Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Financieel adviseur

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel adviseur

Algemeen

Standplaats:        Amsterdam
Startdatum:        01-03-2018
Einddatum:         01-09-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   36

Omschrijving

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management.

De financieel adviseurs werken op locatie met kennis van het werkveld. Zij zijn het 'gezicht' van het organisatieonderdeel Financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, all-round adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Functieomschrijving

De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog. 

Werkzaamheden

De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel waar hij/zij voor werkt. De all-round financieel adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op,voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de all-round adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten behoort eveneens tot het takenpakket.

Persoonlijke profiel

 • De kandidaat is in het bezit van minimaal een erkend HBO diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar een cursus BBV gevolgd en afgerond
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als financieel adviseur bij een 100.000+ gemeente.
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers en het opstellen van MT-rapportages.
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het uitvoeren van een P&C proces bij de jaarrekening en begroting bij een 100.000+ gemeente.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur gewerkt bij een G4 gemeente en bij voorkeur gemeente Amsterdam
 • De kandidaat heeft ervaring met het Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
 • Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Hands-on
 • Flexibel
 • Procactief
 • Communicatief

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen!

‚ÄčIndien je wordt uitgenodigd voor een intake dan zal deze tussen vrijdag 16 februari 2018 en woensdag 28 februari 2018 plaatsvinden.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Financieel adviseur

Vacature nummer
180205

Sluitingsdatum
2018-02-15