Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Senior Communicatieadviseur Storytelling

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Storytelling

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        02-01-2018
Einddatum:         31-12-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   32-36

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs

Functieomschrijving

In Amsterdam staat duurzaamheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Door te reguleren (met bijv Milieuzones en Aardgasvrij), te stimuleren (met subsidies  en kennisdeling) en te faciliteren (partijen verbinden, adviseren). Maar duurzaamheid zit 'm ook in het vertellen van verhalen, het leren van successen en het verbinden met de belevingswereld van anderen. Het gaat om het inspireren van mensen om in actie te komen door verhalen van anderen te lezen/zien/horen en zich daarin te herkennen of juist helemaal niet te herkennen. En de interactie die ontstaat als gevolg van het verhaal is daarbij essentieel. Daarmee creëer je relevantie en merk je bij wie het verhaal resoneert. Gaandeweg werken we er zo ook aan de organisatie communicatiever te maken. En om daar nog beter op in te spelen zoeken we een senior communicatieadviseur met aandachtsgebied storytelling.
Omdat het bij stimuleren van duurzaam handelen ook gaat om gedragsverandering en -beïnvloeding, werven we op dit moment ook een senior communicatieadviseur met gedragsbeïnvloeding als aandachtsgebied.

Werkzaamheden

 • Opstellen van een plan van aanpak Storytelling, in samenhang met de communicatiestrategie en alle losse uiteenlopende activiteiten op het gebied van duurzaamheid
 • Meenemen van de organisatie in het gedachtegoed van storytelling
 • (Coördinatie) uitvoering wat betreft werkzaamheden voor storytelling
 • Samenwerking wat betreft communicatie/storytelling met de betrokken interne en externe partijen
 • Gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Persoonlijk profiel

 • De kandidaat is in het bezit van een erkend HBO / WO diploma.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar bij een overheidsinstelling met campagnes en/of communicatie trajecten waar storytelling is toegepast (Rijk en/of provincie en/of G4 en/of 100.000+ gemeente).
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 10 jaar met methodieken voor storytelling.
Competenties
 • Strategisch 
 • Analytisch 
 • Proactief 
 • Overtuigend 
 • Verbindend 
 • Resultaatgericht  

Ben jij iemand die een uitdaging niet uit de weggaat, communicatief sterk is zowel in woord als geschrift, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Geef in maximaal 1 A4 een motivatie voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten met accent op storytelling, met benoeming van concrete resultaten.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Senior Communicatieadviseur Storytelling

Vacature nummer
171208

Sluitingsdatum
2017-12-15