Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

3 openstaande opdrachten in de branche Finance

Bekijk deze
opdracht

Senior financieel adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior financieel adviseur. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        1 mei 2018 (met optie 6 maanden verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van rve en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie, met kennis van het werkveld. Dat kan een rve of stadsdeel zijn. Zij zijn het 'gezicht' van financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk. Functieomschrijving Binnen de functie van Senior adviseur ligt de nadruk op het gevraagd en ongevraagd geven van financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen de rve of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt. De Senior adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve. De Senior adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de rve Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de businesscontroller. De Senior adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Senior adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing Tot slot neemt de Senior adviseur deel aan rve-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij de rve Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten. Van de Senior wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De Senior adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen. De Senior adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop. Persoonlijke profiel De kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau. De kandidaat heeft uitgebreide kennis van de financiële uitvraag P&C-cyclus ten aanzien van de P&C productie. De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring op het terrein van beleidsrealisatie binnen het financieel domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring als leidinggevende van kaderstellende en richtinggevende projecten voor de financiële bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar ervaring in sturen op doorontwikkeling van financiële procesvoering inclusief aansluiting met systeemimplementaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De kandidaat heeft minimaal 3  jaar werkervaring bij Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht of Gemeente Den Haag. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De Kandidaat heeft minimaal 3-7 jaar advieservaring over financiële data in een politiek-bestuurlijke context. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het uitvoeren van het P&C proces bij jaarrekening bij een G4-gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ​De kandidaat heeft ruime ervaring in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.  ​Competenties Omgevingsbewustzijn  Samenwerken Relatiebeheer Initiatief  Resultaatgericht  Overtuigingskracht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Bekijk deze
opdracht

Adviseur Concerncontrol

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Adviseur Concerncontrol. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Medio maart 2018 Einddatum:        01-09-2018 (met optie verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen. Directie Middelen en Control De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.   Concerncontrol De afdeling Concerncontrol richt zich op de bestuurlijke doelstellingen waarvan de effectiviteit en de efficiency gemonitord worden. Toetsing op de naleving van de gestelde kaders (compliance) wordt vanuit deze control- en adviesrol uitgevoerd. De afdeling Concerncontrol werkt voor het gehele college door middel van gerichte advisering op de bestuurlijke besluitvorming. De afdeling is een onderdeel van een grotere control-organisatie en adviseurs werken mee aan het versterken van de control van de gemeente Amsterdam. Functieomschrijving De Adviseur Concerncontrol: Adviseert de leden van het college van Burgemeester & Wethouders en ambtelijke top over financiële aspecten van beleidsbesluiten, de uitvoering van beleid en planning & control-producten zoals de Voorjaarsnota en Jaarrekening. Dit doe je zowel mondeling aan tafel bij de wethouder als schriftelijk op voorstellen en nota´s; Werkt projectmatig aan het versterken van de hele control-organisatie en het control-instrumentarium, samen met de collega´s van het team Planning & Control, de Businesscontrollers  en de beleidsmedewerkers. Deze projecten zijn zowel financieel als inhoudelijk van aard. Je maakt je de materie snel eigen en pakt de klussen gestructureerd en projectmatig aan; Bouwt en onderhoudt contacten met en vormt de spil tussen het bestuur, directeuren van organisatie-eenheden   en financiële en control-collega's concernbreed. Vervult samen met andere collega´s van Concerncontrol de link naar het team Planning & Control voor bijvoorbeeld de begroting en jaarrekening; Persoonlijke profiel De kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire opleiding, bij  voorkeur een economische of financiële opleiding. Een postuniversitaire opleiding als controller of BoFEB is een extra pré; De kandidaat is een professionele en ervaren adviseur met scherpe en overtuigende adviezen zowel mondeling als op schrift. De kandidaat beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een groot analytisch en cijfermatig inzicht, dienstverlenende instelling en bent resultaatgericht. De kandidaat is in staat de koppeling te maken tussen beleid (onderwijs, verkeer, armoede, zorg) en middelen. De kandidaat is flexibel en kan uitstekend samenwerken in verschillende (typen) groepen en op verschillende niveaus. De kandidaat toont eigenaarschap en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het terrein van overheidsfinanciën, planning & control cyclus en verantwoording. ​De kandidaat heeft aantoonbare ervaring op dynamische werkplekken en kan hoofd- en bijzaken scheiden. Je pakt zaken projectmatig aan en kan zelfstandig werken. ​De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 6 maanden ervaring opgedaan als adviseur op een afdeling concerncontrol bij een G4-gemeente? De kandidaat heeft meer dan 10 jaar gemeente-ervaring in een adviesfunctie De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in een financiële projectleidersfunctie bij gemeenten Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Omgevingsbewustzijn  Samenwerken  Inventiviteit Visie  Analytisch vermogen  Resultaatgerichtheid  Overtuigingskracht Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Bekijk deze
opdracht

Calculator

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Calculator.  Een detavastconstructie geniet de voorkeur van de opdrachtgever. Algemeen Standplaats:       Barendrecht Startdatum:        25-09-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot detavast) Uren per week:   40 Omschrijving De opdrachtgever is met grote spoed op zoek naar professionals met ervaring op het gebied van Calculatie / Proposal Engineering. Kandidaten met werkervaring op het gebied van calculatie zijn van harte welkom. Kandidaten zonder calculatie ervaring, maar met kennis op het gebied van elektrotechniek / energietechniek die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van calculaties / proposal engineering zijn eveneens van harte welkom. Werkzaamheden Als Calculator stel je zelfstandig of in teamverband calculaties en offertes op voor projecten ten behoeve van Netbeheerders en openbaar vervoerbedrijven op het gebied van laag-, midden- en hoogspannings installaties. Verder bestaan je werkzaamheden uit:  In het offertetraject vormgeven aan de uitwerking van materialen, middelen en uren en adviseer je hierin richting je collega’s en de klant  Het zodanig opstellen van offertes zodat deze een duidelijk beeld geven aan de klant en van hoge commerciële waarde zijn  Het verzorgen van de offerteaanvragen naar de diverse leveranciers Maken van product- en prijsevaluaties aan de hand van gevraagde specificaties en verstrekte offertes Functie-eisen Bij de opdrachtgever hechten ze veel waarde aan de kerncompetenties Betrouwbaar, Open en Proactief. Je bent dé specialist in jouw vakgebied en je hebt een proactieve en ondernemende instelling. Verder heb jij voor het succesvol invullen van deze functie: Hbo werk- en denkniveau Opleiding richting energie-, installatie- of elektrotechniek Enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie Goede uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk Klantgerichte instelling   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Inkoper

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Inkoper. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:        31-08-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   bij aanvang 16 uur en doorgroeien naar 32 uur Omschrijving Voor deze tijdelijke en zelfstandige opdracht ga je actief aan de slag met het adviseren en het verbeteren van het inkoopproces voor het onderdeel Ruimte van de gemeente Utrecht en ben je actief betrokken in de uitvoering. Utrecht is de snelst groeiende stad. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energiegebruik en recreatie. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen een goede balans brengen in de hoeveelheid steen en groen. De toenemende complexiteit in de vraagstukken is aanleiding geweest voor een transitie in het ruimtelijk domein, waarbij vanaf vorig jaar wordt gewerkt in een netwerkorganisatie waar mensen in nieuw opgerichte gildes opereren.  In deze gildes wisselen we kennis en ervaring uit, is er aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit en bundelen we expertises. Werkzaamheden Uitvoer van inkoopopdrachten (van inkoopbehoefte t/m contract) tot €100.000 Bieden van ondersteuning aan aanvragers en contracteigenaren Begeleiden van (meervoudig) onderhandse aanbestedingen Voorbereiden (en evt. begeleiden) van Nationale/Europese aanbestedingen voor het organisatieonderdeel Aanspreekpunt voor de relevante productgroepeigenaren (categorymanagers) Aanspreekpunt voor directeuren en business controllers over inkoopzaken Maken van spendanalyses Actieve rol in het verbeteren van het inkoopproces Aanspreekpunt binnen het onderdeel Ruimte voor alle inkoop gerelateerde vragen Functie-eisen Je beschikt over HBO werk- en denkniveau Je beschikt over relevante werkervaring in het inkoopdomein op operationeel niveau Je beschikt bij voorkeur over een inkoop gerelateerde opleiding (NEVI 1) Je hebt ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken Je hebt gevoel voor processen Competenties Omgevingsbewustzijn Communicatiekracht Kwaliteit leveren Druk weerstaan Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 23 februari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Administratief Medewerker

Voor onze opdrachtgever, een profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Administratief Medewerker. Algemeen Standplaats:       Nieuwegein Startdatum:        19-02-2018 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   40 Omschrijving Wegens nieuw vrij gekomen vacatureruimte zoeken wij voor onze directe eindklant, Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat wereldwijd geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt, een Administratief Medewerker. De looptijd is minimaal tot het einde van 2018 met kans op verlening. Werkzaamheden Invoer van uren in systeem Opmaken productiestaten Certificatenbeheer Incidenteel kan gevraagd worden om outbound medewerker te ondersteunen bij telefinisch maken/annuleren van afspraken Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde MBO2 opleiding Aantoonbare ervaring met Microsoft Office, voornamelijk Excel Minimaal 1 jaar ervaring als administratief medewerker met soortgelijke werkzaamheden  Competenties Accuraat Een echte teamplayer Aanpakker Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel adviseur Algemeen Standplaats:        Amsterdam Startdatum:        01-03-2018 Einddatum:         01-09-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management. De financieel adviseurs werken op locatie met kennis van het werkveld. Zij zijn het 'gezicht' van het organisatieonderdeel Financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, all-round adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk. Functieomschrijving De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog.  Werkzaamheden De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel waar hij/zij voor werkt. De all-round financieel adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op,voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de all-round adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten behoort eveneens tot het takenpakket. Persoonlijke profiel De kandidaat is in het bezit van minimaal een erkend HBO diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. De kandidaat heeft zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar een cursus BBV gevolgd en afgerond De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als financieel adviseur bij een 100.000+ gemeente. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers en het opstellen van MT-rapportages. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het uitvoeren van een P&C proces bij de jaarrekening en begroting bij een 100.000+ gemeente. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur gewerkt bij een G4 gemeente en bij voorkeur gemeente Amsterdam De kandidaat heeft ervaring met het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Competenties Omgevingsbewust Resultaatgericht Hands-on Flexibel Procactief Communicatief Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan direct jouw CV aangevuld met een motivatie waarom jij deze functie wilt vervullen! ​Indien je wordt uitgenodigd voor een intake dan zal deze tussen vrijdag 16 februari 2018 en woensdag 28 februari 2018 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan gerust contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Debiteuren en Uitkeringen

