Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Financieel adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel adviseur.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        16-07-2018
Einddatum:        15-10-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   36

Opdrachtomschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van organisatieonderdeel en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie, met kennis van het werkveld. Dat kan een organisatieonderdeel of stadsdeel zijn. Zij zijn het 'gezicht' van financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Functieomschrijving

De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. De Allround adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of stadsdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders van de organisatieonderdeel en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de organisatieonderdeel directeur. Daarnaast geeft hij/ zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de businesscontroller en levert input voor de prestatiedialoog. In voorkomende gevallen geeft functionaris financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen de organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/ zij voor werkt. De Allround adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders.

Daarnaast adviseert de Allround adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten (binnen de organisatieonderdeel of stadsdeel) behoort eveneens tot het takenpakket. De nadruk van deze uitvraag ligt bij allround financieel adviseurs die ervaring hebben met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening (memorialen, interne verrekeningen, tussenrekeningen uitzoeken, sub-administraties uitzoeken).

In samenwerking met je collega's ben je zowel tactisch als strategisch sterk. Je stelt jezelf ondergeschikt aan het teambelang en blijft gefocust op het gezamenlijke resultaat. Bovendien bouw je continu aan je netwerk, zodat je relaties in alle lagen van de organisatie hebt en misschien zelfs daarbuiten. Met het nodige initiatief en je overtuigingskracht bereik je je doelen en bouw je op je eigen wijze mee aan onze stad.

 

Persoonlijke profiel

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, in de richting van financien. Dit moet duidelijk uit het cv blijken.
 • De kandidaat heeft een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, in combinatie met een sterk analytisch vermogen.
 • De kandidaat kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met het geven van financiële adviezen op tactisch niveau die bepalend zijn geweest voor beleidsvorming.
 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met het uitvoeren van financiële (trend)analyses en met het opstellen van financiële overzichten.
 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar relevante ervaring opgedaan in bijvoorbeeld een functie als adviseur PFC of financieel beleidsmedewerker.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met AFS
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen een G4 Gemeente.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het voeren van gesprekken op directieniveau.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de PC&A cyclus.
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. 
Competenties
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Hands-on
 • Flexibel
 • Proactief
 • Sparringpartner voor collega's en management, gevorderd niveau.
Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.Functiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Financieel adviseur

Vacature nummer
180627D

Sluitingsdatum
2018-07-06