Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Senior Communicatieadviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Communicatieadviseur

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        02-01-2018
Einddatum:         31-12-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   32-36

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Functieomschrijving

In Amsterdam staat duurzaamheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Door te reguleren (met bijv. Milieuzones), te stimuleren (met subsidies  en kennisdeling) en te faciliteren (partijen verbinden, adviseren). Bij het communicatieteam Duurzaamheid zijn we nu op zoek naar iemand met een dubbelfunctie: senior communicatieadviseur gedragsbeïnvloeding en projectleider communicatie Milieuzone brom- en snorfietsen. In de eerste maanden is de verdeling min of meer gelijk, maar daarna (nadat de Milieuzone helemaal is ingevoerd)  zal de functie steeds meer verschuiven naar Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding in brede zin.

Opdracht 1, 16-18 uur. In de eerste plaats zoeken we een stressbestendige stevige senior communicatieadviseur die als projectleider stevig stuurt op de gewenste communicatie resultaten voor het project Milieuzone brom- en snorfietsen. Per 1 januari 2018 geldt binnen de gehele bebouwde kom van Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Dat betekent dat voertuigen met een datum eerste toetreding (DET) van 2010 of ouder vanaf 1 januari de stad niet meer in mogen.  Vanaf 1 mei zal daar ook op worden gehandhaafd. De projectleider communicatie is verantwoordelijk voor de implementatie van het communicatieplan en de verbinding in het communicatieteam zelf, en zorgt tevens voor de verbinding met het bredere duurzaamheidsteam. Daarnaast zoeken we iemand die zich het project snel eigen kan maken en zelfstandig kan opereren in een dynamische en politieke omgeving.

Opdracht 2, 16-18 uur. Duurzaamheid zit 'm vooral in gedrag. We zoeken een senior communicatieadviseur met aandachtsgebied gedragsbeïnvloeding. Dit is een nieuwe functie binnen het team bedoeld om het team te helpen de gedragscomponent van duurzaamheid uit te lichten en daar (deel van) de communicatie op te richten.

Werkzaamheden

 • Projectleider communicatie
 • (Coördinatie) uitvoering communicatiestrategie
 • Aansturing betrokken medior en junior communicatieadviseurs
 • Linking pin tussen projectteam Milieuzones, het programma Luchtkwaliteit en het team Duurzaamheid
 • Meenemen van de organisatie in het gedachtegoed van gedragsbeïnvloeding
 • Onderzoeken wat de rol van gedragsbeïnvloeding kan zijn en waar welke rol moet worden belegd
 • Opstellen van een (beknopt) plan van aanpak nav dit onderzoek
 • Gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Persoonlijk profiel

 • De kandidaat is in het bezit van een erkend HBO / WO diploma.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 10 jaar met methodieken voor gedragsbeïnvloeding.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar bij een overheidsinstelling met campagnes en/of trajecten waar gedragsbeïnvloeding is toegepast (Rijk en/of provincie en/of G4 en/of 100.000+ gemeente).
Competenties
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Politiek-bestuurlijke sensitief
 • Analytisch 
 • Proactief 
 • Overtuigend 
 • Verbindend 
 • Resultaatgericht  

Ben jij iemand die een uitdaging niet uit de weggaat, communicatief sterk is zowel in woord als geschrift, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Geef in maximaal 1 A4 een motivatie voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten met accent op gedragsbeïnvloeding, met benoeming van concrete  resultaten.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Senior Communicatieadviseur

Vacature nummer
171208A

Sluitingsdatum
2017-12-15