Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Nieuws

28-07-2017
 
‘Ah, terug van weggeweest?’ zult u wellicht denken bij het lezen van deze kersverse update. Dat is u niet kwalijk te nemen, gezien de datum van de nieuwsblog hiervoor. Deze radiostilte betekent echter niet dat er niet van alles gebeurd is bij VBCI, integendeel zelfs. De afgelopen 12 maanden waren dynamisch, energiek, innovatief en verrassend, om maar even wat passende steekwoorden te noemen. Zo hebben we de afgelopen maanden een stijgend aantal kandidaten aan het werk gekregen, bij onder andere opdrachtgevers als Gemeente Leidschendam, Rotterdam en Amstelveen. Hieruit kunt u dan ook concluderen dat we groeiende zijn.
 
Daarnaast proberen we steeds meer uiting te geven aan de feedback welke we ontvangen van onze sollicitanten en kandidaten. Waar we eerst voornamelijk ons richtten op zenden, voornamelijk door het bekend maken van vacatures middels sociale media, zo proberen we nu ook meer te luisteren naar de behoeftes van de kandidaten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het delen van nieuwsberichten uit de uitzendbranche. Dit geheel onder het mom van ‘de kandidaat staat centraal bij ons’. Onze sociale media rol begint nu dus ook informatieve vormen aan te nemen. Hierbij nodig ik u dan ook van harte uit om uw constructieve feedback met ons te delen! Schroom niet. Neem ook nog even een kijkje op de website of er wellicht passende opdrachten voor u of voor uw bekenden te vinden zijn.
Enne, vergeet ondertussen ook niet te genieten van de zomer! 
20-07-2016
 
Bedankt voor de nominatie van onze accountmanager Johan Boekhoudt bij de Foty Awards. Uit de vooraf 500 geselecteerde recruiters heeft hij de finale gehaald en is uiteindelijk als derde geeindigd. Dit was nooit zonder jullie steun gerealiseerd. Komende editie mag hij opnieuw strijden voor een eerste plek. We houden jullie op de hoogte omtrente de recente ontwikklingen.
 
​Sinds deze week is de zomervakantie weer begonnen. Het afgelopen jaar hebben we een groot aantal opdrachten en vaste functies mogen invullen. Het verschil met het jaar daarvoor is dat we nu ook invulling geven aan meerjarige opdrachten. We vinden het echt super en willen onze opdrachtgevers ontzettend bedanken voor het vertrouwen. Na de zomervakantie verwachten we een enorme stijging aan opdrachten. We hebben meerdere samenwerkingsverbanden ondertekent waardoor we nog sneller een complete oplossing voor organisaties kunnen bieden. Zoals jullie weten kunnen we binnen 24 uur de kandidaat op intake krijgen en dat is voor het najaar ook gewaarborgd. In de zomermaanden zal het relatief rustig blijven maar wij vangen dat op door intakes met kandidaten te houden. Zo creeeren we een grotere database met potentiele kandidaten en voor organisaties een snelle oplossing. 
 
Na de zomervakantie staat het eerste VBCI event op het programma. De definitieve datum volgt nog maar we denken aan donderdag 6 oktober 2016. We zijn er ontzettend trots op dat we het "gratis" event voor onze opdrachtgevers mogen organiseren. Dit zouden we niet bereikt hebben door onze fantastische sponsoren. We hebben een spreker van naam binnen gehaald en het programma is uitgebreid met andere sprekers, een uitgebreide lunch, gave jazzband en een toonaangevende cameraploeg. We zien jullie dan ook graag komen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.
 
Recentelijk hebben we gesprekken gevoerd met Inholland. We hebben o.a. besproken hoe we afgestudeerden aan het werk kunnen krijgen. We kunnen putten uit een grote beschikbare pool aan vakkundige studenten met een energieke houding. Interesse? Neem contact op en wij regelen dat de student op intake komt.
 