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Debiteuren en Uitkeringen. Algemeen Standplaats:       Uden Startdatum:        01-01-2018 Einddatum:        30-04-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is een dynamische afdeling die verantwoordelijk is voor het gehele sociale domein. De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder : Wmo, jeugd, participatie, onderwijs, sport, cultuur en gezondheid. Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein ondergebracht. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit de teams: Beleid en Projecten, Participatie en Activering, Inkomen en Ondersteuning en Kwaliteit en Juridische Zaken. Binnen het team Inkomen en Ondersteuning zijn wij op zoek naar een tijdelijke Medewerker uitkeringen- en debiteurenadministratie. Werkzaamheden Als medewerker uitkeringen- en debiteurenadministratie verleen je diensten aan interne en externe klanten. Je focus ligt daarbij op de debiteurenadministratie en beslaglegging. Daarbij is het ook de bedoeling dat je zorgt voor kennisoverdracht aan een collega die momenteel wordt ingewerkt op de debiteurenadministartie. Tot je taken kunnen onder andere behoren: Het verwerken rapporten/adviezen met betrekking tot debiteuren, beslaglegging en ontvangsten Het opstellen van schuldberekening/terugvordering/UWV declaraties/rentenota’s Het beheer van de debiteurenadministratie inclusief het opstellen en versturen van aanmaningen Het zorgdragen voor financieel juiste cliëntendossiers behoort ook tot je verantwoordelijkheden. Functie-eisen In het bezit van een afgeronde MBO opleiding op administratief vakgebied Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Debiteurenbeheer Aantoonbare kennis en ervaring op het vakgebied van uitkeringen- en debiteurenadministratie binnen het sociaal domein Kennis van de gemeentelijke organisatie, de geautomatiseerde systemen (Suite4All, Corsa) en van regelingen zoals de WMO, Participatiewet, Jeugd Competenties Je toont initiatief, bent flexibel en accuraat Je werkt graag in teamverband maar bent ook in staat zelf een goed product af te leveren Stressbestendig en accuraat Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 30 januari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Allround Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Allround Financieel Adviseur. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        z.s.m. Einddatum:        30-04-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog.  De financieel adviseurs werken op locatie met kennis van het werkveld. Zij zijn het 'gezicht' van het organisatieonderdeel Financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, all-round adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk. Werkzaamheden De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel waar hij/zij voor werkt. De all-round financieel adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op,voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de all-round adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten behoort eveneens tot het takenpakket. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of een ander relevant financieel gebied Minimaal 1 jaar ervaring als Projectcontroller Ervaring bij een G4 gemeente Ervaring met uitvoering van P&C proces en jaarrekeningtraject bij een G4 gemeente  Ervaring met Amsterdams Financieel Systeem (AFS - JD Edwards) Zeer bekwaam in Excel In de laatste 3 jaar zeer uitgebreide kennis van het BBV opgedaan  Competenties Omgevingsbewust Resultaatgericht Integer Hands-on Flexibel Communicatief sterk Sparringpartner voor collega's en management analytisch vermogen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel Adviseur. Algemeen Standplaats:       Delft Startdatum:        08-01-2018 Einddatum:        15-07-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving De gemeente Delft heeft behoefte aan een financieel adviseur ten behoeve van het project Spoorzone en eventuele andere projecten, die de rol van financiën aan de gemeentelijke kant invult. Binnen dit project moeten directie en managers geadviseerd worden over financiële vraagstukken in de breedte (investerings- en beheerfase). Tevens moet de business case van het project worden vertaald naar de gevolgen voor de kadernota, begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages. Dit alles om financiële risico’s goed in de beeld te brengen waardoor betrokken partijen beter en sneller kunnen acteren.  Functie-eisen Een relevante afgeronde WO-opleiding (zoals Accountancy) Minimaal vijf (5) jaar relevante aantoonbare werkervaring als financieel adviseur binnen projecten Aantoonbare ervaring met minimaal twee (2) financieel complexe vraagstukken rond vastgoed- en gebiedsontwikkeling Up-to-date kennis van het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) Risicomanagement praktijkervaring met de implementatie van de wet Vennootschapsbelasting (Vpb) grondbedrijven Aantoonbare ervaring als financieel adviseur met verkooptrajecten van vastgoed Aantoonbare ervaring met vanuit breed perspectief (juridisch, marktwaardetechnisch, ruimtelijk, politiek bestuurlijk) adviseren van directie en management over financiële vraagstukken Competenties Adviesvaardigheden Coachen Managementeffectiviteit Verbinder Samenwerken Omgevingsbewustzijn Resultaatgerichtheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 4 januari. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior Financieel Administrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Financieel Administrateur Algemeen Standplaats:       Nijkerk Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:         01-04-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Organisatie Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Je gaat het team financiën helpen bij het opstellen van de Jaarrekening 2017.   Opdracht Maken van afsluitende boekingen, Controleren aansluitingen, Punten op de I zetten bij VIC-dossiers/verslagen, Maken/samenstellen van delen van het controle dossier voor de accountant, Opmaken/redigeren van delen van de jaarrekening (balans/staten) Het laten leveren van benodigde informatie uit de organisatie / uitzetten van vragen.  Persoonlijk profiel Opleidingsniveau minimaal HBO, gericht op het vakgebied Aantoonbare werkervaring met genoemde werkzaamheden In de laatste 4 jaar minstens 2 jaar ervaring bij een gemeente bij de financiële afdeling Per 1 januari 2018 beschikbaar Competenties Duidelijk en helder formuleren, zowel schriftelijk mondeling; Aantoonbaar resultaatgericht kunnen werken in een zelfsturend team; Flexibel, zelfstandig werken en analytisch ingesteld; Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 december 2017. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior Financieel Adviseur Algemeen Standplaats:       Laren Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:         30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Organisatie De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie: de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap. Functie Binnen de jonge, complexe organisatie werk je met name voor het college van de gemeente Eemnes. Binnen Team Control en Financiën val je onder de medewerkers van Planning & Control. In de functie van Financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor producten als de begroting van Eemnes, tussentijdse rapportages en de jaarrekening van de gemeente. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van P&C. Hiërarchisch val je onder de teamleider C&F. Je bent onderdeel van een team van adviseurs die gezamenlijk zorgen voor de P&C producten van drie gemeenten en de BEL combinatie. Wat zijn o.a. je werkzaamheden: Je stelt de P&C producten op zoals de meerjaren- en programma begroting, rapportages, jaarrekening en het jaarverslag. Hierbij adviseer je de portefeuillehouder financiën van gemeente Eemnes Je draagt bij aan (financieel) beleid op het terrein van planning en control ten behoeve van een optimale sturing van de gemeente Eemnes. Je adviseert en ondersteunt de gemeentecontroller  van de gemeente Eemnes inzake planning en control vraagstukken. Je maakt deel uit van diverse projectgroepen vanuit de discipline Financiën. Persoonlijk profiel Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau op het terrein  van financiën of een bedrijfskundige opleiding (Accountancy/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde) Je hebt aantoonbaar meer dan 5 jaar ervaring met het zelfstandig opstellen van een gemeentelijke jaarrekening, bij voorkeur ook andere  producten zoals begrotingen en rapportages. Je bent expert op gebied van actuele gemeentelijke wet- en regelgeving (BBV) Je bent bij voorkeur een specialist op het gebied van (berekening van) de algemene uitkering Je hebt bij voorkeur ervaring met het afrekenen van grondexploitaties. Je bent analytisch sterk, sociaal vaardig, toegankelijk en hebt een gezonde dosis humor. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Je beschikt over een hands-on mentaliteit: je hebt oog voor het financieel beleid op strategisch niveau, maar je kunt je ook verdiepen in administratieve details. Je bent accuraat en staat sterk in je schoenen. Daarbij ben je een collegiale teamspeler en deel je jouw kennis graag met collega’s. Piekdrukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs. Je bent innovatief en draagt nieuwe ideeën aan, waarbij je gemakkelijk anderen meekrijgt. Een adviserende houding van waaruit je meedenkt met wat wel kan en mogelijkheden opzoekt om oplossingen te vinden. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 januari 2018. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Inkoopadviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Inkoopadviseur. Algemeen Standplaats:       Den Haag Startdatum:        02-02-2018 Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   n.t.b. Omschrijving De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen voor de inwoners in het Avalex-gebied. We zijn een gemeenschappelijke regeling: hierdoor hangt ons bestaansrecht samen met de waarde die wij voor de maatschappij leveren. Het creëren van waarde gaat in onze ogen verder dan het uitvoeren van onze primaire taak van een milieubewuste afvalinzameling. Voor ons betekent het dat wij, naast onze kerntaak, waarde willen creëren op economisch en sociaal gebied.  Werkzaamheden Kenmerken van de opdracht zijn: Legt verbindingen als bruggenbouwer tussen inkoop en de budgethouders binnen aanbestedingen In staat om technische en functionele behoeften in te passen in aanbestedingsstukken Begeleiden onderhandse en/of Europese aanbestedingen Aantoonbare succesvol in het vernieuwen, verbeteren, implementeren en borgen van processen. Profiel van de inkoopadviseur: Kennis van actuele ontwikkelingen in het inkoopbeleid van Gemeenschappelijke regelingen Heeft nadrukkelijk aandacht voor de maatschappelijke doelen van de organisatie Heeft ruime ervaring binnen de publieke sector en aantoonbare ervaring bij Europese aanbestedingen Bestuurlijk sensitief, integer, besluitvaardig met overtuigingskracht In staat om technische en functionele behoeften in te passen in aanbestedingsstukken Aantoonbare ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen zoals Best Value en Dynamische aankoopsystemen Doet zelf serieus aan persoonlijke ontwikkeling en geeft hier blijk van. Contacten: Naast contacten met de interne klant is het bij deze opdracht van belang om nauw samen te werken met collega’s van de afdeling inkoop en andere afdelingen. In samenspraak met Opdrachtgever kunnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst: Het organiseren en coördineren van (Europese) aanbestedingen Het voorzien van contracteigenaren van strategische ondersteuning en advisering op het gebied van contractmanagement Het zorgen voor duidelijkheid over de noodzaak en de specificaties van de in te kopen diensten en/of bedrijfsmiddelen en waarborgen van doelmatige inkoop Het kiezen van de passende procedure en waarborgen van de hieraan verbonden wet- en regelgeving Voor het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de aanbestedende dienst gebruik van de systemen AFAS (Profit en Insite), SharePoint, CTM en TenderNed. Ervaring met deze systemen is dan ook een pré Functie-eisen HBO of WO werk- en denkniveau door midden van een afgeronde opleiding in relatie tot inkoop De aangeboden kandidaat is op afroep beschikbaar vanaf begin januari 2018. De schatting wordt gemaakt op basis van de huidige inkoopplanning. In samenspraak tussen Opdrachtgever en Inschrijver wordt het aantal uren op basis van het aantal lopende of op handen zijnde projecten bepaald De kandidaat is opgeleid op het gebied van publiek inkopen zoals NEVI 2 of een gelijkwaardige opleiding Minimaal twee (2) jaar relevante aantoonbare werkervaring in vergelijkbare werkzaamheden zoals beschreven Kennis van wet- en regelgeving op het werkterrein Kennis van Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen Aantoonbare ervaring met het begeleiden van onderhandse en Europese aanbestedingen Aantoonbare ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen zoals Best Value en Dynamische aankoopsystemen (marktplaatsen) Competenties Integriteit Bestuurlijk sensitief Besluitvaardigheid Overtuigingskracht Pro actief Stressbestendigheid Zelfstandig Goede adviesvaardigheden Goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen Teamplayer Resultaatgericht Oplossingsgericht Projectmatig werken Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op 21 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Administratief Medewerker

