Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Financial Auditor GREX

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financial Auditor GREX.

Algemeen
Standplaats:       Rotterdam
Startdatum:        01-11-2017
Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   24-36

Functieomschrijving

De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De FA controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concernbrede risicoanalyses.
De toegevoegde waarde van FA zit in het onafhankelijke karakter, de kennis van de business en de early warning functie. Het accent van FA richt zich op rechtmatigheid en betrouwbaarheid.
 
Als Financial Auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. U voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. U bent volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement. U rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles. Daarbij geeft u adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. U neemt deel aan werk- en projectgroepen.
 
Als Financial Auditor opereert u in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.
 
Doel van de functie:
 • Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen – maakt deel uit van gemeentelijke controletoren
 • Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen
 • Zorgdragen voor efficiënte en goed werkende processen en instrumentarium: innovatie en vakvernieuwing
 
U streeft de volgende resultaten na:
 • Uitgevoerde controles van de interne beheersingsmaatregelen op risicovolle processen en systemen (betrouwbaarheid en rechtmatigheid)
 • Gegenereerde stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen
 • Geleverde bijdrage aan de concernbrede risico-analyse
 • Gestandaardiseerde, efficiënte en adequaat werkende processen en instrumentarium
 
U beschikt hiervoor over:
 • Een relevante opleiding
 • Vakinhoudelijke kennis en ervaring met betrekking tot tenminste één van de verschillende aandachtsgebieden van de controller of u bent in staat die kennis snel eigen te maken
 
U bent daarnaast in staat om een (breed) intern (en extern) netwerk te onderhouden en te benutten Hiervoor zoekt en creëert u relevante samenwerkingsverbanden binnen het concern.
 
U draagt actief bij aan:
 • De verdere doorontwikkeling van Middelen en Control
 • De ontwikkeling van relevante netwerken, binnen en buiten de organisatie
 • De samenwerking en synergie binnen Middelen en Control
Werkzaamheden

Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn.

 
Kerntaken:

 • Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse. Dit jaarlijkse controleplan wordt voorgelegd voor advies aan de afdeling Concerncontrol en voor besluitvorming aan de Audit en Riskcommittee
 • Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen
 • Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geüniformeerde) controlewerkplannen opgesteld
 • Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles. Over de bevindingen ten aanzien van beheersmaatregelen en procesuitkomsten worden specifieke rapportages opgesteld ten behoeve van sturing door het lijnmanagement c.q. proceseigenaar
 • Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant
 • Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers
 • Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang

Het kan dus voorkomen dat dezelfde processen onderwerp zijn van een audit, maar het perspectief verschilt wezenlijk. Wat beide afdelingen delen, is de onafhankelijkheid waarmee de audits worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid is noodzakelijk om objectieve zekerheid over de uitkomsten van audits te kunnen garanderen. Voor Concern Auditing is die onafhankelijkheid gewaarborgd door de positionering direct onder de Algemeen Directeur. Voor de afdeling Financial Audit bestaat die waarborg uit de mogelijkheid voor directe toegang Concerndirectie/ Audit en Risk Committee.
Daarnaast is in de Controle-verordening voorzien in een escalatielijn naar het College.


Functie-eisen

 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding HBO of WO Accountancy
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau
 • De kandidaat beschikt over de succesvol afgeronde aanvullende training, namelijk Oracle ebs Projecten
 • Minimaal 1 jaar ervaring als Financial Auditor
 • Ervaring met grondexploitaties
 • Ervaring met BBV
 • Overheidservaring


Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken
 • Oordeelsvorming
 • Conceptueel vermogen
 • Planmatig werken
 • Integriteit
 • Adviesvaardigheid

 

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Rotterdam

Provincie
Zuid-Holland

Branche
Overheid

Functie titel
Financial Auditor GREX

Vacature nummer
171009B

Sluitingsdatum
2017-10-17