Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Senior Adviseur Control

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Adviseur Control

Algemeen

Standplaats:       Nootdorp
Startdatum:        09-07-2018
Einddatum:        31-12-2018 (met optie maanden verlenging)
Uren per week:   24

Opdrachtbeschrijving

Organisatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten we ons in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 51.000 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten, zoals Ackerswoude en Keijzerhof, en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik.

De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een belangrijk deel aan de glastuinbouw. Daarnaast zijn er diverse bedrijventerreinen. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Kortom: een dynamische gemeente waar het plezierig wonen en werken is.

De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

Het team Control valt onder de afdeling Bedrijfsvoering. Er is sprake van een intensieve samenwerking en wisselwerking met de Directiestaf, waar de Concerncontroller onder valt. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om te zorgen dat de basistaken tijdig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Het opstellen van de P&C jaarcyclus, het toetsen van (beleids-) adviezen , het uitvoeren van controltaken zoals audits en verbijzonderde interne controles (VICs) en het beoordelen van P&C producten van verbonden partijen maken hier een belangrijk onderdeel vanuit.

Daarnaast is nagedacht over de wijze waarop deze taken nu worden uitgevoerd en wat voor de toekomst de gewenste wijze van inrichting is. Deze opdracht dient verder uitgewerkt te worden. Daarnaast vindt een heroriëntatie op de VICs plaats wat betreft het al dan niet zelf uitvoeren en de mate van diepgang. We beogen hiermee nieuwe en betere manieren te vinden om het lerend vermogen van de organisatie te borgen. We zoeken dus iemand die van beide markten thuis is: én gericht op uitvoering van de basistaken én mee kunnen denken over de inrichting van het werk!

Opdracht

De werkzaamheden van de Senior Adviseur Control bestaan uit 4 hoofonderdelen.

Control

Je stelt de P&C jaarcyclus, rapportage en de onderzoeksplannen op en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling. Daarnaast ontwikkel je en adviseer je over de administratieve organisatie en de kwaliteitszorg gericht op efficiency, effectiviteit en betrouwbaarheid. Samen met collega’s zet je het interne controle plan op. Je verricht controltaken zoals audits, verbijzonderde interne controles, benchmarking en onderzoeken en beoordeelt P&C producten van verbonden partijen. Je voert risico-analyses en onderzoek uit op het gebied van bedrijfsvoering en doet voorstellen tot verbetering. Je onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het handelen van de gemeentelijke organisatie en de doeltreffendheid van beleid.

Ook inventariseer je de bestaande AO, neemt kennis van beleidsvoornemens en -besluiten, geeft consequenties daarvan aan voor de AO en doet voorstellen op hoofdlijnen voor aanpassing en verbetering van de AO. Je werkt deze voorstellen uit en draagt zorg voor het ontwerpen van modellen en procedures voor (nieuwe delen van) de AO en stelt registratie- en controlemodellen op voor het administratief beheer. Je draagt zorg voor het ontwerpen van werkbeschrijvingen, formulieren en dergelijke en actualiseert, beheert en onderhoudt het handboek AO. Je levert ondersteuning, advies en begeleiding bij het opstellen en de implementatie van de (vernieuwde) AO aan de medewerkers.

In control statement

Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een “in control statement” te verstrekken. Naast het opstellen van een stappenplan waardoor wij als gemeente in staat zijn om het “in control statement” af te leveren in 2020, zal je ook een begin maken om het stappenplan ten uitvoer te brengen.

Advisering en ondersteuning bestuur en directie

Je toetst alle (beleids)adviezen aan de hand van vastgestelde normen en criteria, ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de vergaderingen en besluitvorming en adviseert over bestuurlijke aangelegenheden. Tevens treedt je op als vraagbaak voor het management op het aandachtsgebied en coördineert de aanlevering van teksten voor jaarverslagen, begroting en kadernota.

Advies en ondersteuning ten behoeve van concernsturing (strategie en bedrijfsvoering)

In voorkomende gevallen ondersteun en adviseer je bestuur en management over de inhoudelijke en beleidsmatige samenhang in primaire beleidsprocessen binnen de gemeente, over politiek-bestuurlijk gevoelige aangelegenheden en over verbonden partijen. Op een aantal dossiers vindt samenwerking in de regio plaats. De vertegenwoordiging van de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoort dan ook tot je taken.

Seniorschap

Je bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast stuur je de medewerkers operationeel aan bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot begeleidt en ondersteun je de twee adviseurs control op inhoud en proces. Ben je een sparringspartner en houd je zicht op de dagelijkse werkzaamheden.

Persoonlijke profiel

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Control/Controller bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar, waarvan minimaal 2 jaar als senior adviseur;
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een controlplan en de daadwerkelijke implementatie daarvan;
 • Aantoonbare werkervaring met het toetsen van beleidsadviezen aan de hand van vastgestelde normen en criteria;
 • Aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen van medewerkers control op inhoud en proces;
 • Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.
Competenties
 • Kennis van de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen en ervaring met het uitvoeren van audits en onderzoeken;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Analytisch;
 • Communicatief;
 • Proactieve houding;
 • Denkt in termen van oplossingen en niet in problemen;
 • Teamspeler.
 
Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met motiverend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 3 juli 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via WhatsApp 06-51194988 of Johan@vbci.nl.


Functiedetails

Plaats
Nootdorp

Provincie
Zuid-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Senior Adviseur Control

Vacature nummer
180622H

Sluitingsdatum
2018-06-29