Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Adviseur Concerncontrol

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Concerncontrol.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        Medio maart 2018
Einddatum:        01-09-2018 (met optie verlenging)
Uren per week:   36

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control

De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.
 
Concerncontrol

De afdeling Concerncontrol richt zich op de bestuurlijke doelstellingen waarvan de effectiviteit en de efficiency gemonitord worden. Toetsing op de naleving van de gestelde kaders (compliance) wordt vanuit deze control- en adviesrol uitgevoerd. De afdeling Concerncontrol werkt voor het gehele college door middel van gerichte advisering op de bestuurlijke besluitvorming. De afdeling is een onderdeel van een grotere control-organisatie en adviseurs werken mee aan het versterken van de control van de gemeente Amsterdam.

Functieomschrijving

De Adviseur Concerncontrol:

 • Adviseert de leden van het college van Burgemeester & Wethouders en ambtelijke top over financiële aspecten van beleidsbesluiten, de uitvoering van beleid en planning & control-producten zoals de Voorjaarsnota en Jaarrekening. Dit doe je zowel mondeling aan tafel bij de wethouder als schriftelijk op voorstellen en nota´s;
 • Werkt projectmatig aan het versterken van de hele control-organisatie en het control-instrumentarium, samen met de collega´s van het team Planning & Control, de Businesscontrollers  en de beleidsmedewerkers. Deze projecten zijn zowel financieel als inhoudelijk van aard. Je maakt je de materie snel eigen en pakt de klussen gestructureerd en projectmatig aan;
 • Bouwt en onderhoudt contacten met en vormt de spil tussen het bestuur, directeuren van organisatie-eenheden   en financiële en control-collega's concernbreed.
 • Vervult samen met andere collega´s van Concerncontrol de link naar het team Planning & Control voor bijvoorbeeld de begroting en jaarrekening;

Persoonlijke profiel

 • De kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire opleiding, bij  voorkeur een economische of financiële opleiding. Een postuniversitaire opleiding als controller of BoFEB is een extra pré;
 • De kandidaat is een professionele en ervaren adviseur met scherpe en overtuigende adviezen zowel mondeling als op schrift.
 • De kandidaat beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een groot analytisch en cijfermatig inzicht, dienstverlenende instelling en bent resultaatgericht.
 • De kandidaat is in staat de koppeling te maken tussen beleid (onderwijs, verkeer, armoede, zorg) en middelen.
 • De kandidaat is flexibel en kan uitstekend samenwerken in verschillende (typen) groepen en op verschillende niveaus. De kandidaat toont eigenaarschap en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het terrein van overheidsfinanciën, planning & control cyclus en verantwoording.
 • ​De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op dynamische werkplekken en kan hoofd- en bijzaken scheiden. Je pakt zaken projectmatig aan en kan zelfstandig werken.
 • ​De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 6 maanden ervaring opgedaan als adviseur op een afdeling concerncontrol bij een G4-gemeente?
 • De kandidaat heeft meer dan 10 jaar gemeente-ervaring in een adviesfunctie
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in een financiële projectleidersfunctie bij gemeenten
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Competenties
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Samenwerken 
 • Inventiviteit
 • Visie 
 • Analytisch vermogen 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Overtuigingskracht

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Adviseur Concerncontrol

Vacature nummer
180220I

Sluitingsdatum
2018-03-01