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een administratief medewerker Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:         01-01-2019 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van verschillende gemeentelijke en justitiële organisaties die onder één dak samenwerken met als doel het “terugdringen van overlast, criminaliteit en recidive. Het Veiligheidshuis richt zich op de aanpak van personen met complexe problematiek. Het bespreken van deze personen vindt plaats in de casusoverleggen (5 dagen per week). Binnen het Veiligheidshuis is ook de ZSM gehuisvest. Dat is een methodiek van de strafrechtketen, onder regie van het Openbaar Ministerie, die sinds 2012 in het hele land wordt ingezet. Iedereen die is aangehouden voor een veel voorkomend misdrijf, zoals auto-inbraak, winkeldiefstal en vernieling, wordt binnen zes uur beoordeeld. Het doel is om zo snel mogelijk de best passende en meest betekenisvolle afdoeningsmogelijkheden in te zetten. In ZSM wordt ook beoordeeld of er bij een verdachte sprake is van complexe problematiek. Na deze ‘triage’ stromen complexe dossiers dus door naar het Veiligheidshuis. Het ZSM proces wordt 7 dagen per week, 14 uur per dag uitgevoerd. Het Keteninformatie bureau bestaat uit een team van administratief medewerkers die ondersteunend werken aan de werkprocessen binnen het Veiligheidshuis en de ZSM. Binnen het Keteninformatie bureau zijn wij op zoek naar een nieuwe collega om het team te versterken. Wij zoeken een enthousiaste teamplayer die zin heeft in een nieuwe uitdaging. Functie Binnen het Keten Informatie Bureau op ZSM werk je met je administratieve collega’s nauwgezet samen om direct na aanhouding zoveel mogelijk relevantie informatie uit de bronsystemen van de diverse ketenpartners te verzamelen. Het doel hiervan is een goede selectie op alle aangehouden verdachten zodat zij een betekenisvolle afdoening kunnen krijgen. Het bespreken van deze zaken vindt plaats in de afdoeningsoverleggen. Het ondersteunen van deze overleggen behoort ook tot de taken van het Keteninformatie bureau. Het Keten Informatie Bureau is voortdurend in ontwikkeling, dit vraagt om flexibiliteit, leergierigheid en accuraatheid. Persoonlijk profiel Je hebt een afgeronde MBO opleiding en/of MBO+/HBO werk- en denkniveau met 3 jaar relevante werkervaring. Heb je ervaring in het gebruik van bronsystemen vPGA (verbeterde persoonsgerichte aanpak)) en GBA-V ​Je bent bekend met Microsoft Office (Word, Excel en Outlook) Je bent omgevingsbewust, resultaatgericht en dienstverlenend. Vanzelfsprekend kun je goed samenwerken, ben je integer en accuraat. Daarnaast ben je flexibel en werk je graag in een hectische omgeving met veel verschillende contacten. Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je met uiteenlopende organisaties nauw samenwerkt, veel kunt leren en bijdraagt aan een veiligere samenleving. Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot. Competenties Omgevingsbewust Dienstverlenend/ Klantgericht Resultaatgericht Communicatief vaardig Flexibel Zelfstandigheid Stressbestendig Samenwerken Integriteit Ben jij iemand die een uitdaging niet uit de weggaat, communicatief sterk is zowel in woord als geschrift, dan zijn wij op zoek naar jou!  Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker crediteurenadministratie

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een medewerker crediteurenadministratie Algemeen Standplaats:       Amstelveen Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        28-02-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Functieomschrijving De crediteurenadministratie houdt zich bezig met het scanning- en herkenningsproces van inkoopfacturen, het controleren en corrigeren van boekingen en het matchingsproces van inkoopfacturen. Daarnaast wordt contact onderhouden met leveranciers en met interne autorisatiebevoegden. Persoonlijk profiel We zijn op zoek naar een kandidaat met MBO 4 werk- en denkniveau, mogelijk verkregen middels werkervaring. Je bent bekend met Key2Financien Je werkt nauwkeurig en accuraat. Verder ben je communicatief vaardig en functioneer je goed in een team. Wij bieden je een zeer afwisselende baan in een organisatie die volop in beweging is. Kenmerkend binnen de organisatie is de collegiale en persoonlijke werkomgeving waarbinnen je grote mate van zelfstandigheid hebt. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Allround Inkoper

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Allround Inkoper. Algemeen Standplaats:       Leiden Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        31-07-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving De functie Binnen het Facilitair Bedrijf bent u werkzaam in het Inkoop team. Het team bestaat nu uit drie allround inkopers. U bent o.a. verantwoordelijk voor: Het zelfstandig uitvoeren van complexe Europese aanbestedingen op ICT gebied, meervoudig onderhandse en enkelvoudige aanbestedingen Ondersteuning bij contractmanagement Advisering bij het afsluiten van overeenkomsten Het geven van presentaties Kennisdelen met collega’s binnen de afdeling. ​De complexe en dynamische omgeving van een onderwijsinstelling vraagt van u als inkoper gedegen kennis en ervaring op gebied van Europese, meervoudige onderhandse en enkelvoudige aanbestedingen. U heeft minimaal een HBO opleiding op inkoopgebied afgerond, heeft een flexibele instelling en organisatiesensitiviteit. U kunt goed communiceren met verschillende mensen uit alle lagen van de organisatie en weet de juiste toon te vinden om het inkoopproces te begeleiden en met het inkoopteam tot een goed resultaat te komen. De afdeling kenmerkt zich door de diversiteit aan inkooptrajecten, veel ad-hoc advies vragen, hoge productie en teamspirit. Door de organisatiestructuur van HL is kennis van projectleiderschap en inhoudsdeskundigheid op diverse inkoopterreinen een must. Binnen Inkoop is er ruimte om innovatieve inkooptrajecten te ontwikkelen. Een voorbeeld is de goedlopende DAS voor inhuur ICT en Facilitaire opdrachten. Aantoonbare kennis van en ervaring met: Het optreden als expert en adviseur op het gebied van inkoop Uitgebreide kennis van aanbestedingsprocedures, inclusief marktconsultaties Kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming, cloud- en verwerkersovereenkomsten Op de hoogte zijn van recente jurispredentie op aanbestedingsgebied Kennis en ervaring met Negometrix Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied Functie-eisen Minimaal 3 jaar recente ervaring op het gebied van aanbestedingen in de publiek sector? (2 punten) De laatste 3 jaar aantoonbare ervaring met de genoemde werkzaamheden binnen de publieke sector? (2 punten) De laatste 2 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van aanbestedingsdocumenten? (2 punten) De laatste 2 jaar ervaring met innovatieve inkooptrajecten? (2 punten) Vaardigheden Is in staat om zelfstandig te kunnen opereren Teamspeler Uitstekende communicatieve mondelinge en schriftelijke vaardigheden Goed analytisch denkvermogen Ordelijk, gedisciplineerd en creatief Ervaring binnen de publieke sector Flexibel in besteding uren (evt. incidenteel buiten kantoortijd) Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op dinsdag 19 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel Adviseur. Algemeen Standplaats:       Cuijk Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving In de rol van Financieel Adviseur adviseer en ondersteun je het lijnmanagement bij de uitvoering en implementatie van P&C instrumenten en vraagstukken en processen. Je bewaakt en bevordert dan ook de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten op meerdere financiële gebieden. Je ontwikkelt daarnaast beleid en beheersinstrumenten. Tot slot toets je voorstellen op rechtmatigheid en doelmatigheid en verstrek je hierover financiële informatie. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Minimaal 3 jaar werkervaring als Financieel Adviseur binnen een overheidsorganisatie (het liefst binnen een Gemeenschappelijke Regeling) Kennis van de BBV Ervaring met AO/IC Ervaring met Exact en Key2financien Ervaring met Cognos Competenties Zelfstandig Proactief Accuraat Stessbestendig Resultaatgericht Affiniteit met IT Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op woensdag 20 december en donderdag 21 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Salarisadministrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Salarisadministrateur. Algemeen Standplaats:       Cuijk Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving Wij zoeken een Medewerker Salarisadministratie die zelfstandig de salarisadministratie uitvoert. Daarnaast biedt de Medewerker Salarisadministratie ondersteuning bij het applicatiebeheer van de systemen PIMS@all en YouPP en zet hij/zij zich in voor de doorontwikkeling van de salarisadministratie. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van salarisadministratie Minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van een salarisadministratie Ervaring binnen een overheidsorganisatie (het liefst een Gemeenschappelijke Regeling) Ervaring met Exact, PIMS@all en YouPP Werkervaring als functioneel applicatiebeheerder is een pre Competenties Zelfstandig Proactief Accuraat Stessbestendig Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op woensdag 20 december en donderdag 21 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Projectadministrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Projectadministrateur. Algemeen Standplaats:       Cuijk Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving In deze rol bied je algemene ondersteuning bij de financiële administratie en ben jij verantwoordelijk voor een volledige en juiste projectenadministratie, wat gekoppeld is aan ons intake systeem. Je controleert de ingediende projectverantwoording op tijdigheid, volledigheid en juistheid en indien nodig onderneem je actie hierop richting (team)managers. Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding Minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van een projectadministratie Kennis van tijdregistratie Ervaring met Exact en Key2financien Ervaring met Promis Werkervaring bij een Gemeenschappelijke Regeling Competenties Secuur Zelfstandig Integer Analytisch vermogen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op woensdag 20 december en donderdag 21 december. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Vastgoedeconoom