Zo dit was onze update. Door enorme drukte is het er niet van gekomen om vaker met nieuws te komen. Onze excuses daardoor! We hebben de intentie om jaarlijks meerdere updates op de nieuwsblog te plaatsen. En nu weer vol aan de bak ;-)
 
 


06-08-2015

De zomervakantie is begonnen en de afgelopen 6 maanden hebben we een groot aantal interim opdrachten en vaste functies kunnen invullen. We merken dat de markt sterk aantrekt. Deze zomervakantie hebben we ten opzichte van vorige jaren meer aanvragen gehad en de traditionele drukke maanden moet nog komen, kortom de economie trekt aan en vraag naar personeel is stijgende.
VBCI heeft naast de interim functies een sterke groei gemaakt binnen de werving en selectie, een groot aantal bedrijven schakelde ons in om invulling te geven aan vaste functies. Onder andere hierdoor hebben we de eerste 6 maanden invulling kunnen geven aan een groot aantal functies. We kennen onze klanten en weten daardoor de juiste persoonlijkheid te vinden. Door onze succesvolle transparante aanpak doorbreken wij de cultuur van stugge constructies met hoge afkoopsommen die nog steeds door veel andere bureaus gehanteerd wordt.
 
Wij willen absoluut niet dat onze persoonlijke aanpak ten koste gaat door het toenemen van de vraag en het aantrekken van de markt. Vanaf september zal het team worden uitgebreid met stagiaire Aukje, zij zal ons bijstaan met diverse werkzaamheden. We laten haar kennis maken met alle aspecten van het vakgebied. Binnenkort doen we een rondje langs de velden voor een kennismaking.

We waren door onze stakeholders genomineerd voor intermediair van het jaar. Dat onze naam tussen de gevestigde orde is gekomen is een enorme prestatie. Iedereen bedankt voor het stemmen.
 
De tweede helft van 2015 gaan we uiteraard verder met onze persoonlijke dienstverlening, het automatiseren van onze website en gaan we een promotiecampagne opstarten zodat we ook in de toekomst op onze eigen wijze tegemoet kunnen zien. We houden jullie op de hoogte wat de resultaten zijn.

22-09-2014

Ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein van de overheid naar gemeenten
 
Op dit moment zijn alle gemeenten druk bezig met het ten uitvoer brengen van deze decentralisaties, te weten: WMO, jeugdzorg en participatie. Door de opgelegde ingangsdatum van 1 januari 2015 is er nog veel werk te verrichten om dit voor alle gemeenten op tijd voor elkaar te krijgen. Deze grote druk en onzekere factoren hoe dit het beste in te regelen is varieren per gemeente, maar duidelijk is wel dat de tijdsdruk die deze transities met zich mee brengen nu een steeds grotere rol gaat spelen.


VBCI ontzorgt gemeenten

VBCI is gespecialiseerd in de transities die de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein met zich mee brengen. Vanaf het maken van een plan van aanpak tot aan het bieden van ondersteuning om dit plan succesvol uit te voeren. VBCI loopt voorop in deze ontwikkeling en is volop bezig met voorbereidend en uitvoerend werk om de gemeenten zoveel mogelijk te ontzorgen om deze decentralisaties en daarbij behorende belangrijke maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.  


WMO
Door de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn per 1 januari 2015 de gemeenten zelf verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten.
De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.
 
 
Jeugdzorg
Doordat gemeenten verantwoordelijk gemaakt worden voor de jeugdzorg zullen zij afspraken moeten maken met zorgaanbieders met betrekking tot de bovenregionale jeugdhulp. Dit betekent een grote impact in de uitvoering maar zal ook de nodige administratieve lasten met zich mee brengen. Gezien de inhoudelijke taken van de jeugdzorg zal het een uitdaging zijn om deze transitie zo uit te voeren dat de hulpbehoevende jeugd hier niet de dupe van zal zijn en dit dusdanig stabiel te borgen in de organisatie zodat er in de toekomst verder op gebouwd kan worden.


Participatie
Ook de uitvoering van de participatiewet zal vanaf 1 januari 2015 worden belegd bij de gemeente. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, (weer) aan de slag te krijgen. In de praktijk zal dit een grote aanslag betekenen op de huidige capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie. De transitie en de borging van de werkzaamheden zal dan ook een grote impact betekenen die wellicht nog onderschat wordt.   


Is uw gemeente al klaar voor deze ontwikkelingen?
Maak vrijblijvend een afspraak met ons om te kijken wat VBCI voor uw gemeente kan betekenen.