp dat ook veel samenwerking vraagt van de verschillende gemeentelijke organisaties.

Werkzaamheden

 • De vraag van de organisatie in kaart brengen, de communicatieopgave bepalen, en er conclusies aan verbinden (analyseren). Deze vertalen naar een realistische communicatiestrategie in de juiste proporties met heldere meetbare (advies)producten (adviseren).
 • Kritische blik en draagvlak creëren. Zorgen voor verbeteren van 'producten'. En ook zorgen voor draagvlak bij directie, bestuur en raad: bij gesprekken aanwezig zijn, adviseren van collega's, meekijken met stukken (zoals voordracht voor college of raadsbrieven).
 • Vertalen strategie naar concepten voor middelen en media in samenwerking met collega's in andere disciplines, die disciplines op het juiste moment betrekken en zorgen voor onderlinge afstemming, ook met beleid en tussen directie, stadsdeel en Directie Communicatie.
 • Signaleren relevante ontwikkelingen (buitenwereld binnenhalen) en die vertalen naar de Amsterdamse praktijk (analyseren). Daarbij hoort ook: hoe denkt de wethouder, wat is het beeld van de Amsterdammer? Aansluiting zoeken.
 • Spin in het web: je weet de juiste mensen binnen de gemeente te vinden en verbindingen te maken.
 • Helikopterview: hebben we alles? Of zijn er raakvlakken met wat er elders in de gemeente speelt? Sluit dit aan bij de publieke opinie?
 • Coachen en begeleiden van enkele collega's in directe werkomgeving in hun de professionele ontwikkeling (begeleiden).

Persoonlijke profiel

 • De kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving. Dit dient te blijken uit het cv
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met de uitrol van publiekscampagnes. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe vraagstukken in het groene domein.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie bij  complexe projecten en/of programma's. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft ervaring met het organiseren en voorzitten van dialoogsessies met ondernemers en bewoner. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft ervaring als communicatieadviseur in complexe infrastructurele projecten in binnenstedelijk gebied (Daarbij ervaring met de doelgroepen, stakeholders en de daarbij horende communicatievormen). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur binnen de gemeente Amsterdam bij infrastructurele projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. 

Competenties

 • Strategisch
 • Pro-actef
 • Overtuigend 
 • Verbindend
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandig 

​Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Het motiverend schrijven bevat (1 A4) met een plan van aanpak waarin een concreet voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten wordt benoemd.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Senior communicatieadviseur Agenda Groen

Vacature nummer
180813C

Sluitingsdatum
2018-08-21