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Vastgoedeconoom. Algemeen Standplaats:       Haarlemmerrmeer Startdatum:        01-01-2018 Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 FTE verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille. Belangrijke opgaven de komende jaren zijn het terugbrengen van de niet kern-portefeuille door middel van verkoop, het terugdringen van leegstand in de kernportefeuille gemeentelijk vastgoed, het verbeteren van de vastgoedexploitatie, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, en het professionaliseren van het vastgoedmanagement en dit alles op een open, eenduidige en transparante wijze en op een proactieve wijze. Het doel van de functie is een financieel kader maken voor de strategische en tactische sturing en hier uitvoering aan geven. Hiervoor ben je als vastgoedeconoom verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid rondom vastgoedexploitatie, maak je vastgoedberekeningen voor aan- en verhuur onder meer door het opstellen kostprijs dekkende huurberekeningen. Daarnaast verzorg je voortgangsrapportages en lever je namens het team de jaarlijkse financiële verantwoording in de P&C cyclus. Ook bewaak je het uitvoeringsprogramma vastgoed en maak je vastgoedanalyses en het meerjarenperspectief. De functie van vastgoedeconoom is een nieuwe functie binnen het team. Je bent in staat om deze functie vorm te geven en in staat een actieve bijdrage te leveren in de verdere professionalisering van het vastgoedmanagement. De functie Het opstellen en ontwikkelen van beleid omtrent vastgoedexploitaties. Het leveren van financieel- economisch advies op het gebied van vastgoed. Daarbij actief bijdragen aan de opgaven voor de aankomende jaren. Het opstellen van vastgoedberekeningen en kostprijs dekkende (ver)huur- en exploitatieberekeningen. Het opstellen rapportages (VPG) met bijbehorende prospecties en herzieningen inclusief verantwoording aan accountant. Een bijdrage leveren aan de jaarlijkse financiële verantwoording in de P&C-cyclus Het uitvoeren van interne controle werkzaamheden, waaronder het (financieel) toetsen van contracten en het ondersteunen bij onderhandelingen over contracten. Het financieel bewaken van het uitvoeringsprogramma vastgoed Het maken van vastgoedanalyses en bijdragen aan de  meer-jaren portefeuillestrategie. Bewaken van de financiële kansen en risico’s in de wisselwerking tussen objecten en portefeuille. Deeltaken: Opstellen van Total cost of Ownership berekeningen Opstellen van een interactief portefeuillemodel en het implementeren hiervan in de Business Intelligence omgeving van de gemeente Professionaliseren van het gemeentelijke vastgoed Implementeren van de Kostprijs Dekkende Huur methodiek Opbouwen en borgen van vastgoed - economische kennis mbt.duurzaamheid en circulariteit  Functie-eisen Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding met daarbij een aanvullende post doctorale opleiding zoals MRE ​Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie bij een gemeente, corporatie of belegger Je hebt aantoonbare ervaring in het opstellen van een interactief portefeuillemodel en het implementeren hiervan in de Business Intelligence omgeving van de gemeente Je hebt ruime ervaring met het berekenen van kostprijs dekkende huren en de implementatie van deze systematiek  in de organisatie Je hebt aantoonbare ervaring met het financieel beoordelen  van duurzame/circulaire initiatieven Je hebt gedegen kennis van de inhoudelijke aspecten van thema’s als  “energieleverende stad”, “van Gas Los” Je bouwt gemakkelijk rekenmodellen in Excel waarbij je hoofd en bijzaken goed weet te scheiden Competenties Je bent representatief, resultaatgericht, creatief, overtuigend en adviesvaardig en een teamspeler en beschikt over probleemoplossend vermogen Je kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren met inhoudelijk deskundigen niet-inhoudelijk betrokkenen, bestuurders en andere stakeholders Je begrijpt de omslag die de gemeente doormaakt en draagt actief bij aan de nieuwe cultuur   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland in week 51. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Teamleider Financien

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Teamleider Financien Algemeen Standplaats:       Leidschendam Startdatum:        02-01-2018 Einddatum:        30-06-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Organisatie De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. De afdeling De afdeling BV werkt vraaggericht. Haar dienstverlening bestaat uit kwalitatief hoogwaardig en integraal advies en ondersteuning. Ze doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar doel om de beste gemeentelijke dienstverlener te worden haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De klanten van de afdeling Bedrijfsvoering zijn (in willekeurige volgorde): De raad; Het College; De Ambtelijke organisatie; De Griffie. De afdeling Bedrijfsvoering verzorgt alle generieke ondersteunende processen van de gemeente Leidschendam – Voorburg. De afdeling BV bestaat uit 80 medewerkers. Jouw uitdaging Je geeft leiding aan de “financiële keten” binnen de afdeling Bedrijfsvoering, De financiële keten bestaat uit de financiële administratie in de backoffice (18 fte) en de financieel adviseurs (9 fte). Afgelopen jaar is de f-keten gereorganiseerd en komend jaar moet het F-proces 2.0 verder geïmplementeerd worden. Dat betekent zowel afspraken maken over werkwijzen en procedures, als houding en gedrag aspecten. Je zorgt voor een duidelijke interne teamstructuur met heldere kaders en richtlijnen, weet wat er moet gebeuren en stuurt je medewerkers daarop aan. Je stemt individuele belangen integer af met de belangen van de afdeling en de organisatie en betrekt medewerkers bij organisatieontwikkelings-vraagstukken en stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Persoonlijk profiel Je beschikt over een afgeronde WO opleiding of beschikt over een vergelijkbaar werk- en denk niveau; Je beschikt over aantoonbare kennis op het gebied van (gemeentelijke) financiën in de afgelopen 5 jaar; Je hebt aantoonbare werkervaring met veranderingstrajecten in de afgelopen 5 jaar.; Minimaal twee jaar ervaring in een tactisch leidinggevende functie in een politiek/bestuurlijke organisatie; Je werkt en denkt procesmatig en bent in staat om opgave-/thema gestuurd te werken; Je hebt een zakelijke doch dienstverlenende instelling; Je leiderschapsstijl is verbindend; Je beschikt over de volgende competenties: innovatief, resultaatgericht, initiatief/proactief, dienstverlenende instelling, omgevingsbewust. Competenties Visie Coachen Leidinggeven Verantwoordelijkheid Creativiteit Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 13 december 2017 van 11.00 tot 12.00 uur en donderdag 14 december 2017 van 13.00 tot 15.00 uur. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Business Controller Bedrijfsvoering

