Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Senior financieel adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior financieel adviseur.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        Z.s.m.
Einddatum:        1 mei 2018 (met optie 6 maanden verlenging)
Uren per week:   32

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van rve en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie, met kennis van het werkveld. Dat kan een rve of stadsdeel zijn. Zij zijn het 'gezicht' van financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Functieomschrijving

Binnen de functie van Senior adviseur ligt de nadruk op het gevraagd en ongevraagd geven van financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen de rve of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt. De Senior adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve. De Senior adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de rve Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de businesscontroller. De Senior adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Senior adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing Tot slot neemt de Senior adviseur deel aan rve-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij de rve Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten. Van de Senior wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De Senior adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen. De Senior adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.

Persoonlijke profiel

 • De kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau.
 • De kandidaat heeft uitgebreide kennis van de financiële uitvraag P&C-cyclus ten aanzien van de P&C productie.
 • De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring op het terrein van beleidsrealisatie binnen het financieel domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring als leidinggevende van kaderstellende en richtinggevende projecten voor de financiële bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring in sturen op doorontwikkeling van financiële procesvoering inclusief aansluiting met systeemimplementaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft minimaal 3  jaar werkervaring bij Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht of Gemeente Den Haag. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De Kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar advieservaring over financiële data in een politiek-bestuurlijke context. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het uitvoeren van het P&C proces bij jaarrekening bij een G4-gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft ruime ervaring in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. 
Competenties
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief 
 • Resultaatgericht 
 • Overtuigingskracht

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Senior financieel adviseur

Vacature nummer
180221C

Sluitingsdatum
2018-03-01