Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Financieel adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel Adviseur.

Algemeen
Standplaats:        Rotterdam
Startdatum:         01-05-2018
Einddatum:         01-02-2019 (met optie tot verlenging)
Uren per week:    36-40

Omschrijving

Organisatie

Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Binnen het cluster Stadsontwikkeling verzorgt het Ingenieursbureau de realisatie van projecten.

Het Ingenieursbureau is opgebouwd uit een 17-tal teams, waaronder het team Bodem, Ondergrond en GIS en het team Circulaire Grondstoffenbank.

Deze teams zijn o.a. verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringsadviezen en bodemsanerings-projecten in Rotterdam.

Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel van het werk.

De teams hebben een wisselende omvang van het werkpakket, afhankelijk van het aanbod van projecten. Om deze schommelingen te ondervangen hebben de teams behoefte aan een flexibele schil die gevuld wordt door het inlenen van personeel en het uitbesteden van werkzaamheden. Hierbij wordt, naast detacherings- en ingenieursbureaus, ook gebruik gemaakt van zelfstandige ondernemers, die op afroepbasis snel inzetbaar zijn voor een aantal taken binnen de projecten.

Project

Rijksgeldenprojecten voor bodemsaneringen in Rotterdam.

Opdrachtomschrijving

De Rijksgeldenprojecten omvatten een groot aantal bodemsaneringen binnen Rotterdam.

In de komende jaren dienen de verschillende reeds voorbereide saneringen te worden herzien volgens de actuele wet- en regelgeving. Zo moet de bodem van geheel Rotterdam opnieuw onderzocht worden en mogelijk gesaneerd vanwege een strengere loodnorm.

De omvang en complexiteit van de Rijksgeldenprojecten voor bodemsaneringen is zodanig groot dat het Ingenieursbureau momenteel op zoek is naar een ervaren adviseur bodem en milieu (specialist op het gebied van complexe dossiers en Rijksprojecten) met unieke kennis en vaardigheden die op bovengenoemde bodemprojecten kunnen worden ingezet.

Deze opdracht heeft betrekking op de financiën van bovengenoemde projecten, waarbij kennis van Netto Contante Waardeberekening en SISA verantwoording essentiële onderdelen vormen.

De kandidaat dient specialist op financieel vakgebied te zijn, met specialistische kennis en ervaring op het gebied van Bodem en Milieu. De kandidaat dient kennis te hebben van normeringen op het vakgebied van Bodem en Milieu, in relatie tot de Volksgezondheid enerzijds en de subsidierege-lingen/geldstromen anderzijds.

De kandidaat is daarbij in staat is om afwijkingen te signaleren en de bijbehorende financiële consequenties te berekenen.

De kandidaat beschikt over goede adviesvaardigheden ten behoeve van de politiek gevoelige projecten in de stad.

Taken

Verstrekken van adviezen met betrekking tot de financiële ontwikkeling en voortgang van bodemonderzoek en bodemsanering.

Tot de taken behoren ook, het zelfstandig:

 • Maken van Netto Contante Waardeberekeningen;
 • Opstellen van SISA verantwoording;
 • Adviseren van lijn- en projectmanagers;
 • Opstellen en schrijven van rapportages over de voortgang van projecten;
 • Het in kaart brengen van financiële risico’s en advisering in beheersmaatregelen en zorgdragen voor de juiste monitoring.
 • Tijdig, volledig en correct leveren van resultaten.

​Persoonlijke profiel

 • Minimaal WO-opleiding Bedrijfskunde of gelijkwaardig in het betreffende vakgebied.
 • De kandidaat heeft 5 jaar ervaring als Financieel Adviseur in vakgebied Bodem en Milieu
 • De kandidaat is bekend met het uitvoeren van Netto Contante Waardeberekeningen in het vakgebied Bodem en Milieu
 • De kandidaat heeft 5 jaar ervaring als controller van grote projecten binnen overheidsorganisaties
 • De kandidaat is bekend met het omgaan met normeringen Bodem en Milieu en afwijkingen uitdrukken in financiele consequenties
 • De kandidaat heeft 3 jaar ervaring met met bodem en milieudossiers
 • De kandidaat heeft specifieke kennis van de verschillende geldstromen/ subsidie op het gebied van Bodem en Milieu
 • De kandidaat beschikt over systeemkennis SISA (Single Information; Single Audit) en bijbehorende SISA-systematiek
 • De kandidaat is bekend met Oracle en Cognos
 • Volledig geoutilleerd voor het betreffende vakgebied, op basis van specifieke opleiding én bekendheid met vigerende wet- en regelgevingen (bv. BBV, SISA enz).
 • Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.
Competenties

Integer handelen, Resultaatsgerichtheid, Flexibiliteit, Omgevingsbewustzijn, Verantwoordelijkheid, Probleemanalyse en Conceptueel vermogen.


Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen dinsdag 1 mei 2018 en maandag 14 mei 2018. Gelieve hier rekening mee te houden.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Rotterdam

Provincie
Zuid-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Financieel adviseur

Vacature nummer
180419

Sluitingsdatum
2018-04-25