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Business Controller Bedrijfsvoering Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:         01-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Plek in de organisatie Ontwikkelorganisatie Ruimte: Utrecht is de snelst groeiende stad. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energiegebruik en recreatie. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen een goede balans brengen in de hoeveelheid steen en groen. De toenemende complexiteit in de vraagstukken is aanleiding geweest voor een transitie in het ruimtelijk domein, waarbij vanaf dit jaar wordt gewerkt in een netwerkorganisatie waar mensen in nieuw opgerichte gildes opereren. In deze gildes wisselen we kennis en ervaring uit, is er aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit en bundelen we expertises. Taak van het onderdeel​ De functie valt binnen het gilde Business intelligence, organisatievernieuwing en professional support. In het gilde werken 75 collega’s. Het onderdeel Business control bestaat uit 17 collega’s. Business control is ingedeeld in drie clusters. Twee inhoudelijke clusters (‘gebieden’ en ‘thema’s’) en één cluster ‘bedrijfsvoering’. Deze uitvraag betreft de coördinatie van dit laatste cluster. Dit is de opdracht Voor tijdelijke vervanging van een medewerker zijn we op zoek naar een stevige business controller binnen de ontwikkelorganisatie Ruimte, specifiek op het cluster ‘bedrijfsvoering’ (zie verder). Onder dit cluster vallen de meer overkoepelende werkzaamheden bij business control. Onder meer: Coördinatie van de P&C- producten Opzet jaarplan / dashboard etc Informatiebeheer (oa formatiebeheer) Betrokkenheid bij (opzet) capaciteiten planning Opzet AO/IC Inkoop Ontwikkelorganisatie Ruimte is in transitie (zie hieronder). Voor business control (en voor het cluster ‘bedrijfsvoering’ in het bijzonder) betekent dit een extra belasting om de nieuwe structuur van de organisatie ook vanuit control goed in te regelen. Binnen dit cluster ben je meewerkend voorman. Je coördineert de werkzaamheden, maar bent ook zelf actief in de uitvoering. Binnen Business control wordt gewerkt aan een veranderopgave waarbij de rol van controller wordt versterkt van financieel expert naar business adviseur. Voor deze veranderopgave zijn actielijnen uitgewerkt. Van de kandidaat vragen wij een bijdrage in het verbeterplan voor business control, op het spoor ‘processen’. Persoonlijk profiel Je beschikt over wo-werk- en denkniveau en hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een control functie (waarin je aantoonbaar succesvol bent geweest in het aanbrengen van structuur in een veranderende omgeving). Kennis en ervaring binnen het ruimtelijk domein is een absolute pre. Je beschikt over innovatieve denkkracht voor het verbeteren van het BC-instrumentarium. Je houdt ervan om samen met anderen resultaten te bereiken. Door je enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen en door je gestructureerde manier van werken houd je overzicht en bereik je op tijd je doel. Je bent resultaatgericht, je hebt een hands-on mentaliteit en je kunt goed schakelen tussen details en hoofdlijnen en tussen inhoudelijke onderwerpen. Je bent stressbestendig, floreert onder druk en kan goed prioriteiten stellen zonder op flexibiliteit in te leveren. Het betreft een coördinerende functie, ervaring met leiding geven is een pre. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaat gepland op maandag 20 november 2017. ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Senior administrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Senior administrateur Algemeen Standplaats:       Groningen Startdatum:        27-11-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32-40 Omschrijving De afdeling Financiën en Control van de opdrachtgever heeft ca. 45 medewerkers, verdeeld over de clusters Concerncontrol, Administratie en Beleid & Advies. Gezamenlijk is de afdeling verantwoordelijk voor een betrouwbare financiële administratie, de jaarrekening, begroting, voorjaarsnota, de najaarsnota en financiële meerjarenplanning, alsmede voor de financiële informatievoorziening. Daarnaast ontwikkelt de afdeling voorstellen op het terrein van financieel beleid en adviseert zij het management en het provinciaal bestuur over ontwikkelingen op het gebied van provinciale financiën. En de de afdeling is verantwoordelijk voor een goede administratieve organisatie en interne controle, zowel per afdeling als voor projecten met complexe financiële bestuurlijke risico’s en ziet toe op naleving daarvan. We zijn op zoek naar een ervaren senior administrateur voor de  duur van minimaal vijf maanden. Wij zijn op zoek naar een stevige senior administrateur die in principe zelfstandig de jaarrekening van de provincie kan opstellen. Je doet dat juist niet alleen, maar als onderdeel van een team. We verwachten dat de administratie en dus ook de jaarrekening van de provincie geen geheimen voor je kent. Je bent analytisch sterk en doortastend. Daarnaast ben je in staat om de andere administrateurs te coachen, begeleiden en uit te dagen. We verwachten van jou dat je samen met hen de organisatie in gaat, naar de klanten toe. Dit draag je ook uit, waardoor jouw collega’s gemotiveerd worden om ook de boer op te gaan. Je hebt een stevig karakter waardoor je weet van doorpakken en weerstand van de organisatie durft te trotseren. We hebben op een aantal terreinen stevige uitdagingen liggen. Ten eerste willen we aan de basis onze administratie verbeteren en het is belangrijk dat we onze maandafsluitingen verbeteren. De maandafsluiting moet er voor zorgen dat onze informatievoorziening betrouwbaar is, tijdig onregelmatigheden signaleert en daarmee de basis vormt voor onze gehele (financiële) informatievoorziening, of dat nu interne management of meer de meer bestuurlijke informatievoorziening is. We verwachten van jou hier een heldere visie op als het gaat om de wijze waarop je analyses uitvoert, de resultaten bespreekt en vertaalt naar (structurele) verbeteracties. En in een omgeving waar verantwoording afleggen hoog in het vaandel staat, dit alles goed vast legt en documenteert. Daarnaast zijn  we in de aanloop naar een verdere automatisering en digitalisering van administratieve processen en houdt je je bezig met het ontwikkelen en benutten van ons financiële systeem CODA/Unit 4. Een belangrijk streven van ons cluster is dat we er ook voor gaan zorgen dat alles wat nog wordt geëxporteerd naar, bewerkt, bijgehouden, gemaakt en aangeleverd in Excel, ook in onze systemen geborgd wordt. Ons streven is dat alle Excel bestanden en schaduwadministraties de komende jaren geïmplementeerd worden in onze processen en systemen. Dat vraagt een duidelijke visie op toepassing van IT-systemen en daar samen met de overige administrateurs handen en voeten aan geven. Niet alleen door grote lijnen uit te zetten, maar juist en vooral door samen met collega's de uitvoering ter hand te nemen. Persoonlijk profiel In het bezit van minimaal een afgeronde HEAO-BE opleiding, het liefst aangevuld met enige jaren ervaring/opleiding in de accountancy. Ruime werkervaring bij gemeenten/provincies. Kennis van het BBV is een vereiste. Een sterke drive voor IT is een must, kennis van CODA/Unit4 een pré Het CV bevat maximaal 5 pagina's A4 en moet Nederlandstalig zijn. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. ​Indien je door onze opdrachtgever voor een intake wordt uitgenodigd dan zal deze op maandagmiddag 20 november 2017 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Administratie en Factuurafhandeling

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Administratie en Factuurafhandeling. Algemeen Standplaats:       Roermond Startdatum:        06-11-2017 Einddatum:        29-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   20 (5 halve dagen per week) Omschrijving Functionaris draagt op een pro-actieve wijze bij aan het opbouwen van de unit en de ontwikkeling van het WBL naar een High Performance Organisatie (HPO). In een HPO worden over een langere periode betere financiële en niet financiële resultaten gerealiseerd dan bij vergelijkbare organisaties. De doelstellingen van de organisatie zijn gericht op verdergaande verbetering van de Kwaliteit van dienstverlening, vergroting Arbeidsbeleving en verlaging van de Netto kosten (KAN-principe). Functionaris is flexibel inzetbaar en inzetbaar daar waar dat nodig is.  Werkzaamheden Verzorgt verkoopfacturen en het daartoe controleren en eventueel corrigeren van concept-declaraties van andere afdelingen. Verzorgt de aangiftes B.T.W. en het afstemmen van de tussenrekeningen terzake in financiële systemen. Verzorgt de geldleningenadministratie. Verzorgt de jaaropgave aan de fiscus van betalingen aan derden. Draagt zorgt voor de afstemming ten behoeve van de jaarrekening van de salarisadministratie met de financiële administratie en draagt zorg voor de geldleningenstaat en de staat van personeelslasten als bijdragen aan de jaarrekening. Stelt memoriaal boekingen op als gevolg van controles inclusief afletteren van de daarbij betrokken tussenrekeningen. Verzorgt maandelijks de boekhoudkundige verwerking in de financiële systemen van de salarisadministratie, de controle hiervan alsmede het afstemmen van de tussenrekeningen ter zake in financiële systemen.  Controleert en codeert facturen in de sfeer van geldleningen. Controleert en specificeert diverse balansrekeningen.  Controleert de juistheid van (exploitatie) inkoopfacturen. Corrigeert de betaalgegevens van de facturen op basis van de doorgevoerde controle. Verzorgt de routing naar de budgethouders van facturen inclusief de toevoeging van de daarvoor benodigde gegevens (codering). Matcht de facturen met de verplichtingen. Controleert op toepassing financiële richtlijnen i.c. op de juiste toepassing van bevoegdheden en codering door budgethouders van verplichtingen en facturen. Rappelleert richting budgethouders inzake afhandeling van facturen. Handelt telefonische reacties af van leveranciers.  Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding Minimaal 2 jaar werkervaring als Administratief Medewerker Ervaring met CODA Competenties Integer Pro-actief Flexibel Accuraat Verantwoordelijkheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel Medewerker

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel Medewerker. Algemeen Standplaats:       Lelystad Startdatum:        04-12-2017 Einddatum:        04-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi- en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. De OFGV beschikt over deskundige specialisten, die vanuit 'het nieuwe werken' hun taken verrichten. Het is een lerende organisatie met een innovatief en motivernd klimaat, gekenmerkt door een ondernemende houding waarin medewerkers flexibel en gedreven samenwerken. Werkzaamheden het verwerken van binnenkomende en uitgaande facturen voorbereiden van betalingen en bewaken van debiteuren inboeken van bankafschriften en aansluiten tussenrekeningen het maken van de financiële rapportages andere voorkomende financiële/administratieve taken tijdschrijven beheer in Afas AO beheer debiteurensaldo ondersteuning accountantscontrole functioneel applicatiebeheer Afas Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding Minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar als financieel medewerker Ervaring met AFAS  Competenties secuur zelfstandig integer analytisch vermogen Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De opdrachtgever heeft de gesprekken gepland op maandag 27 november en dinsdag 28 november. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel adviseur Algemeen Standplaats:        Amstelveen Startdatum:        01-12-2017 Einddatum:        31-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Omschrijving De afdeling Financiën bestaat uit een drietal clusters: concernfinanciën, financieel beheer en de administratie. De afdeling is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van zowel Amstelveen als Aalsmeer. De afdeling financiën bevindt zich midden in een transitie waarin  het uitdragen van het concern denken binnen de organisatie, digitalisering van en standaardisering binnen financiële werkprocessen (administratie en planning en control), harmoniseren financiële werkprocessen voor Amstelveen en Aalsmeer, adequate advisering van management, directie en beide gemeentebesturen leidend zijn. Binnen het cluster concernfinanciën zijn 3 medewerkers werkzaam, waarvan één medewerker zich primair richt op het gemeentebestuur Aalsmeer en twee medewerkers het gemeentebestuur Amstelveen als aandachtspunt hebben. Waar synergie te behalen is, wordt dit opgezocht. Het lukt in de hectiek van de dagelijkse werkzaamheden en op grond van bestuurlijke verwachtingen nog niet om de medewerkers binnen concernfinanciën meer allround te positioneren, waardoor de ondersteuning van het gemeentebestuur Aalsmeer in het gedrang komt. De werkverdeling tussen de clusters concernfinanciën en financieel beheer binnen de planning en control cyclus is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Het betreft zowel verschillen in werkprocessen voor Aalsmeer en Amstelveen en verschillen in werkverdeling tussen concernfinanciën en financieel beheer binnen de P&C cyclus voor beide gemeenten. Voor de korte termijn willen we manieren vinden om de ondersteuning aan het gemeentebestuur Aalsmeer beter te borgen en de verdeling van werkzaamheden tussen concernfinanciën en beheer (met name Aalsmeer) uit te diepen om van daaruit een structurele inbedding te vinden. Met oog op bovengenoemde doelen en ontwikkelingen is de gemeente op zoek naar tijdelijke ondersteuning van een Financieel adviseur. De werkzaamheden betreffen met name: Het uitvoeren van een scan begroting Aalsmeer en advies inrichting beleidsvelden 2018-2022; Een aandeel in totstandkoming P&C documenten Aalsmeer (m.n. paragrafen); Op basis van een sterkte zwakte analyse voorstellen ontwikkelen om de ondersteuning door financiën aan het gemeentebestuur Aalsmeer structureel op een hoger plan te brengen; Het doen van voorstellen tot verdere harmonisatie van de werkprocessen binnen financiën voor ondersteuning van de gemeentebesturen Aalsmeer en Amstelveen. Het betreft een opdracht van 20-24 uur per week voor de duur van 6 maanden. Je werkt in deze opdracht samen met het plaatsvervangend hoofd financiën (tevens medewerker concernfinanciën Aalsmeer) en met het cluster concern financiën en het cluster beheer. De opdracht loopt 1 juni 2018 er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Persoonlijk profiel Minimaal een afgeronde WO-opleiding, liefst op het gebied van (bedrijfs-) economie; Minimaal 3 jaar recente werkervaring als financieel adviseur (ervaring bij een gemeente en op concernniveau is een pré); Op CV aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij of voor een gemeentelijke organisatie. Op CV aantoonbare werkervaring als financieel adviseur op concernniveau. Ervaring met het financieel pakket Key2financiën, Cognos en LIAS als ondersteunende tool voor P&C is ook een pré; Je bent een adviseur die zich gemakkelijk in een organisatie weet te positioneren, je bent gericht op samenwerking en kan ons helpen in onze opgave meer communicatief naar buiten te treden. Competenties Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Goed kunnen luisteren Analytisch In staat een eigen mening te vormen Samenwerken Communicatief vaardig Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Indien je door de opdrachtgever wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan zal het gesprek op donderdag 16 november 2017 plaatsvinden. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Subsidieadministrateur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Subsidieadministrateur. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        01-12-2017 Einddatum:        31-05-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De subsidieadministrateur is werkzaam binnen de afdeling Project- en Subsidieadministratie. Binnen deze afdeling is het Subsidiebureau (SB) ondergebracht. Dit iadministratie.s de administratieve eenheid die concernbreed de beleidsafdelingen van de clusters ondersteunt in het registreren, administratief bewaken en afhandelen en rapporteren over de door de gemeente vertstrekte subsidies. Dit bureau is gepositioneerd bij de afdeling Project. Het SB heeft de taak het subsidieproces beheersen, in gang te zetten en te bewaken. Alle subsidieaanvragen worden ontvangen en geregistreerd door het SB. Naast het completteren van de aanvragen, is het SB sterk in termijnbewakingen en het geven van managementinformatie ter verbetering van het proces. Het SB verstuurt de beschikkingen en rappelleert wanneer informatie niet tijdig wordt aangeleverd. Om het subsidieproces vlot te doen verlopen, heeft het SB nauw contact met de clusters. De subsidiemedewerkers worden gekoppeld aan een dienst/cluster en er vinden regelmatig  contactmomenten plaats. De clusters blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de aanvragen.   Werkzaamheden Ontvangen en registreren subsidieaanvragen, verzoeken tot vaststelling en tussentijdse rapportages Controleren van de volledigheid en tijdigheid van ingediende aanvragen  Registreren, opstellen en versturen van beschikkingen Zorgdragen voor de (digitale) dossiervorming Bewaken behandeltermijnen subsidies  Genereren managementinformatie ter verbetering van het proces Zordragen dat de informatie op de website volledig en juist is Beantwoorden dagelijkse vragen m.b.t. administratieve zaken en procedures Signaleren ontwikkelingen en voorstellen doen met als doel de kwaliteitsverbetering Functie-eisen Minimaal een afgeronde HBO opleiding Ervaring met de werkzaamheden die bij deze functie behoren Ervaring met he ontvangen en registreren van ingediende subsidieaanvragen, verzoeken tot vaststelling en tussentijdse rapportages Ervaring met het controleren volledigheid en tijdigheid van ingediende aanvragen Ervaring met het genereren van managementinformatie ter verbetering van het proces Kennis van Oracle Competenties Resultaatgericht Communicatief vaardig Klantgericht Ondernemend Samenwerkend Planmatig  Flexibel Accuraat Probleemoplossend vermogen   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Coördinator Financiën

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Coördinator Financiën Algemeen Standplaats:       Werkendam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-12-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   30 Wat ga je doen? Als Coördinator Financiën geef je op inspirerende en coachende manier aansturing en je zorgt voor kennisoverdracht naar en operationele aansturing aan het team Beleidsmedewerkers financieel advies en control (7 fte) en de medewerkers Financiële administratie ( 5 fte). Je bent hét aanspreekpunt voor de begroting en de P&C cyclus. Je coördineert en adviseert bestuur en organisatie over financiële c.q. bedrijfseconomische aspecten en levert een inhoudelijke bijdrage aan financiële beleidsvoorstellen, begrotingswijzigingen, tussenrapportages en de jaarrekening. Je treedt op als programmamanager of projectleider van unit-overstijgende en organisatie brede projecten, signaleert ontwikkelingen en trends en beoordeelt ze op hun waarde voor de organisatie. Wat breng je mee? Als Coördinator Financieel Advies & Control beschik je over: Academisch werk- en denkniveau op het gebied van financiën/economie Uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijk denken en werken Gedegen kennis va de relevante wetgeving (waaronder BBV) Ruime ervaring in de rol als coördinator Planning & Control Ruime ervaring in het opstellen van genoemde P&C-documenten Ervaring bij een gemeente, ervaring met een herindeling is een pré Je bent stressbestendig, blijft effectief presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag Uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift op verschillende niveaus, maar zeker ook voor het bestuur Je signaleert kansen en problemen, doet voostellen en draagt oplossingen aan of je onderneemt zelf actie Je spant je actief in om concrete doelstellingen te halen en bij tegenslagen geef je niet direct op, maar houdt je je doel voor ogen Kunnen schakelen en verbinding houden met het operationele veld: complexe materie kunnen uitleggen in begrijpelijke taal  In je houding en gedrag ben je een partner-in-business voor je collegae in de organisatie ​  Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Allround Financieel Adviseur. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De Allround financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve of stadsdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de rve directeur. Daarnaast geeft hij/ zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de businesscontroller en levert input voor de prestatiedialoog.  De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen de rve of het stadsdeel waar hij/ zij voor werkt. Hij/ zij stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Allround adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten (binnen de rve of stadsdeel) behoort eveneens tot het takenpakket. De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van rve en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie met kennis van het werkveld. Dat kan een rve of stadsdeel zijn. Zij zijn het 'gezicht' van rve Financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk. Functie-eisen Minimaal in het bezit van een HBO diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied  Zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden Goede kennis van BBV Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren van een P&C proces bij de jaarrekening bij een G4-gemeente Minimaal 5 jaar ervaring als financieel adviseur in een gemeentelijke organisatie Minimaal 3 jaar ervaring in het opstellen van een begroting bij de G4-gemeente Ruime ervaring in jaarrekeningwerkzaamheden Ervaring in het opstellen van MT/directierapportages met analyses Ervaring in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanager Minimaal 1 jaar werkervaring bij Gemeente Amsterdam (pre) Ervaring met AFS (pre) Competenties Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Omgevingsbewust Resultaatgericht Hands-on mentaliteit Flexibel Proactief Sparringpartner voor collega's en management   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Strategisch adviseur Financiën

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Strategisch adviseur Financiën​. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        Z.s.m. Einddatum:        05-04-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   32 Omschrijving De strategisch adviseur is verantwoordelijk voor de regie over de Plannig & Control (P&C)-cyclus en het proces rondom de tot stand komen van de gebiedsanalyse-, agenda en -plannen. Geeft in samenspraak met de bestuursadviseur gevraagd en ongevraagd advies bij besluiten, vanuit de inhoud. Werkzaamheden Zorgt voor de regie over de P&C-cyclus voor stadsdeel West. Tijdens de inhuurperiode zal de focus liggen op de Jaarrekening 2017 en de Voorjaarsnota 2019; Zorgt voor de regie over de financiële kant binnen het proces van het maken van de gebiedsagenda's en -plannen; Zorgt voor een actueel beeld van stedelijke opgaven en de betekenis voor West. Tijdens de inhuurperiode zal de focus liggen op het proces Zero Based Begroten Stadsdelen. Meer algemene punten. Bundelt organisatie brede informatie en maakt deze in afstemming van control inzichtelijk en geschikt ter monitoring van het behalen van de doelstelling van programma's/buurtvisies; Houdt zicht op actuele ontwikkelingen in de buurt, stadsdeel brede en stedelijke ontwikkelingen; Adviseert over te behalen doelstellingen en maakt deze in overleg met de onderzoekers meetbaar. Brengt de betekenis van ontwikkelingen voor stadsdeel West en de consequenties voor de organisatie in beeld. Functie-eisen De kandidaat beschikt minimaal overaantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO-diploma. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met strategische beleidsadvisering De kandidaat heeft ervaring met procesregie De kandidaat heeft werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente De kandidaat heeft als adviseur financiën of soortgelijke functie, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente, waarbij werkzaamheden werden verricht gelijk aan of lijkend op de werkzaamheden in de opdracht De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met advisering aan bestuurders / wethouders en/of het managementteam Competenties Omgevingsbewustzijn  Analytisch vermogen        Inventiviteit  Resultaatgerichtheid   Samenwerking Relatiebeherend Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker Gegevensbeheer WOZ/BAG

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker Gegevensbeheer WOZ/BAG. Algemeen Standplaats:       Amsterdam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-12-2017 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving Je functie betreft het wegwerken van werkvoorraden gegevensbeheer vastgoed t.b.v. ophanden zijnde transitie gegevensbeheer naar een ander bedrijfsonderdeel. Het bestaat uit oa administratieve werkzaamheden t.b.v. de WOZ-administratie. Te denken valt aan een juiste WOZ-object afbakening, object kenmerken onderzoeken en object mutaties. Functie-eisen Afgeronde HBO opleiding Ervaring met BR WOZ Ervaring met de applicaties: Neuron WOZ, Ortax, Neotax, Cosa, Stroomlijn, Atlas en Odas Je hebt nieuwe software snel onder de knie Bekend met de werkwijzen en systemen van Belastingen Amsterdam Ervaring met Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Kadaster Ervaring met terugmeldingen aan andere basisregistraties bij gegevens of mutaties waarover vanuit de WOZ-uitvoering gerede twijfel is ontstaan Competenties Analytisch Stressbestendig Accuraat Samenwerkend   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financial Auditor RA

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financial Auditor RA. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Functieomschrijving De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De FA controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concernbrede risicoanalyses. De toegevoegde waarde van FA zit in het onafhankelijke karakter, de kennis van de business en de early warning functie. Het accent van FA richt zich op rechtmatigheid en betrouwbaarheid.   Als Financial Auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. U voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. U bent volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement. U rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles. Daarbij geeft u adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. U neemt deel aan werk- en projectgroepen.   Als Financial Auditor opereert u in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.   Doel van de functie: Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen – maakt deel uit van gemeentelijke controletoren Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen Zorgdragen voor efficiënte en goed werkende processen en instrumentarium: innovatie en vakvernieuwing   U streeft de volgende resultaten na: Uitgevoerde controles van de interne beheersingsmaatregelen op risicovolle processen en systemen (betrouwbaarheid en rechtmatigheid) Gegenereerde stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen Geleverde bijdrage aan de concernbrede risico-analyse Gestandaardiseerde, efficiënte en adequaat werkende processen en instrumentarium   U beschikt hiervoor over: Een relevante opleiding Vakinhoudelijke kennis en ervaring met betrekking tot tenminste één van de verschillende aandachtsgebieden van de controller of u bent in staat die kennis snel eigen te maken   U bent daarnaast in staat om een (breed) intern (en extern) netwerk te onderhouden en te benutten Hiervoor zoekt en creëert u relevante samenwerkingsverbanden binnen het concern.   U draagt actief bij aan: De verdere doorontwikkeling van Middelen en Control De ontwikkeling van relevante netwerken, binnen en buiten de organisatie De samenwerking en synergie binnen Middelen en Control Werkzaamheden Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn.   Kerntaken: Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse. Dit jaarlijkse controleplan wordt voorgelegd voor advies aan de afdeling Concerncontrol en voor besluitvorming aan de Audit en Riskcommittee Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geüniformeerde) controlewerkplannen opgesteld Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles. Over de bevindingen ten aanzien van beheersmaatregelen en procesuitkomsten worden specifieke rapportages opgesteld ten behoeve van sturing door het lijnmanagement c.q. proceseigenaar Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang Het kan dus voorkomen dat dezelfde processen onderwerp zijn van een audit, maar het perspectief verschilt wezenlijk. Wat beide afdelingen delen, is de onafhankelijkheid waarmee de audits worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid is noodzakelijk om objectieve zekerheid over de uitkomsten van audits te kunnen garanderen. Voor Concern Auditing is die onafhankelijkheid gewaarborgd door de positionering direct onder de Algemeen Directeur. Voor de afdeling Financial Audit bestaat die waarborg uit de mogelijkheid voor directe toegang Concerndirectie/ Audit en Risk Committee. Daarnaast is in de Controle-verordening voorzien in een escalatielijn naar het College. Functie-eisen De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding WO  De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding Registeraccountant De kandidaat beschikt over de succesvol afgeronde aanvullende training, namelijk Oracle ebs Projecten Minimaal 5 jaar ervaring als Financial Auditor RA Minimaal 5 jaar ervaring met balanscontroles Ervaring met BBV Overheidservaring Oracle EBS systeemkennis Competenties Zelfstarter en proactief Handson mentaliteit Communcatieve vaardigheden Stressbestendig Resultaatgerichtheid Verantwoordelijkheid Samenwerken Oordeelsvorming Conceptueel vermogen Planmatig werken Integriteit Adviesvaardigheid   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financial Auditor GREX

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financial Auditor GREX. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        01-11-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24-36 Functieomschrijving De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit (FA). De FA controle is met name gericht op controlewerkzaamheden die gebaseerd zijn op concernbrede risicoanalyses. De toegevoegde waarde van FA zit in het onafhankelijke karakter, de kennis van de business en de early warning functie. Het accent van FA richt zich op rechtmatigheid en betrouwbaarheid.   Als Financial Auditor levert u een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en de planning en opzet van de controles. U voert zelfstandig complexe controles uit op risicovolle processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid. U bent volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement. U rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles. Daarbij geeft u adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen. U neemt deel aan werk- en projectgroepen.   Als Financial Auditor opereert u in een politiek-bestuurlijke context en de afstand tussen Middelen en Control, ambtelijke top en bestuur is klein. Kennis van auditmethodieken en -technieken weet je effectief toe te passen voor succes in deze omgeving.   Doel van de functie: Toetsen van de werking van de interne beheersmaatregelen bij risicovolle processen en systemen – maakt deel uit van gemeentelijke controletoren Verstrekken advies voor het (tijdig) bijstellen van processen en systemen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden in voordoen Zorgdragen voor efficiënte en goed werkende processen en instrumentarium: innovatie en vakvernieuwing   U streeft de volgende resultaten na: Uitgevoerde controles van de interne beheersingsmaatregelen op risicovolle processen en systemen (betrouwbaarheid en rechtmatigheid) Gegenereerde stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen Geleverde bijdrage aan de concernbrede risico-analyse Gestandaardiseerde, efficiënte en adequaat werkende processen en instrumentarium   U beschikt hiervoor over: Een relevante opleiding Vakinhoudelijke kennis en ervaring met betrekking tot tenminste één van de verschillende aandachtsgebieden van de controller of u bent in staat die kennis snel eigen te maken   U bent daarnaast in staat om een (breed) intern (en extern) netwerk te onderhouden en te benutten Hiervoor zoekt en creëert u relevante samenwerkingsverbanden binnen het concern.   U draagt actief bij aan: De verdere doorontwikkeling van Middelen en Control De ontwikkeling van relevante netwerken, binnen en buiten de organisatie De samenwerking en synergie binnen Middelen en Control Werkzaamheden Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn.   Kerntaken: Opstellen jaarlijkse controleplannen op basis van een overkoepelende risicoanalyse. Dit jaarlijkse controleplan wordt voorgelegd voor advies aan de afdeling Concerncontrol en voor besluitvorming aan de Audit en Riskcommittee Uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de aanwezigheid van noodzakelijke interne beheersmaatregelen Analyse van processen of het mogelijk is om in plaats van gegevensgericht systeemgericht te controleren. Op basis hiervan worden (geüniformeerde) controlewerkplannen opgesteld Uitvoeren van procescontroles (exploitatie), balanspostcontroles en IT-systeemcontroles. Over de bevindingen ten aanzien van beheersmaatregelen en procesuitkomsten worden specifieke rapportages opgesteld ten behoeve van sturing door het lijnmanagement c.q. proceseigenaar Uitvoeren van kwaliteitsbeoordeling van controledossiers Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant Vindplaats voor de accountant voor (de review op de) controledossiers Opstellen van werkplanningen en periodieke monitoring van de voortgang Het kan dus voorkomen dat dezelfde processen onderwerp zijn van een audit, maar het perspectief verschilt wezenlijk. Wat beide afdelingen delen, is de onafhankelijkheid waarmee de audits worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid is noodzakelijk om objectieve zekerheid over de uitkomsten van audits te kunnen garanderen. Voor Concern Auditing is die onafhankelijkheid gewaarborgd door de positionering direct onder de Algemeen Directeur. Voor de afdeling Financial Audit bestaat die waarborg uit de mogelijkheid voor directe toegang Concerndirectie/ Audit en Risk Committee. Daarnaast is in de Controle-verordening voorzien in een escalatielijn naar het College. Functie-eisen De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding HBO of WO Accountancy De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau De kandidaat beschikt over de succesvol afgeronde aanvullende training, namelijk Oracle ebs Projecten Minimaal 1 jaar ervaring als Financial Auditor Ervaring met grondexploitaties Ervaring met BBV Overheidservaring Competenties Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Verantwoordelijkheid Samenwerken Oordeelsvorming Conceptueel vermogen Planmatig werken Integriteit Adviesvaardigheid   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Medewerker interne controle

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Medewerker interne controle Algemeen Standplaats:       Gendringen Startdatum:        23-10-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   24 Functieomschrijving Wij zoeken een iemand die samen met de medewerker Interne Controle het complete dossier van interim controle tot jaarrekeningcontrole op zich kan nemen. Van regie naar voorbereiding en van uitvoering naar afronding. Iemand die hands-on aan de slag kan gaan met het opleveren van de bevindingen, stukken, documenten, bewijslast, verslaglegging etc die op basis van vragen vanuit de interim en jaarrekeningcontrole opgeleverd dienen te worden. Daarbij in acht nemend dat op te leveren documenten e.d. geborgd zijn in het proces van de Gemeente. Bij dit laatste punt betrekt hij proactief de medewerkers. Tevens dient hij als coach van de medewerker Interne Controle. Verantwoordelijkheden Het moet iemand zijn die de belangen behartigd van de opdrachtgever en tegelijk de pet van kritische accountant op kan houden. Hij zal in staat moeten zijn om een vertaalslag te maken tussen de vraag die gesteld wordt vanuit de interim/accountants controle en de beantwoording vanuit de Gemeente. Functie-eisen Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding Op CV aantoonbaar. Ervaring met interne controle proces Op CV aantoonbaar. Ervaring met accountscontrole Minimaal 5 jaar ervaring met interne controle en accountantscontrole bij een gemeentelijke overheid. Competenties Analytisch. Bruggenbouwer (tussen accountant, IC en budgetbeheerder. Communicatief vaardig. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel adviseur Algemeen Standplaats:       Breda Startdatum:        16-10-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Functieomschrijving De veranderende wereld vraagt om flexibiliteit, creativiteit en nieuwe vormen van organiseren. Door mee te bewegen op de ontwikkelingen in de stad, hier pro- actief op in te spelen maken we samen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een sterk en aantrekkelijk Breda.   Onze rol als overheid verandert mee. Van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vraagt van ons om continu vanuit de klant, vanuit de opdracht (van groot tot klein) en als één organisatie te denken en handelen in mogelijkheden. We zetten menskracht en middelen flexibel in naar gelang de opgaven en organiseren ons doelmatig. We zijn allemaal ondernemende werknemers die initiatief nemen en leren van ervaringen.   De Gemeente is continu in beweging. We denken vanuit de burger, de opgaven (groot en klein) en als één organisatie in mogelijkheden. We werken opgaven gericht over afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. We kijken vooral naar talenten en de doelmatige inzet daarvan.   Plaats in de organisatie Per 1 juni 2017 zijn binnen de bedrijfsvoering vier afdelingen: Informatie & Communicatie, Financiën, Inkoop & Juridische Zaken, Organisatie en Servicecentrum. De afdeling Financiën, Inkoop en Juridische Zaken bestaat uit 5 teams: twee teams Financiële Administratie en de teams Financieel Advies & Beleid, Inkoop en Juridische Zaken. Voor het team Financieel Advies & Beleid zijn we op zoek naar een ervaren financieel adviseur.   Werkzaamheden In deze functie voer je onder andere de volgende werkzaamheden uit: Geef je gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning aan budgethouders en projectleiders binnen de organisatie op financieel- economisch en administratief vlak. Inclusief het opstellen van diverse maandelijkse rapportages.   Verricht je financieel advieswerkzaamheden in de P&C cyclus. Functie-eisen Je beschikt over een relevante opleiding op HBO/WO niveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als financieel adviseur. Kennis van Key2Financiën is een pré. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt een goed gevoel voor ambtelijke/bestuurlijke verhoudingen Je bent zakelijk en weet van aanpakken Je bent een teamspeler. Competenties We zoeken iemand met een proactieve houding die weet van aanpakken. Iemand die zich een dossier snel eigen maakt, makkelijk contact legt met mensen en vanuit ruime financiële ervaring advies en ondersteuning levert. Competenties als samenwerken, resultaatgericht werken, klantgericht werken, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Daarnaast is kennis van het softwarepakket Key2Financiën een pré. Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Johan Boekhoudt via Johan@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Financieel Adviseur

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Financieel Adviseur.    Algemeen Standplaats:       Den Bosch Startdatum:        02-10-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie tot verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De afdeling Financiën, Planning en Control van de provincie Noord Brabant is tijdelijk op zoek naar versterking.  Ze zoeken een collega die thuis is in de wereld van overheidsfinanciën en zich als geen ander weet te verdiepen in de inhoudelijke opgaven. Iemand die de verbinding weet te maken tussen wat financieel moet en wat het beleidsinhoudelijk gewenst is. Ze zijn op zoek naar een echte sparringspartner die samen met een senior collega deze verbinding weet te maken. Je geeft financieel advies over GS dossiers van een bepaald beleidsterrein (zoals economie en internationalisering of cultuur en samenleving). Daarnaast verwerk je de mutaties in de provinciale systemen (zoals SAP en Corsa). We zoeken een kandidaat die zich snel nieuwe opgaven/beleidsterreinen eigen kan maken. Resultaatgericht; zelfstandig en pro-actief is. Functie-eisen Minimaal afgeronde HBO opleiding op het gebied van financiën, zoals (bedrijfs)economie Minimaal 3 jaar ervaring als financieel adviseur bij een (provinciale) overheidsorganisatie, (met een vergelijkbare p&c cyclus) Aantoonbare kennis en minimaal 1 jaar intensieve werkervaring met het SAP systeem en verwerken van financiële mutaties in dit systeem   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Projectcontroller

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Projectcontroller. Algemeen Standplaats:       Utrecht Startdatum:        15-10-2017 Einddatum:        15-10-2018 (met optie tot 2 jaar verlenging) Uren per week:   36 Omschrijving De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen. Het nieuw gevormde domein mobiliteit behelst de werkgebieden mobiliteit, OV en Wegen.    Het domein Mobiliteit zorgt voor goede en veilige doorstroming en mobiliteit, goed openbaar vervoer en een duurzaam beheer van de Infrastructuur. Daarvoor voert het domein Mobiliteit vele projecten uit.  In het domein Mobiliteit valt ook het onderdeel Projectbeheer. Projectbeheer faciliteert de andere teams, zodat zij hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren binnen de gestelde kaders. Deze faciliterende werkzaamheden bestaan onder meer uit: Projectcontrol en -ondersteuning, Beleid en Juridische zaken, Frontoffice, Financiële administratie en het verzorgen van de Planning & Control cyclus. Professionaliseren en versterken van de projectbeheersing zijn belangrijke speerpunten in de ontwikkeling van het domein Mobiliteit. We doen dat onder andere door in onze projecten de rol van ‘projectcontroller’ nadrukkelijk te beleggen. Werkzaamheden Als projectcontroller draag je zorg voor een robuuste projectcontrol. Daarbij zorg je voor een adequate inrichting van de informatiestromen van de projectenportfolio inclusief de ondersteunende IT-applicatie in samenhang met de financiële administratie (SAP-omgeving) van de provincie Utrecht.  Je geeft strategische adviezen aan de programmamanager en het managementteam over de beheersing van de risico’s in de projectenportfolio. Je stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan op hun rol als projectbeheerser. Je coacht deze teamleden ‘on the job’ op hun taken en verantwoordelijkheden en adviseert de teamleider over de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn. Je bent voortdurend op zoek naar verbeteringen in de werkprocessen die kunnen bijdragen aan het versterken van projectbeheersing.   Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:  Projectcontrol: Je vervult de projectcontrolrol richting programmamanager (intern opdrachtgever) en projectleiders infrastructurele wegenprojecten op de aspecten scope, tijd, geld, rechtmatigheid en risico; Je houdt toezicht op de uitvoering van de begrotingen op projectniveau. Je beoordeelt conceptbegrotingen en wijzigingen daarin op voornoemde aspecten; Je monitort op de planningen (tijd en middelen) van de projecten en draagt zo nodig bij aan de aanscherping en verdere uitwerking van de baseline van de projecten.  Je houdt toezicht op de uitvoering vanuit voornoemde aspecten op projectniveau. Waar nodig neem je het initiatief om de projectleiders en/of de intern opdrachtgever hierop aan te spreken en bij te sturen; Je verzamelt, analyseert en verwerkt voor de projecten de financiële en projectinhoudelijke voortgangsinformatie voor de planning en control-cyclus en werkt nauw samen met andere projectcontroller, de financieel controller en de business controller van het domein Mobiliteit; Je zorgt voor de nodige rapportages in het kader van de jaarcyclus richting opdrachtgever/bestuurder en stelt deze ook zelf op. Het inrichten en beheren van de financiële en inhoudelijke programma-/projectadministratie:​ Je zorgt voor een goede afstemming met de andere projectcontroller binnen het domein, de financieel controller en de business controller. Het risicomanagement:​ Je zorgt dat de risico’s op projectniveau in beeld zijn bij de interne opdrachtgever. Je hebt voldoende expertise, onafhankelijkheid, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om dit te bewerkstelligen en geaccepteerd te krijgen; Je adviseert over het beheersen en omgaan met deze risico’s. Professionalisering projectbeheersing​ Je ondersteunt en adviseert de projectleiders en projectmedewerkers en draagt bij aan versterking van hun professionaliteit op het gebied van projectbeheersing en –control. Functie-eisen Afgeronde HBO opleiding in een financiële of economische richting met als aanvulling masteropleiding business administration (MBA) Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van inrichting, implementatie en uitvoering van projectcontrol Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het opzetten van sturings- en verantwoordingsinformatie voor projecten incl. de ondersteunende IT-applicaties Minimaal 3 jaar werkervaring met het gebruik van financiële systemen zoals SAP of vergelijkbaar en Excel/draaitabellen in de afgelopen 10 jaar Minimaal 1 jaar werkervaring als strategisch projectcontroller binnen een provinciale organisatie Werkervaring met implementatieprocessen van de professionalisering van projectbeheersing Aantoonbare werkervaring met het inrichten en monitoren van planning & control cycli Minimaal 1 jaar werkervaring met financieringssystematiek vaste activa Competenties Communicatie vaardig  Zorgvuldig / Accuraat  Overtuigingskracht Resultaatgericht  Politiek bestuurlijke sensitiviteit  Strategische adviesvaardigheden  Coachende vaardigheden  Prioriteiten kunnen stellen   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Kwaliteitsmedewerker WOZ

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker WOZ. Algemeen Standplaats:       Rotterdam Startdatum:        02-10-2017 Einddatum:        28-02-2018 (met optie op verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Onze vakeenheid maakt deel uit van het cluster Dienstverlening en verzorgt belastinginkomsten en andere heffingen. Het gaat jaarlijks om ruim 1 miljoen aanslag- en aangiftebiljetten met een belastingopbrengst van ruim 325 miljoen Euro. De afdeling Aanslagregeling is onder andere verantwoordelijk voor het opleggen van de aanslagen OZB, duplicaat naheffingsaanslagen, bedrijfsreinigingsrecht en afvalstoffenheffing, het afhandelen van bezwaarschriften, uitvoeren van verificaties en het beheren en analyseren van gegevens. De afdeling is onderverdeeld in vier teams, te weten: Personen en Objecten, Bedrijven, Diensten Derden en Gegevensanalyse. Binnen het team Personen en Objecten is een kwaliteitsmedewerker nodig.  Werkzaamheden Primair is de functie van kwaliteitsmedewerker, het waarborgen van de volledigheid en kwaliteit van de WOZ-administratie toegespitst op de beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer. In het bijzonder gaat het om de beoordelingsprotocollen inzake de BRK en de BAG. Het opwerken van interne controle- en beheersingslijsten behoren tevens tot de werkzaamheden. Voor de controle op de WOZ-administratie wordt informatie afgenomen van basisregistraties zoals de BAG, BRP (GBA) en BRK (Kadaster). Dit borgt een juiste en volledige WOZ-administratie en daarmee een juiste en volledige aanslagoplegging. De controle wordt verwerkt in het systeem GOUW en een eigen belastingapplicatie.  Functie-eisen Minimaal afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger Een aanvullende vastgoedopleiding Afgeronde training WOZ administratie Minimaal 1 jaar ervaring als Kwaliteitsmedewerker WOZ Ervaring met BAG en BRK Ervaring met het verwerken en muteren van WOZ gegevens Ervaring met de programma's: GOUW 7, GISWEB, Oracle, Excel en Acces Competenties Resultaatgericht Flexibel Analytisch inzicht Samenwerken ​Proactief Integer Communicatief sterk Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl
Deze opdracht
is al vervuld

Junior Adviseur P&C

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Junior Adviseur P&C. Algemeen Standplaats:       Eemnes Startdatum:        02-10-2017 Einddatum:        31-03-2018 (met optie op verlenging) Uren per week:   32-36 Omschrijving Binnen de jonge, complexe organisatie werk je voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de drie colleges. Binnen Team Control en Financiën val je onder de medewerkers van Planning & Control. In de functie van junior adviseur word je uitgedaagd om je te ontwikkelen tot een zelfstandig allround adviseur. Je bent verantwoordelijke voor gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van P&C en de bedrijfsvoering van de organisatie. Hiërarchisch val je onder de teamleider C&F. Als junior adviseur word je begeleid door een ervaren adviseur P&C en de teamleider C&F in de rol van mentor. Zij coachen je, inspireren je en delen hun kennis en inzichten. Functie-eisen  Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau op het terrein financiën of een bedrijfskundige opleiding (Accountancy/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde) Je hebt bij voorkeur enige (stage) ervaring binnen de overheid Aantoonbare kennis en werkervaring met Excel Er moeten veel rapportagetools worden geïmplementeerd. Snel kunnen opnemen van kennis van applicaties Competenties Je bent analytisch sterk, sociaal vaardig, toegankelijk en hebt een gezonde dosis humor. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt. Je beschikt over een hands-on mentaliteit: je hebt oog voor het financieel beleid op strategisch niveau, maar je kunt je ook verdiepen in administratieve details. Je bent accuraat en staat sterk in je schoenen. Daarbij ben je een collegiale teamspeler en deel je jouw kennis graag met collega’s. Piekdrukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs. Je bent innovatief en draagt nieuwe ideeën aan, waarbij je gemakkelijk anderen meekrijgt.   Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nl